Hlavní stránka O nás RUD Petr Gazdík v nedělení Partii TV PRIMA - Rozpočtové určení daní

Petr Gazdík v nedělení Partii TV PRIMA - Rozpočtové určení daní

2. 10. 2011

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor. RUD, neboli rozpočtové určení daní, pod tímhle odtažitým souslovím se skrývá, alespoň podle menších měst a obcí, jedna velká nespravedlnost. 4 největší města se naopak domnívají, že nynější systém posílání veřejných peněz do městských rozpočtů je celkem v pořádku. Jde o to, že příspěvek na občana Prahy je dnes čtyřiapůlkrát větší než příspěvek na občana menší obce. Podle zastánců změny by to měl být nanejvýš trojnásobek. Vláda sice ve svém programovém prohlášení podobnou změnu slíbila, ale na kompromisu se zatím dohodnout nedokáže. Proč?

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já věřím, že vláda se dokáže dohodnout na kompromisu, v současné době má vláda projednat návrh ministerstva financí, který zcela jasně splňuje koaliční smlouvu, kde se říká, že se ..., rozdíl mezi nejchudší obcí a hlavním městem Prahou dostane na evropskou úroveň. Ta evropská úroveň je zhruba ve dvou až dvouapůlnásobku, pan premiér mně osobně podal ruku na to, že rozdíl mezi nejchudší obcí České republiky a Prahou bude maximálně trojnásobný, a ten návrh ministerstva financí to splňuje. 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu přímo programové prohlášení žádnou číslovku neobsahuje, je tam právě ta formulace, kterou jste teď ocitoval, na evropskou úroveň, což je věc, se kterou se dá určitě nakládat poměrně pružně.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já myslím, pane redaktore, že mezi politiky podání ruky pořád ještě platí, pan premiér, znovu opakuji, mně na tu věc podal ruku, v minulých dnech se k té věci jasně přihlásil, když starostům, kteří přišli žádat na úřad vlády pana premiéra o to, aby tento slib dodržel, jasně přislíbil, že ten rozdíl bude maximálně trojnásobný.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Nicméně ty hlasy, které znějí z ODS a které se objevují i jako výstupy z jednání jejích orgánů, úplně takhle jednoznačné nejsou, tam říkají: "Ten návrh, se kterým přišlo ministerstvo financí, se nám nelíbí a chtěli bychom to jinak."
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já rozumím tomu, že se jim nelíbí, protože ODS má tradičně zastoupení v těch 4 největších, největších městech a tady bohužel už od roku 2002 je praxe, kdy ty 4 velká města jsou postaveny mimo systém. Není v pořádku, že ta 4 velká města ještě donedávna, které mají pouze 2 miliony obyvatel této země, získávaly víc jak polovinu veškerého rozpočtového určení daní a zbývajících 8 milionů lidí získávalo menší polovinu, to skutečně není v pořádku, ty města ..., ten, to rozpočtové určení, které platí dodnes, je nesystémové v tomto směru, nikdo nedokáže odůvodnit, proč Plzeň na jednoho Plzeňana získává 1,7 násobek toho, co České Budějovice na jednoho Českobudějovičana, když obě dvě města plní naprosto stejné samosprávné funkce z center svých regionů. ODS se také ohrazovala proti tomu, že tyto 4 města jsou základním motorem ekonomiky České republiky, já si myslím, že Hradec Králové, Liberec, Olomouc či České Budějovice jsou úplně stejným motorem ekonomiky České republiky a není důvod k tomu, historicky ten relikt vznikl tím, že existovaly ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Počkejte, ať nezaběhneme úplně do detailů, on už je ten monolog trošku delší, pojďme to rozdělit na jednotlivé části a přesunout se na druhou stranu stolu, pane Kováčiku, já, když jsem procházel stránky KSČM, tak jsem tam našel některá ad hoc vyjádření ke konkrétním bodům toho návrhu, ale nepůsobilo to tak, že by pro KSČM bylo tohle téma důležité a že byste se na něm chtěli nějak ekonomicky profilovat?
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
To se mýlíte, pane redaktore, nerad to říkám, ale pro KSČM toto téma je dlouhodobě velmi důležité, jedna z předchozích úprav rozpočtového určení daní, která byla z pera našeho kolegy, bývalého kolegy Svatomíra Recmana, upravovala zákon o rozpočtovém určení daní ve prospěch menších měst a obcí, ale to už je, pravda, nějaký ten pátek, a to téma jde znovu teď, zejména proto, že, že vedle toho, že nastoupila krize, tato vláda tu krizi řeší na úkor většiny obyvatel, tím se snižuje i daňová výtěžnost, anebo kupní síla a daňová výtěžnost a ty obce, ty menší města a ty malé obce daleko více cítí to, že tato vláda jim zrovna není přátelská, a proto se to téma zvedá, ale ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ale tak zrovna, pardon, zrovna, zrovna obce by se mohly cítit poměrně dobře, protože pokud se vláda ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... pane redaktore, ten postoj ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
... přesouvá k danění, nebo ke zvyšování DPH, která se rozděluje, tak to je vlastně pro obce výhodné, ne, protože se bude rozdělovat větší balík, když se vybere víc na dani z přidané hodnoty.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Já tomu nevěřím, že se vybere podstatně víc, anebo že to ty obce dostanou, já tomu prostě nevěřím, to bude, to bude zase, to bude zase ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak obce podle nějakého koeficientu, který je daný, dostávají výnos z daně ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... při zvýšení ceny bude zase menší odbyt a ono se to ..., ono to bude zhruba stejně. Ale to jsme hluboko v ekonomice a tam asi nechceme dojít, ale ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Chcete zůstat na povrchu raději.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ne na povrchu, chci zůstat u rozpočtového určení daní a postoje KSČM, abyste mě neobvinil, že neodpovídám na otázku. Každý je odněkud a ta diskuse velká města - menší města - malé obce, ta u nás běží také, myslím teď v KSČM, hodně dlouho, já jsem přesvědčen o tom, že sice velká města a teď mám na mysli ta 4 největší města, plní i funkce pro ostatní obyvatelstvo celé republiky, metrem jezdí i Nepražáci, dokonce bych řekl docela dost, takže je třeba, aby Praha měla na to, aby metro postavila, rozšiřovala, udržovala, modernizovala, ale z druhé strany ten venkov přece plní také funkce pro Pražáky, pro Plzeňáky, pro Ostraváky. Když vezmu jenom tu funkci rekreační, funkci vytváření životního prostředí. A mluví-li se o investicích, že jakoby tím, že se ubere velkým městům, že budou muset více posuzovat investice, jestli tedy si mohou tu či onu investici dovolit teď, anebo až za rok, tak u těch malých měst, tam si leckdy o investicích mohou nechat jenom zdát a také potřebují investovat. Do kanalizace, do veřejného osvětlení, do infrastruktury obecně, do školství, které je na tom doopravdy nepříliš dobře.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Čili, čili když to shrnu, tak ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Takže já jsem ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
... souhlasíte s tou výchozí tezí, že ten způsob, jakým se v současné době rozdělují daňové výnosy mezi obce, je nespravedlivý a měl by být lepší ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Je nespravedlivý, dlouhodobě jsme o tom tak přesvědčeni, alespoň většina z nás, snad jen ti kolegové, kteří jsou z oněch 4 největších měst o tom mají jisté pochybnosti a možná ani ne, ale nemohou si dovolit říct naplno pravdu.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Pane Gazdíku, není ten problém, který teď vyšel najevo třeba i právě z prohlášení ODS, daný tím, jakým způsobem dosáhnout toho, aby to bylo 1 ku 3 místo 1 ku 4,5, že to můžete udělat v zásadě dvěma ..., dvěma cestami, buď seberete těm bohatším, anebo přidáte těm, těm chudším velmi jednoduše, abyste ten poměr dorovnal a že vy byste chtěli brát těm bohatším tak, aby se to srovnalo.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pane redaktore, naším cílem je nastavit systém, já jsem se tady bavil o tom rozdílu mezi Plzní a například Českými Budějovicemi a ten rozdíl nedokáže nikdo odůvodnit a naším cílem je, aby jsme nastavili systém v tom, že obec dostává na občana tolik peněz podle toho, jaké samosprávné funkce vykonává. Ten systém vznikl historicky, nebo ten nesystém vznikl historicky tím, že existovaly okresy Brno-město, Plzeň-město, Ostrava-město a při jaksi rušení rozpočtů okresních shromáždění, tak jako jediné tyto, tyto tři města, plus hlavní město Praha dostaly veškeré rozpočty těch okresních shromáždění do rozpočtů magistrátů. Všechna ostatní magistrátní města ani jiné okresy ty peníze nedostaly. Ony neoprávněně ty prostředky získávají už, už několik, několik let a naším cílem je ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Sebrat jim to, co jim nepatří tedy.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
... aby přestaly dostávat to, co, co jim objektivně nepatří, protože ty ostatní města na to mají nárok, nárok naprosto, naprosto stejný.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže vidíte skutečně řešení v tom rozdělovat stejný koláč a tudíž dát méně těm 4 největším a více poslat těm menším.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Ne, v tom rozhodně řešení nevidíme. Ta hlavní součást rozpočtového určení daní nebo to největší množství prostředků, které, které do toho má být nalito díky návrhu ministerstva financí, je zrušení většiny národních dotačních titulů, které jsou rozdělovány ne příliš transparentně, z mé osobní zkušenosti starosty velmi byrokraticky a dovoluju si tvrdit taky velmi, velmi prokorupčně a 7 miliard ze zrušených národních dotačních titulů se má přesunout do rozpočtového určení daní, to je mimo jiné velmi významný protikorupční krok, krok této vlády, to je jeden ze zdrojů, dalším zdrojem je snížení příjmů oněch 4 největších měst, které je roky získávají neoprávněně.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu je potom celkem logické, že zástupci těchto měst se budou takové změně bránit, protože přichází o peníze, na které mají postaveny jednoduše, když vztáhnu to slovo na město, tak svoje byznys plány, investiční záměry do budoucna.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pane redaktore, ano, já chápu, že se, že se tomu budou bránit, na druhou stranu tam je počítáno s jistým překlenovacím obdobím, které má být 4 až 6 let, po které se tady ty příspěvky postupně snižují, aby právě jejich investiční strategie a rozvojové výhledy nebyly zásadním způsobem narušeny, nikdo jim nechce vzít ty peníze z roku, z roku na rok, to samozřejmě tomu rozumíme, že mají nějaké rozpočtové výhledy a že musí s něčím, s něčím dopředu počítat, na druhou stranu třeba v Praze se tady, se tady kvůli tomu dělá obrovský humbuk a kvůli tomu, že Praha evidentně prošustrovala minimálně 8 miliard v tunelu Blanka, kvůli tomu nikdo žádný, žádný humbuk nedělá, to, že některé městské části si mohou dovolit ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Asi, asi nekoukáte moc na zprávy tedy, pane Gazdíku, protože ten humbuk kolem Blanky je celkem velký a mediálně všudypřítomný téměř.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Neviděl jsem, že by magistrát dělal nějaký humbuk, že by někdo byl za tunel Blanka potrestán, že by se hledali ti, kdo jsou podepsáni pod onou smlouvou a od nich se vyžadovalo vysvětlení, nic takového se tady neděje. Ty samé kauzy, můžu jmenovat další věci, nedovedu si představit obec či menší město, která má na to, aby ukládala stovky milionů do Key Investmentu a podobných, podobných, podobných společností a přitom na druhou stranu se tady odůvodňuje něco, že tady bude závažným způsobem narušen rozvoj Prahy. Já si myslím, že běžný Pražan vůbec nic nepozná.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To je tedy ten vzkaz, který jste poslal, pardon, který jste poslal primátoru Svobodovi, že pokud by Praha zadávala průhledně veřejné zakázky, tak ušetří víc, než o kolik přijde změnou rozpočtového určení daní.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
To, to samozřejmě bez debat, já si myslím, že i kdyby zefektivnila chod pražského magistrátu, který je momentálně velmi neefektivní, tak nejenom, že běžný Pražan nic nepozná, ještě, ještě se mu, se mu zlepší služby.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže nové rozpočtové určení daní by mělo takový výchovný efekt tedy ve vašem ...
