Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Pomoc lidem v exekucích se vyplatí celé společnosti

Pomoc lidem v exekucích se vyplatí celé společnosti

19. 3. 2024

Česko stále neimplementovalo do svého právního řádu povinnou evropskou směrnici o insolvenci. Novela insolvenčního zákona, která toto pochybení napraví, je přitom klíčová pro pomoc lidem v exekucích. Prvním čtením prošla v srpnu minulého roku a od té doby se její další projednávání zadrhlo v Ústavně-právním výboru. 

Pomoc lidem v exekucích se vyplatí celé společnosti

Pomoc lidem v exekucích se vyplatí celé společnosti

Hlavním smyslem novely insolvenčního zákona je ulehčit a především urychlit oddlužení lidem, kteří spadli do exekucí. K podobnému postupu vládu vyzval i NERV v rámci svých 37 doporučujících opatření, která mají vést k vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu.

„Často se setkáváme s lidmi s mnohočetnými exekucemi, které je paralyzují v normálním fungování a uvrhávají je do dluhové pasti. Počet lidí v dluhových pastech, tedy v prakticky bezvýchodné situaci, se odhaduje na 400 tisíc. Problém se často přenáší i na jejich rodinné příslušníky. Tím, že se tito lidé na pracovním trhu přesouvají do černé zóny, vznikají státu mnohamiliardové ztráty na odvodech, NERV zmiňuje částku 12 miliard korun ročně. Samozřejmě to negativně ovlivňuje veřejné rozpočty a neutěšený stav prohlubuje problémy v nejpostiženějších regionech,” uvedl bývalý poslanec a místopředseda Starostů Jan Farský, který byl v minulém volebním období hlavním tahounem pozitivních změn právě v oblasti exekucí. 

Novela zákona počítá se zefektivněním a zjednodušením oddlužení tak, aby bylo insolvenční právo připraveno na vlnu osobních bankrotů. „Nové znění zákona má motivovat osoby v exekucích k tomu, aby situaci dokázali řešit. Polovina dluhů v exekucích je starší než 12let, což je určitě mementem. Podle statistik 97 % lidí, kterým se podařilo splnit podmínky oddlužení, do další exekuce už nespadlo. Za Starosty prosazujeme variantu, aby v souladu se směrnicí EU mohli lidé oddlužením projít během tří let, a to za plnění přísných podmínek schválených soudem. Posílí se opatření proti zneužití oddlužení ze strany nepoctivého dlužníka. Po dlužnících se bude vyžadovat disciplína, pravidelnost a splátky odpovídající jejich možnostem a schopnostem tak, aby byli věřitelé uspokojeni v nejvyšší možné míře. Za splnění těchto okolností pak dlužníci získají po třech letech druhou šanci na život bez exekucí,” řekl k návrhu člen Ústavně-právního výboru a předseda poslaneckého klubu Josef Cogan.

„Chceme, aby novela prošla nejlépe přesně v tom samém znění, v jakém k nám dorazila od vlády. Některé strany chtějí nejrůznějšími pozměňovacími návrhy novelu zpřísnit na úkor dlužníků. Dluhy se samozřejmě musí platit, to nezpochybňujeme, ale celou problematiku exekucí je nutné vnímat v širším kontextu - tedy jak současná praxe dopadá na stát, společnost i jednotlivce a jejich rodiny včetně dětí. Pokud lidi v dluhové pasti vytáhneme ze šedé ekonomiky a vrátíme je na řádný pracovní trh bude to významné pozitivum i pro veřejné rozpočty tak, jak to zmiňuje i NERV,” doplnil své vyjádření Cogan.

Pro Starosty jsou exekuce a oddlužení tématem, jehož řešení prosazují na půdě Poslanecké sněmovny dlouhodobě. Za nejpalčivější problém označil Jan Farský opakované exekuce, které nejvíce vznikají u lidí, kteří už mají jednu či více exekucí. Právě takovým by měla změna zákona pomoci.

„I ze svých cest do regionů vím, že bezvýchodná situace lidí v dluhových pastech, kteří mají často oprávněný poct, že stát jim nedokázal podat pomocnou ruku, má i společenské dopady,” řekl předseda Starostů Vít Rakušan. „Může vést k radikalizaci těchto lidí a k podpoře populistických, extremistických nebo antisystémových politických sil. Ne náhodou se mapa vyloučených lokalit a regionů nápadně překrývá s územími, kde tyto subjekty získávají nejvíce hlasů.”

Autor: Sára Beránková