Hlavní stránka Info a média Komentáře Pavel Čížek: Probíhá bitva o českou krajinu

Pavel Čížek: Probíhá bitva o českou krajinu

26. 5. 2022

Ministerstvo zemědělství připravilo návrh Strategického plánu na rozdělování dotací v příštích pěti letech. Evropská komise tento plán ministerstvu vrátila s tím, že málo naplňuje požadavky na ochranu krajiny, na takzvaná ekoschémata. 

Pavel Čížek: Probíhá bitva o českou krajinu

Pavel Čížek: Probíhá bitva o českou krajinu

Potřebuje naše krajina ochranu? Určitě ano. Z doby před rokem 1989 si dobře pamatujeme tehdy proklamovaný „boj o zrno.“ Cílem bylo maximalizovat zemědělskou produkci, zejména výrobu obilí. Říkalo se, že usilujeme o soběstačnost. A tak se v té době v obrovském rozměru odvodňovala pole, likvidovaly cesty, aleje, rokle, mokřady a pole se scelovala do obrovských lánů.

Byla to se soběstačností pravda? Nešlo spíše o podporu „bratrských zemí“, zejména té jedné největší? Od roku 1989 se mnoho orné půdy zatravnilo, vznikly pastviny. Na velkých rozlohách orné půdy bohužel pěstujeme kukuřici do bioplynek a řepku do nafty – a přesto dnes Česká republika vyprodukuje o 50% více obilí, než stačí spotřebovat. Jsme tedy v obilí více než soběstační. A byli jsme i v minulosti.

Co ale krajina, která trpí ohromným smyvem ornice? Co potoky, řeky i podzemní vody kontaminované hnojivy a pesticidy? Od roku 1989 došlo v krajině pouze ke zmíněnému zatravnění podhorských oblastí a k rozdělení lánů na menší třicetihektarové. 

Je to dost? Ne. Ročně nám erozí odtékají z polí do potoků a řek miliony tun cenné ornice. Nyní je velká šance tomu zabránit. Evropa nám na to nabízí miliardy korun každý rok. A po ministerstvu požaduje rozumné věci: ochraňte potoky a řeky nehnojenými pásy trávy či směsek, sečte je později, aby rostliny stihly vykvést a v pásech našla úkryt zvěř. Podobné pásy vytvořte na velkých svazích, kolem alejí a polních cest, podél remízků a zahrad v obcích. Snížíte tím erozi půdy, pomůžete přírodní druhové rozmanitosti, zprůchodníte krajinu, budete ji tvořit „pestrou“, takovou, jakou chtějí malí farmáři.

V těchto dnech tedy „nebojujeme o zrno“, ale o krajinu, o budoucnost, abychom měli zrno nejen dnes na vývoz, ale i zítra pro chleba. Jako Starostové se už pár let snažíme o to, abychom v krajině obnovovali aleje a cesty a chceme, aby se zemědělci stali našimi partnery v péči o krajinu. Věříme, že to uzná i ministerstvo a nasměruje každoroční dotační miliardy i na vytváření kvetoucích, travnatých pásů v naší zorané krajině.

Autor: Pavel Čížek