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Rozhodně ano.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Jenom jestli v tom nebude nějaké čertovo kopýtko, jakože na jednu stranu se přidá v rozpočtovém určení daní a na druhou stranu se třeba seberou nějaké peníze jinde jiné ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
No, tak je to z těch národních dotačních titulů, to bylo, to bylo řečeno.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... a ta obec, to město, to město nebo ta obec na tom budou ještě hůř. Ale co se musí rozhodně vyřešit, je otázka zvýšení příspěvků na výkon státní správy u těchto menších měst a obcí, tam je poměrně, to je veliká zátěž a myslím si, že říkat jako: "Buďte rádi, že to tam máte," čili jinými slovy: "Držte ústa a krok," tak není úplně to správné.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já s tímto naprosto souhlasím a jako člen komise ministerstva financí pro nový zákon o rozpočtovém určení daní z té analýzy, kterou jak Vysoká škola ekonomická, tak ministerstvo financí dělalo, tak jasně vyplynulo, že chybí zhruba 4 miliardy korun na, na dokrytí výkonu státní správy. Současné reformní kroky některé věci z obcí třetího stupně přenáší na úřady práce, čímž, čímž se ta částka, částka částečně, částečně sníží, již ministr financí Eduard Janota dvě miliardy z této částky přesunul, protože ta analýza ukázala, že jsou obce, které dostávají na výkon státní správy 30 až 40 procent a jsou obce a města, které dostávají až 120 procent. My si myslíme, že stát by měl plně hradit to, co si u obcí a měst objedná, pakliže, pakliže schvalujeme v Poslanecké sněmovně nějaký návrh zákona, který se dotýká rozpočtů obcí a měst, tak by stát měl plně, plně jaksi ty, ty náklady hradit.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To je asi obecná teze, kterou vám podepíše úplně každý, ale jakožto poslanec vlády, která o sobě prohlašuje, že je vládou rozpočtové odpovědnosti, asi tušíte, že ten balík peněz, který vláda bude rozdělovat v rámci rozpočtu, je pořád stejný, jinými slovy tady k tomu á: "Přesuňme 4 nebo kolik miliard na výkon státní správy svěřený obcím," je asi někde potřeba sebrat, ne, jako krok bé. 
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Určitě ano, nicméně ten problém, jak jsem řekl, se postupně řeší. Již v tomto roce došlo k částečnému přikrytí těch snížených příspěvků na výkon státní správy, v příštím roce ty náklady na výkon státní správy by měly být menší, protože část těch věcí, nebo jedna věc, to je, to je úřady práce a sociální služby, přejdou, přejdou na, pod úřady práce. Naší snahou samozřejmě je a budeme ty, budeme v tomto směru ty, ty zdroje, zdroje hledat tak, aby plně pokryly výkon státní správy na obcích a městech.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Slyšel jsem tady Pavla Kováčika obdivně oceňovat ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
No, to je to čertovo kopýtko, tím, že se některé agendy přesunou na úřady práce, tak se seberou z těch obcí a pro ty lidi, kteří budou potřebovat ten výkon státní správy, tak se vzdálí ta služba státu, a to pro nás je velmi těžko stravitelné a vláda se ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ale tak pokud je to levnější, tak to je zas ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
No, levnější, nejlevnější by to bylo všecko dát do Prahy, celou státní správu, to by bylo nejlevnější, ale ti lidi by museli jezdit hodně daleko, takhle už budou muset jezdit z těch, já nevím, mých Hrotovic do Třebíče a z celého toho okresu bývalého Třebíč, zatímco ta státní správa na těch 3 nebo 4 místech, kde je vykonávána, tak ti lidé to tam mají, neříkám, že úplně u úst, máme velký počet obcí, ale přece jenom na to dojíždění podstatně blíže než do toho okresního, neřkuli do krajského města. A to si myslím, že je také docela podstatné, abychom pod těmi snahami jakoby za každou cenu ušetřit nepřehlédli toho konkrétního člověka, toho konkrétního klienta. Aby to nebylo jako, že vlk se nažral a koza zůstala celá.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Petr, Petr Gazdík kroutí hlavou, že nepřehlíží konkrétního člověka.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pan kolega Kováčik se v tomto směru hluboce mýlí, protože okresních měst je, nebo bylo 70, 73. Úřady práce mají své pracoviště v 476 místech, takže ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To bude lepší, no.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
... já si dovoluji, já si dovoluji tvrdit, že nic takového, nic takového se nestane. Ba naopak, pro občany, pro občany dojde k tomu, že se výrazně ušetří tím, že ta agenda v tomto směru bude jednotná, že různé sociální dávky nebudou dávat různé instituce, které mezi sebou nekomunikují a pak může docházet k jejich značnému zneužívání, což se, což se třeba, bavili jsme se tady o Šluknovsku, velmi, velmi, velmi často děje. Toto - jeden centrální systém úřadu práce, který ví, jaké sociální dávky všechny jeden člověk dostal, zjednodušení systému sociálních dávek, které nedávno prošlo sněmovnou a povinnost lidí, kteří, kteří jaksi dostávají příspěvky od státu, aby museli povinně opracovat 20 hodin týdně na, na veřejné službě, je jediným řešením, jak se, jak se jaksi omezí zneužívání sociálních dávek.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak je zřejmé, že v téhle věci se neshodnete, protože pokud vím, tak levice vnímá sociální reformu Nečasovy vlády poněkud kritičtěji.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ty, na které je to mířeno, ty to nepostihne a postihne to zase ty, kteří by rádi pracovali a nemají šanci pracovat, ne všechny regiony jsou takové jako třeba Praha nebo jako třeba, já nevím, Zlínsko nebo, abych se někoho nedotkl, kde je přece jenom snadnější tu práci sehnat i pro ty kategorie, které jsou nejohroženější, a to jsou velmi mladí lidé a potom lidé od pětačtyřicátého, padesátého roku věku. Čili zase pro ty se to ztíží, podstatně se to ztíží a chci vidět, jak na tom malém venkovském městě, které jaksi je velmi krásné, uklizené, zametené, jak se tam pro těch 30, 50, 80, 120 nebo i více nezaměstnaných budou vytvářet ta uplatnění těch 20 hodin povinnosti odvodu, myslím si, že tady je třeba doopravdy k tomu přistoupit citlivěji a ještě jednou to přehodnotit, toto je šmahem mířeno na nepřizpůsobivé, ale těch se to vůbec nedotkne.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Mám takový temný pocit, že se trochu vzdalujeme od rozpočtového určení daní, chcete ještě komentář k sociální reformě, než se vrátíme k rozpočtovému určení?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já si myslím, že se pan kolega určitě mýlí, on přece jenom v tom parlamentě sedí už nějakou dobu a já ho srdečně zvu jako místostarosta obce Suchá Loz, aby se k nám přišel podívat, já mu ukáži, jak vypadá práce s nezaměstnanými, jak to ..., jak vypadá zneužívání sociálních dávek a třeba se pak lépe shodneme.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Pane kolego, nápodobně, u nás také máme v Hrotovicích veřejně prospěšné práce, lidi, kteří to, tu obec drží nebo to město drží doopravdy ve velmi pěkném stavu, ale základní problém je tam, že té, té práce tam zase tolik není a těch peněz ta obec má rok od roku méně, i když to teď chcete administrovat před úřady práce.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak vidíme, že systém je složitý, ale v Suché Lozi i v Hrotovicích to všechno zářně funguje. Pojďme se ještě vrátit k těm návrhům ODS, mě mezi nimi jeden obzvlášť zaujal, jakým způsobem vyrovnat nepoměr mezi Prahou a těmi nejchudšími obcemi, a to byl nápad, že by Praha 3 miliardy nedostala jakožto Praha město, ale dostala by je jako Praha kraj, což mně přišlo jako celkem kulantní řešení, to by pro vás bylo přijatelné?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
To by samozřejmě pro nás naprosto nebylo přijatelné, protože když začala pracovat komise ministerstva financí, tak přítomna byla i Asociace krajů a tehdy se měla dělat analýza financování nejenom obcí, ale také, také krajů a kraje to tehdy jednoznačně odmítly s tím, že ony jsou, všechny kraje, tudíž i Praha, jsou se svým rozpočtovým určením daní spokojeny a nic v něm nechtějí měnit. Pokud tady Praha chce zachovat různé takovéto pochybné penězotoky typu tunelu Blanka, Key Investmentu, Opencard a další podivné, podivné, podivné financování, tak určitě v tomto případě by to byl, byla cesta. Ale naším cílem je, aby tady ty podivná financování skončila, aby Praha dostala to, co si systémově zaslouží tak, aby celé rozpočtové určení daní mělo systém.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To znamená, pokud to převrátím, tak TOP 09 jakožto strana, jejímž předsedou poslaneckého klubu jste, by nepodpořila změnu rozpočtového určení daní, která by obsahovala tady ten svým způsobem účetní trik?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Nedovedu si představit, že by s tím ostatní kraje souhlasily, protože dnes už se ozývají i ostatní kraje, že i ony by chtěly změnit rozpočtové určení daní krajů a nedovedu si představit, že by kraje souhlasily s tím, že by se rozpočtové určení daní změnilo pouze u jednoho kraje - Prahy - tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Jak jsem již řekl před chvílí, a to je taky jeden z důvodů, proč budeme velmi uvažovat, jestli budeme podporovat, nebo nebudeme ten návrh, až přijde, totiž základní přece je, že jsme jedna republika a je důležité, aby ten návrh, ať je jakýkoliv, nerozděloval malá města proti velkým, obce malé proti svým, řekněme, okresním úrovním a tak podobně, aby spíše všechny ty úrovně, o kterých je tady řeč, pokud možno, to, ten návrh vzaly za svůj, čeká to ještě hodně dlouhá diskuse.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Téměř konsensuálně končí nedělní Partie s Petrem Gazdíkem a Pavlem Kováčikem, děkuji, že jste přišli, na shledanou.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Na shledanou, hezký den.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Hezký den přeji.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
