Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy STAN chce udržet sociální smír. Navrhuje účinnější pomoc s drahými energiemi

STAN chce udržet sociální smír. Navrhuje účinnější pomoc s drahými energiemi

31. 8. 2022

Hnutí STAN v reakci na selhání trhu s energiemi a možnou eskalaci problémů, které by růst cen energií mohl vyvolat, představilo sérii opatření, jež chce v reakci na tuto situaci v rámci vlády prosazovat. Patří mezi ně jak posílení úsporného tarifu pro domácnosti, tak pomoc firmám a podnikatelům či zřízení státního obchodníka s energiemi.

STAN chce udržet sociální smír. Navrhuje účinnější pomoc s drahými energiemi

STAN chce udržet sociální smír. Navrhuje účinnější pomoc s drahými energiemi

„Od června, kdy vláda schválila obrysy státní pomoci s energiemi, došlo na trhu s energiemi k dramatickým změnám. Cena plynu stoupla od té doby zhruba dvakrát a cena elektřiny dokonce skoro třikrát. V posledních dnech trh v tomto segmentu v podstatě přestal fungovat,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). „Ruský diktátor Vladimir Putin prostřednictvím své energetické války útočí na sociální smír v naší zemi. Naší snahou je tedy udělat maximum pro to, abychom české občany a český průmysl před dopady této války ochránili.“

STAN proto navrhuje, aby se pomoc českým domácnostem v rámci úsporného tarifu zvýšila ze 4 na 10 tisíc korun. „Mechanismus úsporného tarifu jsme připravili tak, aby se jeho prostřednictvím dala snadno a rychle, bez administrativy, distribuovat pomoc všem domácnostem. O výši této pomoci může operativně rozhodnout vláda,“ říká J. Síkela. Takové navýšení pomoci domácnostem v rámci úsporného tarifu si letos vyžádá náklady ve výši 54 místo původně plánovaných 18 miliard Kč. Do budoucna by podle něj pomoc domácnostem již neměla být plošná, ministerstvo průmyslu chce proto ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravit definici sociálně zranitelného zákazníka a pomoc více cílit.

Zhruba 28 miliard navrhuje hnutí STAN  vložit do podpory firem, a to díky aktivování tzv. „dočasného rámce“, který v souladu s pravidly EU umožňuje dočasnou pomoc firmám, jež se potýkají s dopady ruské agrese na Ukrajině.

Růst cen energií dopadá tíživě také na veřejný sektor, například na samosprávy a veřejné instituce. „Za smysluplný nástroj pomoci těmto subjektům považujeme institut státního obchodníka s energiemi, který by měl být zřízen do konce tohoto roku,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Z hlediska poslaneckého klubu STAN je absolutní prioritou novela energetického zákona, a to i v režimu legislativní nouze, bude-li třeba. Tato novela by měla zjednodušit administrativu při rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Například navýšení limitu, do kterého bude možné provozovat fotovoltaickou elektrárnu bez licence, zvýší se také hranice pro stavbu fotovoltaik bez stavebního povolení. Další prioritou je podpora pro změnu státního rozpočtu, tak aby bylo možné navrhovaná opatření financovat,“ vysvětluje místopředseda poslaneckého klubu STAN Lukáš Vlček. Zdroje pro financování nutné pomoci vidí jak v očekávaném růstu příjmů státního rozpočtu (odhad 70 mld. Kč) a dani z mimořádných příjmů (odhad 66 mld. Kč), tak ve využití dividendy ČEZ. „Ze střednědobého hlediska považujeme za klíčový tlak na funkčnost národních a evropských programů pro úspory a investice do energetiky financovaných z Modernizačního fondu a Státního fondu pro životní prostředí,“ dodává L. Vlček.

Mezitím musejí podle J. Síkely pokračovat snahy najít na unijní úrovni dostatečnou podporu pro jednotný postup při obnovení funkčnosti trhů s energiemi. Ten podle něj spočívá v rozhýbání trhů tím, že obchodníci obdrží finanční výpomoc na finanční zajištění, která musí pro uzavírání obchodů poskytovat, a dojde k zastropování ceny plynu používaného k výrobě elektřiny. „Velmi dobrou zprávou je to, že poté, co se ukázalo, že náš plán postupně získává podporu v dalších zemích EU, se včera ceny elektřiny výrazně propadly. Je tedy pravděpodobné, že trhy náš plán vnímají pozitivně,“ říká J. Síkela. Připomíná také, že před blížící se zimou dokázalo MPO zajistit dostatek plynu pro domácnosti i firmy a na evropské úrovni dosáhnout velmi složitých dohod – příkladem je celoevropská dohoda o snížení spotřeby energií o 15 procent.

Tyto návrhy hnutí STAN jsme včera předběžně prodiskutovali na úrovni předsedů stran. Jedná se o doplnění dosavadního postupu vlády, jehož jednotlivé součásti postupně předložím vládě ke schválení,“ uzavírá ministr Síkela.