Hlavní stránka Info a média Komentáře Dvojče vládního návrhu v nemilosti kabinetu

Dvojče vládního návrhu v nemilosti kabinetu

21. 12. 2011

Negativní stanovisko připojila vláda k poslanecké verzi novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), které ubere velkým městům peníze.

 

Norma totožná s návrhem ministerstva financí redukuje příjmy Prahy, Brna, Ostravy a Plzně téměř o pět miliard korun ročně, hospodaření dalších měst a obcí má posílit.
 
Kabinet Petra Nečase (ODS) měl před sebou identický text znovu po 14 dnech. Projednávání ministerské verze přitom vláda 7.prosince přerušila s tím, že se k ní znovu vrátí až v polovině ledna. "Návrh zákona o RUD, jak se dalo očekávat, byl velmi podrobně diskutován. Nebylo o něm nakonec hlasováno, nebyl tak ani zamítnut, ani schválen. Jeho projednávání bylo přerušené do 15.ledna," uvedla tehdy vicepremiérka Karolína Peake (VV).
 
Stejný zákon předložili kabinetu k posouzení poslanci z klubu TOP 09 a Starostové. Podle něj má Praha od roku 2013 ve čtyřletém přechodném období postupně přijít o 2,2 miliardy korun. Města Brno, Ostrava a Plzeň mají tratit vždy po 900 milionech, také jim má ale první čtyři roky ztrátu částečně kompenzovat státní rozpočet.
 
Úprava je navázaná na vládní programové prohlášení. "Cílem vlády je dlouhodobá stabilní dohoda, která formou zákona stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi 'nejchudšími' a 'nejbohatšími' obcemi a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie," shodla se v něm vloni koalice.
 
Jednotlivé strany se ale už půl roku přou o to, jak obecně formulovaného cíle dostát. Proti návrhu, který kopíruje postoj TOP 09 jako druhé nejsilnější koaliční strany a především jejího aliančního partnera, hnutí Starostů a nezávislých, stojí ODS. Občanští demokraté, kteří se na vedení čtyř největších měst v Česku podílejí, snížení jejich rozpočtových příjmů odmítají. Místo toho chtějí ze státní kasy jen přilepšit menším obcím.
 
Nový model RUD počítá s tím, že se obecní rozpočty posílí o sedm miliard korun z dosud centrálně přerozdělovaných státních dotačních titulů. Dalších 1,5 miliardy se má ve prospěch měst a obcí přesunout ze stávajícího příspěvku na školství, který je zatím ve státním rozpočtu.
 
Včetně plánované kompenzace má mít Praha v roce 2013 příjmy snížené o 200 milionů korun, v roce 2014 pak o 800 milionů, o rok později o 1,3 miliardy a v roce 2016 o 1,6 miliardy korun. Brno, Ostrava a Plzeň by v roce 2013 tratily 100 milionů korun, v roce 2014 pak 300 milionů, o rok později půl miliardy a v roce 2016 už 700 milionů korun. Změna RUD by se naplno projevila od 1. ledna 2017.
 
V nynějším modelu má prostý počet obyvatel a katastrální rozloha území shodně jen tříprocentní váhu. Nejvíc, 94 procent z vybraných peněz, získávají obce v závislosti na rostoucím počtu svých obyvatel. Zatímco například prvních 300 obyvatel se při určení peněz počítá jen jednou, například lidé s hypotetickým pořadovým číslem od 30 001 a výš se při výpočtu násobí 1,76krát.
 
V současném modelu mají navíc čtyři největší města své vlastní kategorie. Nový model RUD počítá se zapojením Brna, Ostravy a Plzně do obecné rovnice, Praha dál zůstává zvlášť – byť se sníženými zdroji. Škála počtu obyvatel rozhodných pro výši financí se dál upravuje tak, že jednotkový koeficient bude jen pro prvních 50 lidí v obci. Další dělicí čáry, nad kterými peníze do obecních kas porostou, budou na dvou tisících, 30 tisících a nově také nad 110 tisících obyvatelích.
 
V upraveném výpočtu klesne váha postupných přechodů z 94 jen na 80 procent. Prostý počet obyvatel naopak posílí ze tří na deset procent a katastrální výměra zůstane na svém. Nově zohledněný počet dětí v mateřských a základních školách se do výše přidělených prostředků promítne sedmi procenty. Počty žáků bude podle návrhu dodávat ministerstvu financí rezort školství.
 
Novela zákona o RUD od ministerstva financí šla do vlády se zásadními připomínkami od ministerstev obrany, školství, místního rozvoje nebo například od Českého statistického úřadu. Výhrady mají i hlavní město Praha, statutární město Ostrava a Plzeňský, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Obdobná situace je i s jejím dvojčetem od TOP 09 a Starostů.
 
Bez ohledu na negativní stanovisko vlády se bude poslaneckým návrhem zabývat sněmovna.
 
Obce sdílejí zhruba pětinu výnosů z daně z přidané hodnoty, daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, srážkové daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob. Do obecních rozpočtů jde i část peněz, kterou fyzické osoby vydělají podnikáním.
 
Rozpočtové určení daní v nové podobě by mělo platit od 1.ledna 2013.

Autor: prvnizpravy.cz