A já se na vás těším opět příští neděli v jedenáct hodin tady na Primě.Petr Gazdík v nedělení Partii TV PRIMA - Rozpočtové určení daní
2.10.2011 Prima 11:00 Partie
Novinky | Petr Gazdík v nedělení Partii TV PRIMA - Rozpočtové určení daní
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
RUD, neboli rozpočtové určení daní, pod tímhle odtažitým souslovím se skrývá, alespoň podle menších měst a obcí, jedna velká nespravedlnost. 4 největší města se naopak domnívají, že nynější systém posílání veřejných peněz do městských rozpočtů je celkem v pořádku. Jde o to, že příspěvek na občana Prahy je dnes čtyřiapůlkrát větší než příspěvek na občana menší obce. Podle zastánců změny by to měl být nanejvýš trojnásobek. Vláda sice ve svém programovém prohlášení podobnou změnu slíbila, ale na kompromisu se zatím dohodnout nedokáže. Proč?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já věřím, že vláda se dokáže dohodnout na kompromisu, v současné době má vláda projednat návrh ministerstva financí, který zcela jasně splňuje koaliční smlouvu, kde se říká, že se ..., rozdíl mezi nejchudší obcí a hlavním městem Prahou dostane na evropskou úroveň. Ta evropská úroveň je zhruba ve dvou až dvouapůlnásobku, pan premiér mně osobně podal ruku na to, že rozdíl mezi nejchudší obcí České republiky a Prahou bude maximálně trojnásobný, a ten návrh ministerstva financí to splňuje. 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu přímo programové prohlášení žádnou číslovku neobsahuje, je tam právě ta formulace, kterou jste teď ocitoval, na evropskou úroveň, což je věc, se kterou se dá určitě nakládat poměrně pružně.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já myslím, pane redaktore, že mezi politiky podání ruky pořád ještě platí, pan premiér, znovu opakuji, mně na tu věc podal ruku, v minulých dnech se k té věci jasně přihlásil, když starostům, kteří přišli žádat na úřad vlády pana premiéra o to, aby tento slib dodržel, jasně přislíbil, že ten rozdíl bude maximálně trojnásobný.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Nicméně ty hlasy, které znějí z ODS a které se objevují i jako výstupy z jednání jejích orgánů, úplně takhle jednoznačné nejsou, tam říkají: "Ten návrh, se kterým přišlo ministerstvo financí, se nám nelíbí a chtěli bychom to jinak."
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já rozumím tomu, že se jim nelíbí, protože ODS má tradičně zastoupení v těch 4 největších, největších městech a tady bohužel už od roku 2002 je praxe, kdy ty 4 velká města jsou postaveny mimo systém. Není v pořádku, že ta 4 velká města ještě donedávna, které mají pouze 2 miliony obyvatel této země, získávaly víc jak polovinu veškerého rozpočtového určení daní a zbývajících 8 milionů lidí získávalo menší polovinu, to skutečně není v pořádku, ty města ..., ten, to rozpočtové určení, které platí dodnes, je nesystémové v tomto směru, nikdo nedokáže odůvodnit, proč Plzeň na jednoho Plzeňana získává 1,7 násobek toho, co České Budějovice na jednoho Českobudějovičana, když obě dvě města plní naprosto stejné samosprávné funkce z center svých regionů. ODS se také ohrazovala proti tomu, že tyto 4 města jsou základním motorem ekonomiky České republiky, já si myslím, že Hradec Králové, Liberec, Olomouc či České Budějovice jsou úplně stejným motorem ekonomiky České republiky a není důvod k tomu, historicky ten relikt vznikl tím, že existovaly ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Počkejte, ať nezaběhneme úplně do detailů, on už je ten monolog trošku delší, pojďme to rozdělit na jednotlivé části a přesunout se na druhou stranu stolu, pane Kováčiku, já, když jsem procházel stránky KSČM, tak jsem tam našel některá ad hoc vyjádření ke konkrétním bodům toho návrhu, ale nepůsobilo to tak, že by pro KSČM bylo tohle téma důležité a že byste se na něm chtěli nějak ekonomicky profilovat?
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
To se mýlíte, pane redaktore, nerad to říkám, ale pro KSČM toto téma je dlouhodobě velmi důležité, jedna z předchozích úprav rozpočtového určení daní, která byla z pera našeho kolegy, bývalého kolegy Svatomíra Recmana, upravovala zákon o rozpočtovém určení daní ve prospěch menších měst a obcí, ale to už je, pravda, nějaký ten pátek, a to téma jde znovu teď, zejména proto, že, že vedle toho, že nastoupila krize, tato vláda tu krizi řeší na úkor většiny obyvatel, tím se snižuje i daňová výtěžnost, anebo kupní síla a daňová výtěžnost a ty obce, ty menší města a ty malé obce daleko více cítí to, že tato vláda jim zrovna není přátelská, a proto se to téma zvedá, ale ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ale tak zrovna, pardon, zrovna, zrovna obce by se mohly cítit poměrně dobře, protože pokud se vláda ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... pane redaktore, ten postoj ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
... přesouvá k danění, nebo ke zvyšování DPH, která se rozděluje, tak to je vlastně pro obce výhodné, ne, protože se bude rozdělovat větší balík, když se vybere víc na dani z přidané hodnoty.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Já tomu nevěřím, že se vybere podstatně víc, anebo že to ty obce dostanou, já tomu prostě nevěřím, to bude, to bude zase, to bude zase ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak obce podle nějakého koeficientu, který je daný, dostávají výnos z daně ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... při zvýšení ceny bude zase menší odbyt a ono se to ..., ono to bude zhruba stejně. Ale to jsme hluboko v ekonomice a tam asi nechceme dojít, ale ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Chcete zůstat na povrchu raději.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ne na povrchu, chci zůstat u rozpočtového určení daní a postoje KSČM, abyste mě neobvinil, že neodpovídám na otázku. Každý je odněkud a ta diskuse velká města - menší města - malé obce, ta u nás běží také, myslím teď v KSČM, hodně dlouho, já jsem přesvědčen o tom, že sice velká města a teď mám na mysli ta 4 největší města, plní i funkce pro ostatní obyvatelstvo celé republiky, metrem jezdí i Nepražáci, dokonce bych řekl docela dost, takže je třeba, aby Praha měla na to, aby metro postavila, rozšiřovala, udržovala, modernizovala, ale z druhé strany ten venkov přece plní také funkce pro Pražáky, pro Plzeňáky, pro Ostraváky. Když vezmu jenom tu funkci rekreační, funkci vytváření životního prostředí. A mluví-li se o investicích, že jakoby tím, že se ubere velkým městům, že budou muset více posuzovat investice, jestli tedy si mohou tu či onu investici dovolit teď, anebo až za rok, tak u těch malých měst, tam si leckdy o investicích mohou nechat jenom zdát a také potřebují investovat. Do kanalizace, do veřejného osvětlení, do infrastruktury obecně, do školství, které je na tom doopravdy nepříliš dobře.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Čili, čili když to shrnu, tak ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Takže já jsem ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
... souhlasíte s tou výchozí tezí, že ten způsob, jakým se v současné době rozdělují daňové výnosy mezi obce, je nespravedlivý a měl by být lepší ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Je nespravedlivý, dlouhodobě jsme o tom tak přesvědčeni, alespoň většina z nás, snad jen ti kolegové, kteří jsou z oněch 4 největších měst o tom mají jisté pochybnosti a možná ani ne, ale nemohou si dovolit říct naplno pravdu.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Pane Gazdíku, není ten problém, který teď vyšel najevo třeba i právě z prohlášení ODS, daný tím, jakým způsobem dosáhnout toho, aby to bylo 1 ku 3 místo 1 ku 4,5, že to můžete udělat v zásadě dvěma ..., dvěma cestami, buď seberete těm bohatším, anebo přidáte těm, těm chudším velmi jednoduše, abyste ten poměr dorovnal a že vy byste chtěli brát těm bohatším tak, aby se to srovnalo.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pane redaktore, naším cílem je nastavit systém, já jsem se tady bavil o tom rozdílu mezi Plzní a například Českými Budějovicemi a ten rozdíl nedokáže nikdo odůvodnit a naším cílem je, aby jsme nastavili systém v tom, že obec dostává na občana tolik peněz podle toho, jaké samosprávné funkce vykonává. Ten systém vznikl historicky, nebo ten nesystém vznikl historicky tím, že existovaly okresy Brno-město, Plzeň-město, Ostrava-město a při jaksi rušení rozpočtů okresních shromáždění, tak jako jediné tyto, tyto tři města, plus hlavní město Praha dostaly veškeré rozpočty těch okresních shromáždění do rozpočtů magistrátů. Všechna ostatní magistrátní města ani jiné okresy ty peníze nedostaly. Ony neoprávněně ty prostředky získávají už, už několik, několik let a naším cílem je ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Sebrat jim to, co jim nepatří tedy.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
