Hlavní stránka Info a média Komentáře JIŘÍ DRAHOŠ: ISTANBULSKÁ ÚMLUVA

JIŘÍ DRAHOŠ: ISTANBULSKÁ ÚMLUVA

31. 1. 2024

V Senátu nás nyní čeká schvalování Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, tedy tzv. Istanbulské úmluvy. Za mě existuje celá řada jednoznačných argumentů, proč by tato úmluva měla být přijata. Ve zkratce zde zmíním ty nejdůležitější.

JIŘÍ DRAHOŠ: ISTANBULSKÁ ÚMLUVA

JIŘÍ DRAHOŠ: ISTANBULSKÁ ÚMLUVA

Relevantní statistické údaje prokazují, že hlavními oběťmi domácího násilí jsou ženy, a to více než v 90 % případů. Úmluva se na základě toho primárně vztahuje právě na ochranu žen před formami násilí. Úmluva také nově definuje některé trestné činy, například stalking, vynucený potrat a vynucenou sterilizaci. Je rovněž pravda, že různými formami násilí jsou postiženi i muži, a proto IÚ vyzývá smluvní státy ke stejné ochraně i dalších skupin obětí násilí, jako jsou právě muži či senioři.

Podobných smluv již ČR podepsala více, např. Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Bez této úmluvy by mnoho institucí prostě „nemuselo“ v oblastech zlepšení života osob se zdravotním postižením dělat vůbec nic – jen si vzpomeňme na problémy se zajištěním bezbariérovosti prostorů. Úmluvu již ratifikovalo 37 zemí Rady Evropy, včetně Polska nebo Srbska, a v žádné z nich není Úmluva vnímána jako problém. Ratifikace má pomoci nejen v každé zemi, kde k ní dojde, ale má také vyvinout společný tlak na země, kde opravdu masově dochází k násilí na ženách.

Nikdo nepochybuje o tom, že jsme v oblasti prevence domácího násilí ušli v posledních letech velký kus cesty. Máme trestní zákoník, který postihuje nejzávažnější formy domácího násilí. Máme zaveden institut vykázání, který umožňuje okamžitou ochranu obětí. Máme také zákon o obětech trestných činů, který upravuje některá práva obětí domácího násilí. Přesto tisíce žen nadále zažívají partnerské násilí a statistiky ukazují, že většina z nich se na policii, soud či zdravotnické zařízení nikdy neobrátí.

Kladu si tedy otázku, zda opravdu vede k odstranění všech forem násilí ve společnosti české právo, které je – alespoň podle textu odpůrců úmluvy – vše pojímající a řešící? Oficiální data jasně ukazují, že i v naší společnosti máme v tomto směru určité problémy. Proto by nemělo být naším cílem řešit až následky násilí, je lepší mu předcházet a vytvářet podmínky pro to, aby se dělo v co nejmenší možné míře. Podle mého názoru ratifikace IÚ takové podmínky vytváří a já věřím, že bude v Senátu schválena!

Pozn. redakce:
Senát o ratifikaci IÚ hlasoval 24. ledna. O dva hlasy horní komorou neprošla.

Autor: Jiří Drahoš