Hlavní stránka Info a média Výstupy z médií Petr Letocha k novele lex Ukrajina: Jsem rád, že ministerstvo vnitra reaguje na nedostatky z počátku uprchlické krize

Petr Letocha k novele lex Ukrajina: Jsem rád, že ministerstvo vnitra reaguje na nedostatky z počátku uprchlické krize

7. 6. 2022

Na několik otázek v souvislosti s novelou zákona zvaného lex Ukrajina odpovídal poslanec Petr Letocha, člen výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny. 

Petr Letocha k novele lex Ukrajina: Jsem rád, že ministerstvo vnitra reaguje na nedostatky z počátku uprchlické krize

Petr Letocha k novele lex Ukrajina: Jsem rád, že ministerstvo vnitra reaguje na nedostatky z počátku uprchlické krize

V čem spatřujete nejzásadnější změny v novele zákona zvaného lex Ukrajina?

Jsem rád, že ministerstvo vnitra změnami reaguje na nedostatky, které vyvstaly od počátku uprchlické krize. Za nejzásadnější považuji zpřísnění podmínek pro získání dočasné ochrany či zamezení „sociální turistiky“ formou prokazování místa pobytu pro účely získání nároku na humanitární příspěvek.

Je nějaké ustanovení, které v novele chybí a mělo by v ní být z Vašeho pohledu bezpodmínečně zaneseno?

V přijatém znění neshledávám žádné nedostatky.

Návrh počítá s tím, že by ČR také po skončení nouzového stavu nevydávala víza a povolení k pobytu pro Rusy a Bělorusy. Souhlasíte s tímto ustanovením, nelze to vnímat na druhé straně jako uplatňování principu kolektivní viny?

Současná situace je bezprecedentní a skutečně vážná. Je mi velmi líto, že za následky agrese své země doplácí například ruští a běloruští studenti, toto opatření však vnímám jako nutný diplomatický a bezpečnostní nástroj, který v době trvání ruské invaze zamezí příchodu potenciálně rizikových osob na území ČR a v součtu s dalšími sankcemi v dlouhodobém horizontu má potenciál působit na agresory války velmi silně.

Rozhovor vyšel na serveru Security magazín.