... aby přestaly dostávat to, co, co jim objektivně nepatří, protože ty ostatní města na to mají nárok, nárok naprosto, naprosto stejný.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže vidíte skutečně řešení v tom rozdělovat stejný koláč a tudíž dát méně těm 4 největším a více poslat těm menším.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Ne, v tom rozhodně řešení nevidíme. Ta hlavní součást rozpočtového určení daní nebo to největší množství prostředků, které, které do toho má být nalito díky návrhu ministerstva financí, je zrušení většiny národních dotačních titulů, které jsou rozdělovány ne příliš transparentně, z mé osobní zkušenosti starosty velmi byrokraticky a dovoluju si tvrdit taky velmi, velmi prokorupčně a 7 miliard ze zrušených národních dotačních titulů se má přesunout do rozpočtového určení daní, to je mimo jiné velmi významný protikorupční krok, krok této vlády, to je jeden ze zdrojů, dalším zdrojem je snížení příjmů oněch 4 největších měst, které je roky získávají neoprávněně.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu je potom celkem logické, že zástupci těchto měst se budou takové změně bránit, protože přichází o peníze, na které mají postaveny jednoduše, když vztáhnu to slovo na město, tak svoje byznys plány, investiční záměry do budoucna.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pane redaktore, ano, já chápu, že se, že se tomu budou bránit, na druhou stranu tam je počítáno s jistým překlenovacím obdobím, které má být 4 až 6 let, po které se tady ty příspěvky postupně snižují, aby právě jejich investiční strategie a rozvojové výhledy nebyly zásadním způsobem narušeny, nikdo jim nechce vzít ty peníze z roku, z roku na rok, to samozřejmě tomu rozumíme, že mají nějaké rozpočtové výhledy a že musí s něčím, s něčím dopředu počítat, na druhou stranu třeba v Praze se tady, se tady kvůli tomu dělá obrovský humbuk a kvůli tomu, že Praha evidentně prošustrovala minimálně 8 miliard v tunelu Blanka, kvůli tomu nikdo žádný, žádný humbuk nedělá, to, že některé městské části si mohou dovolit ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Asi, asi nekoukáte moc na zprávy tedy, pane Gazdíku, protože ten humbuk kolem Blanky je celkem velký a mediálně všudypřítomný téměř.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Neviděl jsem, že by magistrát dělal nějaký humbuk, že by někdo byl za tunel Blanka potrestán, že by se hledali ti, kdo jsou podepsáni pod onou smlouvou a od nich se vyžadovalo vysvětlení, nic takového se tady neděje. Ty samé kauzy, můžu jmenovat další věci, nedovedu si představit obec či menší město, která má na to, aby ukládala stovky milionů do Key Investmentu a podobných, podobných, podobných společností a přitom na druhou stranu se tady odůvodňuje něco, že tady bude závažným způsobem narušen rozvoj Prahy. Já si myslím, že běžný Pražan vůbec nic nepozná.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To je tedy ten vzkaz, který jste poslal, pardon, který jste poslal primátoru Svobodovi, že pokud by Praha zadávala průhledně veřejné zakázky, tak ušetří víc, než o kolik přijde změnou rozpočtového určení daní.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
To, to samozřejmě bez debat, já si myslím, že i kdyby zefektivnila chod pražského magistrátu, který je momentálně velmi neefektivní, tak nejenom, že běžný Pražan nic nepozná, ještě, ještě se mu, se mu zlepší služby.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže nové rozpočtové určení daní by mělo takový výchovný efekt tedy ve vašem ...
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Rozhodně ano.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Jenom jestli v tom nebude nějaké čertovo kopýtko, jakože na jednu stranu se přidá v rozpočtovém určení daní a na druhou stranu se třeba seberou nějaké peníze jinde jiné ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
No, tak je to z těch národních dotačních titulů, to bylo, to bylo řečeno.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... a ta obec, to město, to město nebo ta obec na tom budou ještě hůř. Ale co se musí rozhodně vyřešit, je otázka zvýšení příspěvků na výkon státní správy u těchto menších měst a obcí, tam je poměrně, to je veliká zátěž a myslím si, že říkat jako: "Buďte rádi, že to tam máte," čili jinými slovy: "Držte ústa a krok," tak není úplně to správné.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já s tímto naprosto souhlasím a jako člen komise ministerstva financí pro nový zákon o rozpočtovém určení daní z té analýzy, kterou jak Vysoká škola ekonomická, tak ministerstvo financí dělalo, tak jasně vyplynulo, že chybí zhruba 4 miliardy korun na, na dokrytí výkonu státní správy. Současné reformní kroky některé věci z obcí třetího stupně přenáší na úřady práce, čímž, čímž se ta částka, částka částečně, částečně sníží, již ministr financí Eduard Janota dvě miliardy z této částky přesunul, protože ta analýza ukázala, že jsou obce, které dostávají na výkon státní správy 30 až 40 procent a jsou obce a města, které dostávají až 120 procent. My si myslíme, že stát by měl plně hradit to, co si u obcí a měst objedná, pakliže, pakliže schvalujeme v Poslanecké sněmovně nějaký návrh zákona, který se dotýká rozpočtů obcí a měst, tak by stát měl plně, plně jaksi ty, ty náklady hradit.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To je asi obecná teze, kterou vám podepíše úplně každý, ale jakožto poslanec vlády, která o sobě prohlašuje, že je vládou rozpočtové odpovědnosti, asi tušíte, že ten balík peněz, který vláda bude rozdělovat v rámci rozpočtu, je pořád stejný, jinými slovy tady k tomu á: "Přesuňme 4 nebo kolik miliard na výkon státní správy svěřený obcím," je asi někde potřeba sebrat, ne, jako krok bé. 
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Určitě ano, nicméně ten problém, jak jsem řekl, se postupně řeší. Již v tomto roce došlo k částečnému přikrytí těch snížených příspěvků na výkon státní správy, v příštím roce ty náklady na výkon státní správy by měly být menší, protože část těch věcí, nebo jedna věc, to je, to je úřady práce a sociální služby, přejdou, přejdou na, pod úřady práce. Naší snahou samozřejmě je a budeme ty, budeme v tomto směru ty, ty zdroje, zdroje hledat tak, aby plně pokryly výkon státní správy na obcích a městech.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Slyšel jsem tady Pavla Kováčika obdivně oceňovat ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
No, to je to čertovo kopýtko, tím, že se některé agendy přesunou na úřady práce, tak se seberou z těch obcí a pro ty lidi, kteří budou potřebovat ten výkon státní správy, tak se vzdálí ta služba státu, a to pro nás je velmi těžko stravitelné a vláda se ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ale tak pokud je to levnější, tak to je zas ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
No, levnější, nejlevnější by to bylo všecko dát do Prahy, celou státní správu, to by bylo nejlevnější, ale ti lidi by museli jezdit hodně daleko, takhle už budou muset jezdit z těch, já nevím, mých Hrotovic do Třebíče a z celého toho okresu bývalého Třebíč, zatímco ta státní správa na těch 3 nebo 4 místech, kde je vykonávána, tak ti lidé to tam mají, neříkám, že úplně u úst, máme velký počet obcí, ale přece jenom na to dojíždění podstatně blíže než do toho okresního, neřkuli do krajského města. A to si myslím, že je také docela podstatné, abychom pod těmi snahami jakoby za každou cenu ušetřit nepřehlédli toho konkrétního člověka, toho konkrétního klienta. Aby to nebylo jako, že vlk se nažral a koza zůstala celá.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Petr, Petr Gazdík kroutí hlavou, že nepřehlíží konkrétního člověka.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pan kolega Kováčik se v tomto směru hluboce mýlí, protože okresních měst je, nebo bylo 70, 73. Úřady práce mají své pracoviště v 476 místech, takže ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To bude lepší, no.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
