Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy STAN: Brexit není dobrá zpráva pro Evropu

STAN: Brexit není dobrá zpráva pro Evropu

24. 6. 2016

Starostové a nezávislí respektují rozhodnutí britských občanů. Jejich rozhodnutí nicméně není dobrá zpráva pro Evropu, ovšem není možné jej zaměňovat za postoj občanů dalších členských států EU. Ukazuje však, že ani největší rozsah trvalých výjimek z práva EU nemusí znamenat ztotožnění občanů s projektem integrace jako takovým, a to bez ohledu na skutečnost, že některé strukturálně postižené regiony Británie jsou na podpoře z EU zásadně závislé. Právě nedostatek tohoto „ztotožnění“ s kroky Evropské unie je jeden z největších vnitřních problémů, s nímž se EU potýká. Elity EU se bohužel dostatečně nesnaží své záměry vysvětlovat a obhajovat, aby občané pochopili návrh nových pravidel, akceptovali je či se alespoň s nimi dokázali sžít.
STAN: Brexit není dobrá zpráva pro Evropu

STAN: Brexit není dobrá zpráva pro Evropu

Bohužel právě dlouhodobé porušování principu subsidiarity dovedlo EU do bodu, kdy už není na stole jen výhled dalšího rozšiřování, ale naopak dosud nepředvídaný proces zmenšování. Přísné dodržování principu subsidiarity je první nezbytnou sebereflexí institucí Evropské unie, které se musí co nejdříve projevit v legislativním procesu EU. Vysvětlit nezbytnosti přijetí nové regulace a zároveň neschopnost či neefektivnost členských států řešit dané problémy samostatně musí instituce EU pro příště vždy věrohodně v legislativním procesu obhájit. V cestě k dalším integracím a regulacím je třeba si dát time out. Trvalé výjimky ovšem nejsou cestou, po kterou by Starostové a nezávislí chtěli jít, jdou totiž jednoznačně proti zásadám „společenství“.
 
Starostové a nezávislí jsou přesvědčeni, že jen pevná opora naší země v euro-atlantické spojenectví zajistí mírovou a svobodnou budoucnost naší země. Budoucnost Evropy se musí opírat o zodpovědnost členských států EU, jejich spolupráci a solidaritu a vycházet z výrazného ztotožnění občanů jednotlivých zemí se zásadními kroky Evropské unie.
 
Starostové a nezávislí
 

Autor: Tiskové STAN