... já si dovoluji, já si dovoluji tvrdit, že nic takového, nic takového se nestane. Ba naopak, pro občany, pro občany dojde k tomu, že se výrazně ušetří tím, že ta agenda v tomto směru bude jednotná, že různé sociální dávky nebudou dávat různé instituce, které mezi sebou nekomunikují a pak může docházet k jejich značnému zneužívání, což se, což se třeba, bavili jsme se tady o Šluknovsku, velmi, velmi, velmi často děje. Toto - jeden centrální systém úřadu práce, který ví, jaké sociální dávky všechny jeden člověk dostal, zjednodušení systému sociálních dávek, které nedávno prošlo sněmovnou a povinnost lidí, kteří, kteří jaksi dostávají příspěvky od státu, aby museli povinně opracovat 20 hodin týdně na, na veřejné službě, je jediným řešením, jak se, jak se jaksi omezí zneužívání sociálních dávek.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak je zřejmé, že v téhle věci se neshodnete, protože pokud vím, tak levice vnímá sociální reformu Nečasovy vlády poněkud kritičtěji.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ty, na které je to mířeno, ty to nepostihne a postihne to zase ty, kteří by rádi pracovali a nemají šanci pracovat, ne všechny regiony jsou takové jako třeba Praha nebo jako třeba, já nevím, Zlínsko nebo, abych se někoho nedotkl, kde je přece jenom snadnější tu práci sehnat i pro ty kategorie, které jsou nejohroženější, a to jsou velmi mladí lidé a potom lidé od pětačtyřicátého, padesátého roku věku. Čili zase pro ty se to ztíží, podstatně se to ztíží a chci vidět, jak na tom malém venkovském městě, které jaksi je velmi krásné, uklizené, zametené, jak se tam pro těch 30, 50, 80, 120 nebo i více nezaměstnaných budou vytvářet ta uplatnění těch 20 hodin povinnosti odvodu, myslím si, že tady je třeba doopravdy k tomu přistoupit citlivěji a ještě jednou to přehodnotit, toto je šmahem mířeno na nepřizpůsobivé, ale těch se to vůbec nedotkne.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Mám takový temný pocit, že se trochu vzdalujeme od rozpočtového určení daní, chcete ještě komentář k sociální reformě, než se vrátíme k rozpočtovému určení?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já si myslím, že se pan kolega určitě mýlí, on přece jenom v tom parlamentě sedí už nějakou dobu a já ho srdečně zvu jako místostarosta obce Suchá Loz, aby se k nám přišel podívat, já mu ukáži, jak vypadá práce s nezaměstnanými, jak to ..., jak vypadá zneužívání sociálních dávek a třeba se pak lépe shodneme.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Pane kolego, nápodobně, u nás také máme v Hrotovicích veřejně prospěšné práce, lidi, kteří to, tu obec drží nebo to město drží doopravdy ve velmi pěkném stavu, ale základní problém je tam, že té, té práce tam zase tolik není a těch peněz ta obec má rok od roku méně, i když to teď chcete administrovat před úřady práce.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak vidíme, že systém je složitý, ale v Suché Lozi i v Hrotovicích to všechno zářně funguje. Pojďme se ještě vrátit k těm návrhům ODS, mě mezi nimi jeden obzvlášť zaujal, jakým způsobem vyrovnat nepoměr mezi Prahou a těmi nejchudšími obcemi, a to byl nápad, že by Praha 3 miliardy nedostala jakožto Praha město, ale dostala by je jako Praha kraj, což mně přišlo jako celkem kulantní řešení, to by pro vás bylo přijatelné?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
To by samozřejmě pro nás naprosto nebylo přijatelné, protože když začala pracovat komise ministerstva financí, tak přítomna byla i Asociace krajů a tehdy se měla dělat analýza financování nejenom obcí, ale také, také krajů a kraje to tehdy jednoznačně odmítly s tím, že ony jsou, všechny kraje, tudíž i Praha, jsou se svým rozpočtovým určením daní spokojeny a nic v něm nechtějí měnit. Pokud tady Praha chce zachovat různé takovéto pochybné penězotoky typu tunelu Blanka, Key Investmentu, Opencard a další podivné, podivné, podivné financování, tak určitě v tomto případě by to byl, byla cesta. Ale naším cílem je, aby tady ty podivná financování skončila, aby Praha dostala to, co si systémově zaslouží tak, aby celé rozpočtové určení daní mělo systém.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To znamená, pokud to převrátím, tak TOP 09 jakožto strana, jejímž předsedou poslaneckého klubu jste, by nepodpořila změnu rozpočtového určení daní, která by obsahovala tady ten svým způsobem účetní trik?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Nedovedu si představit, že by s tím ostatní kraje souhlasily, protože dnes už se ozývají i ostatní kraje, že i ony by chtěly změnit rozpočtové určení daní krajů a nedovedu si představit, že by kraje souhlasily s tím, že by se rozpočtové určení daní změnilo pouze u jednoho kraje - Prahy - tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Jak jsem již řekl před chvílí, a to je taky jeden z důvodů, proč budeme velmi uvažovat, jestli budeme podporovat, nebo nebudeme ten návrh, až přijde, totiž základní přece je, že jsme jedna republika a je důležité, aby ten návrh, ať je jakýkoliv, nerozděloval malá města proti velkým, obce malé proti svým, řekněme, okresním úrovním a tak podobně, aby spíše všechny ty úrovně, o kterých je tady řeč, pokud možno, to, ten návrh vzaly za svůj, čeká to ještě hodně dlouhá diskuse.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Téměř konsensuálně končí nedělní Partie s Petrem Gazdíkem a Pavlem Kováčikem, děkuji, že jste přišli, na shledanou.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Na shledanou, hezký den.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Hezký den přeji.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
A já se na vás těším opět příští neděli v jedenáct hodin tady na Primě.Petr Gazdík v nedělení Partii TV PRIMA - Rozpočtové určení daní
2.10.2011 Prima 11:00 Partie
Novinky | Petr Gazdík v nedělení Partii TV PRIMA - Rozpočtové určení daní
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
RUD, neboli rozpočtové určení daní, pod tímhle odtažitým souslovím se skrývá, alespoň podle menších měst a obcí, jedna velká nespravedlnost. 4 největší města se naopak domnívají, že nynější systém posílání veřejných peněz do městských rozpočtů je celkem v pořádku. Jde o to, že příspěvek na občana Prahy je dnes čtyřiapůlkrát větší než příspěvek na občana menší obce. Podle zastánců změny by to měl být nanejvýš trojnásobek. Vláda sice ve svém programovém prohlášení podobnou změnu slíbila, ale na kompromisu se zatím dohodnout nedokáže. Proč?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já věřím, že vláda se dokáže dohodnout na kompromisu, v současné době má vláda projednat návrh ministerstva financí, který zcela jasně splňuje koaliční smlouvu, kde se říká, že se ..., rozdíl mezi nejchudší obcí a hlavním městem Prahou dostane na evropskou úroveň. Ta evropská úroveň je zhruba ve dvou až dvouapůlnásobku, pan premiér mně osobně podal ruku na to, že rozdíl mezi nejchudší obcí České republiky a Prahou bude maximálně trojnásobný, a ten návrh ministerstva financí to splňuje. 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu přímo programové prohlášení žádnou číslovku neobsahuje, je tam právě ta formulace, kterou jste teď ocitoval, na evropskou úroveň, což je věc, se kterou se dá určitě nakládat poměrně pružně.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já myslím, pane redaktore, že mezi politiky podání ruky pořád ještě platí, pan premiér, znovu opakuji, mně na tu věc podal ruku, v minulých dnech se k té věci jasně přihlásil, když starostům, kteří přišli žádat na úřad vlády pana premiéra o to, aby tento slib dodržel, jasně přislíbil, že ten rozdíl bude maximálně trojnásobný.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Nicméně ty hlasy, které znějí z ODS a které se objevují i jako výstupy z jednání jejích orgánů, úplně takhle jednoznačné nejsou, tam říkají: "Ten návrh, se kterým přišlo ministerstvo financí, se nám nelíbí a chtěli bychom to jinak."
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já rozumím tomu, že se jim nelíbí, protože ODS má tradičně zastoupení v těch 4 největších, největších městech a tady bohužel už od roku 2002 je praxe, kdy ty 4 velká města jsou postaveny mimo systém. Není v pořádku, že ta 4 velká města ještě donedávna, které mají pouze 2 miliony obyvatel této země, získávaly víc jak polovinu veškerého rozpočtového určení daní a zbývajících 8 milionů lidí získávalo menší polovinu, to skutečně není v pořádku, ty města ..., ten, to rozpočtové určení, které platí dodnes, je nesystémové v tomto směru, nikdo nedokáže odůvodnit, proč Plzeň na jednoho Plzeňana získává 1,7 násobek toho, co České Budějovice na jednoho Českobudějovičana, když obě dvě města plní naprosto stejné samosprávné funkce z center svých regionů. ODS se také ohrazovala proti tomu, že tyto 4 města jsou základním motorem ekonomiky České republiky, já si myslím, že Hradec Králové, Liberec, Olomouc či České Budějovice jsou úplně stejným motorem ekonomiky České republiky a není důvod k tomu, historicky ten relikt vznikl tím, že existovaly ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Počkejte, ať nezaběhneme úplně do detailů, on už je ten monolog trošku delší, pojďme to rozdělit na jednotlivé části a přesunout se na druhou stranu stolu, pane Kováčiku, já, když jsem procházel stránky KSČM, tak jsem tam našel některá ad hoc vyjádření ke konkrétním bodům toho návrhu, ale nepůsobilo to tak, že by pro KSČM bylo tohle téma důležité a že byste se na něm chtěli nějak ekonomicky profilovat?
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
To se mýlíte, pane redaktore, nerad to říkám, ale pro KSČM toto téma je dlouhodobě velmi důležité, jedna z předchozích úprav rozpočtového určení daní, která byla z pera našeho kolegy, bývalého kolegy Svatomíra Recmana, upravovala zákon o rozpočtovém určení daní ve prospěch menších měst a obcí, ale to už je, pravda, nějaký ten pátek, a to téma jde znovu teď, zejména proto, že, že vedle toho, že nastoupila krize, tato vláda tu krizi řeší na úkor většiny obyvatel, tím se snižuje i daňová výtěžnost, anebo kupní síla a daňová výtěžnost a ty obce, ty menší města a ty malé obce daleko více cítí to, že tato vláda jim zrovna není přátelská, a proto se to téma zvedá, ale ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ale tak zrovna, pardon, zrovna, zrovna obce by se mohly cítit poměrně dobře, protože pokud se vláda ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... pane redaktore, ten postoj ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
... přesouvá k danění, nebo ke zvyšování DPH, která se rozděluje, tak to je vlastně pro obce výhodné, ne, protože se bude rozdělovat větší balík, když se vybere víc na dani z přidané hodnoty.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Já tomu nevěřím, že se vybere podstatně víc, anebo že to ty obce dostanou, já tomu prostě nevěřím, to bude, to bude zase, to bude zase ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak obce podle nějakého koeficientu, který je daný, dostávají výnos z daně ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... při zvýšení ceny bude zase menší odbyt a ono se to ..., ono to bude zhruba stejně. Ale to jsme hluboko v ekonomice a tam asi nechceme dojít, ale ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Chcete zůstat na povrchu raději.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ne na povrchu, chci zůstat u rozpočtového určení daní a postoje KSČM, abyste mě neobvinil, že neodpovídám na otázku. Každý je odněkud a ta diskuse velká města - menší města - malé obce, ta u nás běží také, myslím teď v KSČM, hodně dlouho, já jsem přesvědčen o tom, že sice velká města a teď mám na mysli ta 4 největší města, plní i funkce pro ostatní obyvatelstvo celé republiky, metrem jezdí i Nepražáci, dokonce bych řekl docela dost, takže je třeba, aby Praha měla na to, aby metro postavila, rozšiřovala, udržovala, modernizovala, ale z druhé strany ten venkov přece plní také funkce pro Pražáky, pro Plzeňáky, pro Ostraváky. Když vezmu jenom tu funkci rekreační, funkci vytváření životního prostředí. A mluví-li se o investicích, že jakoby tím, že se ubere velkým městům, že budou muset více posuzovat investice, jestli tedy si mohou tu či onu investici dovolit teď, anebo až za rok, tak u těch malých měst, tam si leckdy o investicích mohou nechat jenom zdát a také potřebují investovat. Do kanalizace, do veřejného osvětlení, do infrastruktury obecně, do školství, které je na tom doopravdy nepříliš dobře.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Čili, čili když to shrnu, tak ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Takže já jsem ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
... souhlasíte s tou výchozí tezí, že ten způsob, jakým se v současné době rozdělují daňové výnosy mezi obce, je nespravedlivý a měl by být lepší ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Je nespravedlivý, dlouhodobě jsme o tom tak přesvědčeni, alespoň většina z nás, snad jen ti kolegové, kteří jsou z oněch 4 největších měst o tom mají jisté pochybnosti a možná ani ne, ale nemohou si dovolit říct naplno pravdu.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Pane Gazdíku, není ten problém, který teď vyšel najevo třeba i právě z prohlášení ODS, daný tím, jakým způsobem dosáhnout toho, aby to bylo 1 ku 3 místo 1 ku 4,5, že to můžete udělat v zásadě dvěma ..., dvěma cestami, buď seberete těm bohatším, anebo přidáte těm, těm chudším velmi jednoduše, abyste ten poměr dorovnal a že vy byste chtěli brát těm bohatším tak, aby se to srovnalo.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pane redaktore, naším cílem je nastavit systém, já jsem se tady bavil o tom rozdílu mezi Plzní a například Českými Budějovicemi a ten rozdíl nedokáže nikdo odůvodnit a naším cílem je, aby jsme nastavili systém v tom, že obec dostává na občana tolik peněz podle toho, jaké samosprávné funkce vykonává. Ten systém vznikl historicky, nebo ten nesystém vznikl historicky tím, že existovaly okresy Brno-město, Plzeň-město, Ostrava-město a při jaksi rušení rozpočtů okresních shromáždění, tak jako jediné tyto, tyto tři města, plus hlavní město Praha dostaly veškeré rozpočty těch okresních shromáždění do rozpočtů magistrátů. Všechna ostatní magistrátní města ani jiné okresy ty peníze nedostaly. Ony neoprávněně ty prostředky získávají už, už několik, několik let a naším cílem je ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Sebrat jim to, co jim nepatří tedy.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
... aby přestaly dostávat to, co, co jim objektivně nepatří, protože ty ostatní města na to mají nárok, nárok naprosto, naprosto stejný.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže vidíte skutečně řešení v tom rozdělovat stejný koláč a tudíž dát méně těm 4 největším a více poslat těm menším.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Ne, v tom rozhodně řešení nevidíme. Ta hlavní součást rozpočtového určení daní nebo to největší množství prostředků, které, které do toho má být nalito díky návrhu ministerstva financí, je zrušení většiny národních dotačních titulů, které jsou rozdělovány ne příliš transparentně, z mé osobní zkušenosti starosty velmi byrokraticky a dovoluju si tvrdit taky velmi, velmi prokorupčně a 7 miliard ze zrušených národních dotačních titulů se má přesunout do rozpočtového určení daní, to je mimo jiné velmi významný protikorupční krok, krok této vlády, to je jeden ze zdrojů, dalším zdrojem je snížení příjmů oněch 4 největších měst, které je roky získávají neoprávněně.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu je potom celkem logické, že zástupci těchto měst se budou takové změně bránit, protože přichází o peníze, na které mají postaveny jednoduše, když vztáhnu to slovo na město, tak svoje byznys plány, investiční záměry do budoucna.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pane redaktore, ano, já chápu, že se, že se tomu budou bránit, na druhou stranu tam je počítáno s jistým překlenovacím obdobím, které má být 4 až 6 let, po které se tady ty příspěvky postupně snižují, aby právě jejich investiční strategie a rozvojové výhledy nebyly zásadním způsobem narušeny, nikdo jim nechce vzít ty peníze z roku, z roku na rok, to samozřejmě tomu rozumíme, že mají nějaké rozpočtové výhledy a že musí s něčím, s něčím dopředu počítat, na druhou stranu třeba v Praze se tady, se tady kvůli tomu dělá obrovský humbuk a kvůli tomu, že Praha evidentně prošustrovala minimálně 8 miliard v tunelu Blanka, kvůli tomu nikdo žádný, žádný humbuk nedělá, to, že některé městské části si mohou dovolit ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Asi, asi nekoukáte moc na zprávy tedy, pane Gazdíku, protože ten humbuk kolem Blanky je celkem velký a mediálně všudypřítomný téměř.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Neviděl jsem, že by magistrát dělal nějaký humbuk, že by někdo byl za tunel Blanka potrestán, že by se hledali ti, kdo jsou podepsáni pod onou smlouvou a od nich se vyžadovalo vysvětlení, nic takového se tady neděje. Ty samé kauzy, můžu jmenovat další věci, nedovedu si představit obec či menší město, která má na to, aby ukládala stovky milionů do Key Investmentu a podobných, podobných, podobných společností a přitom na druhou stranu se tady odůvodňuje něco, že tady bude závažným způsobem narušen rozvoj Prahy. Já si myslím, že běžný Pražan vůbec nic nepozná.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To je tedy ten vzkaz, který jste poslal, pardon, který jste poslal primátoru Svobodovi, že pokud by Praha zadávala průhledně veřejné zakázky, tak ušetří víc, než o kolik přijde změnou rozpočtového určení daní.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
To, to samozřejmě bez debat, já si myslím, že i kdyby zefektivnila chod pražského magistrátu, který je momentálně velmi neefektivní, tak nejenom, že běžný Pražan nic nepozná, ještě, ještě se mu, se mu zlepší služby.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže nové rozpočtové určení daní by mělo takový výchovný efekt tedy ve vašem ...
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Rozhodně ano.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Jenom jestli v tom nebude nějaké čertovo kopýtko, jakože na jednu stranu se přidá v rozpočtovém určení daní a na druhou stranu se třeba seberou nějaké peníze jinde jiné ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
No, tak je to z těch národních dotačních titulů, to bylo, to bylo řečeno.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... a ta obec, to město, to město nebo ta obec na tom budou ještě hůř. Ale co se musí rozhodně vyřešit, je otázka zvýšení příspěvků na výkon státní správy u těchto menších měst a obcí, tam je poměrně, to je veliká zátěž a myslím si, že říkat jako: "Buďte rádi, že to tam máte," čili jinými slovy: "Držte ústa a krok," tak není úplně to správné.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já s tímto naprosto souhlasím a jako člen komise ministerstva financí pro nový zákon o rozpočtovém určení daní z té analýzy, kterou jak Vysoká škola ekonomická, tak ministerstvo financí dělalo, tak jasně vyplynulo, že chybí zhruba 4 miliardy korun na, na dokrytí výkonu státní správy. Současné reformní kroky některé věci z obcí třetího stupně přenáší na úřady práce, čímž, čímž se ta částka, částka částečně, částečně sníží, již ministr financí Eduard Janota dvě miliardy z této částky přesunul, protože ta analýza ukázala, že jsou obce, které dostávají na výkon státní správy 30 až 40 procent a jsou obce a města, které dostávají až 120 procent. My si myslíme, že stát by měl plně hradit to, co si u obcí a měst objedná, pakliže, pakliže schvalujeme v Poslanecké sněmovně nějaký návrh zákona, který se dotýká rozpočtů obcí a měst, tak by stát měl plně, plně jaksi ty, ty náklady hradit.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To je asi obecná teze, kterou vám podepíše úplně každý, ale jakožto poslanec vlády, která o sobě prohlašuje, že je vládou rozpočtové odpovědnosti, asi tušíte, že ten balík peněz, který vláda bude rozdělovat v rámci rozpočtu, je pořád stejný, jinými slovy tady k tomu á: "Přesuňme 4 nebo kolik miliard na výkon státní správy svěřený obcím," je asi někde potřeba sebrat, ne, jako krok bé. 
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Určitě ano, nicméně ten problém, jak jsem řekl, se postupně řeší. Již v tomto roce došlo k částečnému přikrytí těch snížených příspěvků na výkon státní správy, v příštím roce ty náklady na výkon státní správy by měly být menší, protože část těch věcí, nebo jedna věc, to je, to je úřady práce a sociální služby, přejdou, přejdou na, pod úřady práce. Naší snahou samozřejmě je a budeme ty, budeme v tomto směru ty, ty zdroje, zdroje hledat tak, aby plně pokryly výkon státní správy na obcích a městech.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Slyšel jsem tady Pavla Kováčika obdivně oceňovat ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
No, to je to čertovo kopýtko, tím, že se některé agendy přesunou na úřady práce, tak se seberou z těch obcí a pro ty lidi, kteří budou potřebovat ten výkon státní správy, tak se vzdálí ta služba státu, a to pro nás je velmi těžko stravitelné a vláda se ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ale tak pokud je to levnější, tak to je zas ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
No, levnější, nejlevnější by to bylo všecko dát do Prahy, celou státní správu, to by bylo nejlevnější, ale ti lidi by museli jezdit hodně daleko, takhle už budou muset jezdit z těch, já nevím, mých Hrotovic do Třebíče a z celého toho okresu bývalého Třebíč, zatímco ta státní správa na těch 3 nebo 4 místech, kde je vykonávána, tak ti lidé to tam mají, neříkám, že úplně u úst, máme velký počet obcí, ale přece jenom na to dojíždění podstatně blíže než do toho okresního, neřkuli do krajského města. A to si myslím, že je také docela podstatné, abychom pod těmi snahami jakoby za každou cenu ušetřit nepřehlédli toho konkrétního člověka, toho konkrétního klienta. Aby to nebylo jako, že vlk se nažral a koza zůstala celá.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Petr, Petr Gazdík kroutí hlavou, že nepřehlíží konkrétního člověka.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pan kolega Kováčik se v tomto směru hluboce mýlí, protože okresních měst je, nebo bylo 70, 73. Úřady práce mají své pracoviště v 476 místech, takže ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To bude lepší, no.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
... já si dovoluji, já si dovoluji tvrdit, že nic takového, nic takového se nestane. Ba naopak, pro občany, pro občany dojde k tomu, že se výrazně ušetří tím, že ta agenda v tomto směru bude jednotná, že různé sociální dávky nebudou dávat různé instituce, které mezi sebou nekomunikují a pak může docházet k jejich značnému zneužívání, což se, což se třeba, bavili jsme se tady o Šluknovsku, velmi, velmi, velmi často děje. Toto - jeden centrální systém úřadu práce, který ví, jaké sociální dávky všechny jeden člověk dostal, zjednodušení systému sociálních dávek, které nedávno prošlo sněmovnou a povinnost lidí, kteří, kteří jaksi dostávají příspěvky od státu, aby museli povinně opracovat 20 hodin týdně na, na veřejné službě, je jediným řešením, jak se, jak se jaksi omezí zneužívání sociálních dávek.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak je zřejmé, že v téhle věci se neshodnete, protože pokud vím, tak levice vnímá sociální reformu Nečasovy vlády poněkud kritičtěji.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ty, na které je to mířeno, ty to nepostihne a postihne to zase ty, kteří by rádi pracovali a nemají šanci pracovat, ne všechny regiony jsou takové jako třeba Praha nebo jako třeba, já nevím, Zlínsko nebo, abych se někoho nedotkl, kde je přece jenom snadnější tu práci sehnat i pro ty kategorie, které jsou nejohroženější, a to jsou velmi mladí lidé a potom lidé od pětačtyřicátého, padesátého roku věku. Čili zase pro ty se to ztíží, podstatně se to ztíží a chci vidět, jak na tom malém venkovském městě, které jaksi je velmi krásné, uklizené, zametené, jak se tam pro těch 30, 50, 80, 120 nebo i více nezaměstnaných budou vytvářet ta uplatnění těch 20 hodin povinnosti odvodu, myslím si, že tady je třeba doopravdy k tomu přistoupit citlivěji a ještě jednou to přehodnotit, toto je šmahem mířeno na nepřizpůsobivé, ale těch se to vůbec nedotkne.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Mám takový temný pocit, že se trochu vzdalujeme od rozpočtového určení daní, chcete ještě komentář k sociální reformě, než se vrátíme k rozpočtovému určení?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já si myslím, že se pan kolega určitě mýlí, on přece jenom v tom parlamentě sedí už nějakou dobu a já ho srdečně zvu jako místostarosta obce Suchá Loz, aby se k nám přišel podívat, já mu ukáži, jak vypadá práce s nezaměstnanými, jak to ..., jak vypadá zneužívání sociálních dávek a třeba se pak lépe shodneme.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Pane kolego, nápodobně, u nás také máme v Hrotovicích veřejně prospěšné práce, lidi, kteří to, tu obec drží nebo to město drží doopravdy ve velmi pěkném stavu, ale základní problém je tam, že té, té práce tam zase tolik není a těch peněz ta obec má rok od roku méně, i když to teď chcete administrovat před úřady práce.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak vidíme, že systém je složitý, ale v Suché Lozi i v Hrotovicích to všechno zářně funguje. Pojďme se ještě vrátit k těm návrhům ODS, mě mezi nimi jeden obzvlášť zaujal, jakým způsobem vyrovnat nepoměr mezi Prahou a těmi nejchudšími obcemi, a to byl nápad, že by Praha 3 miliardy nedostala jakožto Praha město, ale dostala by je jako Praha kraj, což mně přišlo jako celkem kulantní řešení, to by pro vás bylo přijatelné?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
To by samozřejmě pro nás naprosto nebylo přijatelné, protože když začala pracovat komise ministerstva financí, tak přítomna byla i Asociace krajů a tehdy se měla dělat analýza financování nejenom obcí, ale také, také krajů a kraje to tehdy jednoznačně odmítly s tím, že ony jsou, všechny kraje, tudíž i Praha, jsou se svým rozpočtovým určením daní spokojeny a nic v něm nechtějí měnit. Pokud tady Praha chce zachovat různé takovéto pochybné penězotoky typu tunelu Blanka, Key Investmentu, Opencard a další podivné, podivné, podivné financování, tak určitě v tomto případě by to byl, byla cesta. Ale naším cílem je, aby tady ty podivná financování skončila, aby Praha dostala to, co si systémově zaslouží tak, aby celé rozpočtové určení daní mělo systém.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To znamená, pokud to převrátím, tak TOP 09 jakožto strana, jejímž předsedou poslaneckého klubu jste, by nepodpořila změnu rozpočtového určení daní, která by obsahovala tady ten svým způsobem účetní trik?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Nedovedu si představit, že by s tím ostatní kraje souhlasily, protože dnes už se ozývají i ostatní kraje, že i ony by chtěly změnit rozpočtové určení daní krajů a nedovedu si představit, že by kraje souhlasily s tím, že by se rozpočtové určení daní změnilo pouze u jednoho kraje - Prahy - tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Jak jsem již řekl před chvílí, a to je taky jeden z důvodů, proč budeme velmi uvažovat, jestli budeme podporovat, nebo nebudeme ten návrh, až přijde, totiž základní přece je, že jsme jedna republika a je důležité, aby ten návrh, ať je jakýkoliv, nerozděloval malá města proti velkým, obce malé proti svým, řekněme, okresním úrovním a tak podobně, aby spíše všechny ty úrovně, o kterých je tady řeč, pokud možno, to, ten návrh vzaly za svůj, čeká to ještě hodně dlouhá diskuse.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Téměř konsensuálně končí nedělní Partie s Petrem Gazdíkem a Pavlem Kováčikem, děkuji, že jste přišli, na shledanou.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Na shledanou, hezký den.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Hezký den přeji.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
A já se na vás těším opět příští neděli v jedenáct hodin tady na Primě.Petr Gazdík v nedělení Partii TV PRIMA - Rozpočtové určení daní
2.10.2011 Prima 11:00 Partie
Novinky | Petr Gazdík v nedělení Partii TV PRIMA - Rozpočtové určení daní
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
RUD, neboli rozpočtové určení daní, pod tímhle odtažitým souslovím se skrývá, alespoň podle menších měst a obcí, jedna velká nespravedlnost. 4 největší města se naopak domnívají, že nynější systém posílání veřejných peněz do městských rozpočtů je celkem v pořádku. Jde o to, že příspěvek na občana Prahy je dnes čtyřiapůlkrát větší než příspěvek na občana menší obce. Podle zastánců změny by to měl být nanejvýš trojnásobek. Vláda sice ve svém programovém prohlášení podobnou změnu slíbila, ale na kompromisu se zatím dohodnout nedokáže. Proč?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já věřím, že vláda se dokáže dohodnout na kompromisu, v současné době má vláda projednat návrh ministerstva financí, který zcela jasně splňuje koaliční smlouvu, kde se říká, že se ..., rozdíl mezi nejchudší obcí a hlavním městem Prahou dostane na evropskou úroveň. Ta evropská úroveň je zhruba ve dvou až dvouapůlnásobku, pan premiér mně osobně podal ruku na to, že rozdíl mezi nejchudší obcí České republiky a Prahou bude maximálně trojnásobný, a ten návrh ministerstva financí to splňuje. 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu přímo programové prohlášení žádnou číslovku neobsahuje, je tam právě ta formulace, kterou jste teď ocitoval, na evropskou úroveň, což je věc, se kterou se dá určitě nakládat poměrně pružně.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já myslím, pane redaktore, že mezi politiky podání ruky pořád ještě platí, pan premiér, znovu opakuji, mně na tu věc podal ruku, v minulých dnech se k té věci jasně přihlásil, když starostům, kteří přišli žádat na úřad vlády pana premiéra o to, aby tento slib dodržel, jasně přislíbil, že ten rozdíl bude maximálně trojnásobný.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Nicméně ty hlasy, které znějí z ODS a které se objevují i jako výstupy z jednání jejích orgánů, úplně takhle jednoznačné nejsou, tam říkají: "Ten návrh, se kterým přišlo ministerstvo financí, se nám nelíbí a chtěli bychom to jinak."
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já rozumím tomu, že se jim nelíbí, protože ODS má tradičně zastoupení v těch 4 největších, největších městech a tady bohužel už od roku 2002 je praxe, kdy ty 4 velká města jsou postaveny mimo systém. Není v pořádku, že ta 4 velká města ještě donedávna, které mají pouze 2 miliony obyvatel této země, získávaly víc jak polovinu veškerého rozpočtového určení daní a zbývajících 8 milionů lidí získávalo menší polovinu, to skutečně není v pořádku, ty města ..., ten, to rozpočtové určení, které platí dodnes, je nesystémové v tomto směru, nikdo nedokáže odůvodnit, proč Plzeň na jednoho Plzeňana získává 1,7 násobek toho, co České Budějovice na jednoho Českobudějovičana, když obě dvě města plní naprosto stejné samosprávné funkce z center svých regionů. ODS se také ohrazovala proti tomu, že tyto 4 města jsou základním motorem ekonomiky České republiky, já si myslím, že Hradec Králové, Liberec, Olomouc či České Budějovice jsou úplně stejným motorem ekonomiky České republiky a není důvod k tomu, historicky ten relikt vznikl tím, že existovaly ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Počkejte, ať nezaběhneme úplně do detailů, on už je ten monolog trošku delší, pojďme to rozdělit na jednotlivé části a přesunout se na druhou stranu stolu, pane Kováčiku, já, když jsem procházel stránky KSČM, tak jsem tam našel některá ad hoc vyjádření ke konkrétním bodům toho návrhu, ale nepůsobilo to tak, že by pro KSČM bylo tohle téma důležité a že byste se na něm chtěli nějak ekonomicky profilovat?
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
To se mýlíte, pane redaktore, nerad to říkám, ale pro KSČM toto téma je dlouhodobě velmi důležité, jedna z předchozích úprav rozpočtového určení daní, která byla z pera našeho kolegy, bývalého kolegy Svatomíra Recmana, upravovala zákon o rozpočtovém určení daní ve prospěch menších měst a obcí, ale to už je, pravda, nějaký ten pátek, a to téma jde znovu teď, zejména proto, že, že vedle toho, že nastoupila krize, tato vláda tu krizi řeší na úkor většiny obyvatel, tím se snižuje i daňová výtěžnost, anebo kupní síla a daňová výtěžnost a ty obce, ty menší města a ty malé obce daleko více cítí to, že tato vláda jim zrovna není přátelská, a proto se to téma zvedá, ale ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ale tak zrovna, pardon, zrovna, zrovna obce by se mohly cítit poměrně dobře, protože pokud se vláda ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... pane redaktore, ten postoj ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
... přesouvá k danění, nebo ke zvyšování DPH, která se rozděluje, tak to je vlastně pro obce výhodné, ne, protože se bude rozdělovat větší balík, když se vybere víc na dani z přidané hodnoty.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Já tomu nevěřím, že se vybere podstatně víc, anebo že to ty obce dostanou, já tomu prostě nevěřím, to bude, to bude zase, to bude zase ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak obce podle nějakého koeficientu, který je daný, dostávají výnos z daně ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... při zvýšení ceny bude zase menší odbyt a ono se to ..., ono to bude zhruba stejně. Ale to jsme hluboko v ekonomice a tam asi nechceme dojít, ale ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Chcete zůstat na povrchu raději.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ne na povrchu, chci zůstat u rozpočtového určení daní a postoje KSČM, abyste mě neobvinil, že neodpovídám na otázku. Každý je odněkud a ta diskuse velká města - menší města - malé obce, ta u nás běží také, myslím teď v KSČM, hodně dlouho, já jsem přesvědčen o tom, že sice velká města a teď mám na mysli ta 4 největší města, plní i funkce pro ostatní obyvatelstvo celé republiky, metrem jezdí i Nepražáci, dokonce bych řekl docela dost, takže je třeba, aby Praha měla na to, aby metro postavila, rozšiřovala, udržovala, modernizovala, ale z druhé strany ten venkov přece plní také funkce pro Pražáky, pro Plzeňáky, pro Ostraváky. Když vezmu jenom tu funkci rekreační, funkci vytváření životního prostředí. A mluví-li se o investicích, že jakoby tím, že se ubere velkým městům, že budou muset více posuzovat investice, jestli tedy si mohou tu či onu investici dovolit teď, anebo až za rok, tak u těch malých měst, tam si leckdy o investicích mohou nechat jenom zdát a také potřebují investovat. Do kanalizace, do veřejného osvětlení, do infrastruktury obecně, do školství, které je na tom doopravdy nepříliš dobře.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Čili, čili když to shrnu, tak ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Takže já jsem ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
... souhlasíte s tou výchozí tezí, že ten způsob, jakým se v současné době rozdělují daňové výnosy mezi obce, je nespravedlivý a měl by být lepší ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Je nespravedlivý, dlouhodobě jsme o tom tak přesvědčeni, alespoň většina z nás, snad jen ti kolegové, kteří jsou z oněch 4 největších měst o tom mají jisté pochybnosti a možná ani ne, ale nemohou si dovolit říct naplno pravdu.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Pane Gazdíku, není ten problém, který teď vyšel najevo třeba i právě z prohlášení ODS, daný tím, jakým způsobem dosáhnout toho, aby to bylo 1 ku 3 místo 1 ku 4,5, že to můžete udělat v zásadě dvěma ..., dvěma cestami, buď seberete těm bohatším, anebo přidáte těm, těm chudším velmi jednoduše, abyste ten poměr dorovnal a že vy byste chtěli brát těm bohatším tak, aby se to srovnalo.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pane redaktore, naším cílem je nastavit systém, já jsem se tady bavil o tom rozdílu mezi Plzní a například Českými Budějovicemi a ten rozdíl nedokáže nikdo odůvodnit a naším cílem je, aby jsme nastavili systém v tom, že obec dostává na občana tolik peněz podle toho, jaké samosprávné funkce vykonává. Ten systém vznikl historicky, nebo ten nesystém vznikl historicky tím, že existovaly okresy Brno-město, Plzeň-město, Ostrava-město a při jaksi rušení rozpočtů okresních shromáždění, tak jako jediné tyto, tyto tři města, plus hlavní město Praha dostaly veškeré rozpočty těch okresních shromáždění do rozpočtů magistrátů. Všechna ostatní magistrátní města ani jiné okresy ty peníze nedostaly. Ony neoprávněně ty prostředky získávají už, už několik, několik let a naším cílem je ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Sebrat jim to, co jim nepatří tedy.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
... aby přestaly dostávat to, co, co jim objektivně nepatří, protože ty ostatní města na to mají nárok, nárok naprosto, naprosto stejný.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže vidíte skutečně řešení v tom rozdělovat stejný koláč a tudíž dát méně těm 4 největším a více poslat těm menším.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Ne, v tom rozhodně řešení nevidíme. Ta hlavní součást rozpočtového určení daní nebo to největší množství prostředků, které, které do toho má být nalito díky návrhu ministerstva financí, je zrušení většiny národních dotačních titulů, které jsou rozdělovány ne příliš transparentně, z mé osobní zkušenosti starosty velmi byrokraticky a dovoluju si tvrdit taky velmi, velmi prokorupčně a 7 miliard ze zrušených národních dotačních titulů se má přesunout do rozpočtového určení daní, to je mimo jiné velmi významný protikorupční krok, krok této vlády, to je jeden ze zdrojů, dalším zdrojem je snížení příjmů oněch 4 největších měst, které je roky získávají neoprávněně.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu je potom celkem logické, že zástupci těchto měst se budou takové změně bránit, protože přichází o peníze, na které mají postaveny jednoduše, když vztáhnu to slovo na město, tak svoje byznys plány, investiční záměry do budoucna.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pane redaktore, ano, já chápu, že se, že se tomu budou bránit, na druhou stranu tam je počítáno s jistým překlenovacím obdobím, které má být 4 až 6 let, po které se tady ty příspěvky postupně snižují, aby právě jejich investiční strategie a rozvojové výhledy nebyly zásadním způsobem narušeny, nikdo jim nechce vzít ty peníze z roku, z roku na rok, to samozřejmě tomu rozumíme, že mají nějaké rozpočtové výhledy a že musí s něčím, s něčím dopředu počítat, na druhou stranu třeba v Praze se tady, se tady kvůli tomu dělá obrovský humbuk a kvůli tomu, že Praha evidentně prošustrovala minimálně 8 miliard v tunelu Blanka, kvůli tomu nikdo žádný, žádný humbuk nedělá, to, že některé městské části si mohou dovolit ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Asi, asi nekoukáte moc na zprávy tedy, pane Gazdíku, protože ten humbuk kolem Blanky je celkem velký a mediálně všudypřítomný téměř.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Neviděl jsem, že by magistrát dělal nějaký humbuk, že by někdo byl za tunel Blanka potrestán, že by se hledali ti, kdo jsou podepsáni pod onou smlouvou a od nich se vyžadovalo vysvětlení, nic takového se tady neděje. Ty samé kauzy, můžu jmenovat další věci, nedovedu si představit obec či menší město, která má na to, aby ukládala stovky milionů do Key Investmentu a podobných, podobných, podobných společností a přitom na druhou stranu se tady odůvodňuje něco, že tady bude závažným způsobem narušen rozvoj Prahy. Já si myslím, že běžný Pražan vůbec nic nepozná.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To je tedy ten vzkaz, který jste poslal, pardon, který jste poslal primátoru Svobodovi, že pokud by Praha zadávala průhledně veřejné zakázky, tak ušetří víc, než o kolik přijde změnou rozpočtového určení daní.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
To, to samozřejmě bez debat, já si myslím, že i kdyby zefektivnila chod pražského magistrátu, který je momentálně velmi neefektivní, tak nejenom, že běžný Pražan nic nepozná, ještě, ještě se mu, se mu zlepší služby.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže nové rozpočtové určení daní by mělo takový výchovný efekt tedy ve vašem ...
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Rozhodně ano.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Jenom jestli v tom nebude nějaké čertovo kopýtko, jakože na jednu stranu se přidá v rozpočtovém určení daní a na druhou stranu se třeba seberou nějaké peníze jinde jiné ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
No, tak je to z těch národních dotačních titulů, to bylo, to bylo řečeno.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... a ta obec, to město, to město nebo ta obec na tom budou ještě hůř. Ale co se musí rozhodně vyřešit, je otázka zvýšení příspěvků na výkon státní správy u těchto menších měst a obcí, tam je poměrně, to je veliká zátěž a myslím si, že říkat jako: "Buďte rádi, že to tam máte," čili jinými slovy: "Držte ústa a krok," tak není úplně to správné.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já s tímto naprosto souhlasím a jako člen komise ministerstva financí pro nový zákon o rozpočtovém určení daní z té analýzy, kterou jak Vysoká škola ekonomická, tak ministerstvo financí dělalo, tak jasně vyplynulo, že chybí zhruba 4 miliardy korun na, na dokrytí výkonu státní správy. Současné reformní kroky některé věci z obcí třetího stupně přenáší na úřady práce, čímž, čímž se ta částka, částka částečně, částečně sníží, již ministr financí Eduard Janota dvě miliardy z této částky přesunul, protože ta analýza ukázala, že jsou obce, které dostávají na výkon státní správy 30 až 40 procent a jsou obce a města, které dostávají až 120 procent. My si myslíme, že stát by měl plně hradit to, co si u obcí a měst objedná, pakliže, pakliže schvalujeme v Poslanecké sněmovně nějaký návrh zákona, který se dotýká rozpočtů obcí a měst, tak by stát měl plně, plně jaksi ty, ty náklady hradit.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To je asi obecná teze, kterou vám podepíše úplně každý, ale jakožto poslanec vlády, která o sobě prohlašuje, že je vládou rozpočtové odpovědnosti, asi tušíte, že ten balík peněz, který vláda bude rozdělovat v rámci rozpočtu, je pořád stejný, jinými slovy tady k tomu á: "Přesuňme 4 nebo kolik miliard na výkon státní správy svěřený obcím," je asi někde potřeba sebrat, ne, jako krok bé. 
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Určitě ano, nicméně ten problém, jak jsem řekl, se postupně řeší. Již v tomto roce došlo k částečnému přikrytí těch snížených příspěvků na výkon státní správy, v příštím roce ty náklady na výkon státní správy by měly být menší, protože část těch věcí, nebo jedna věc, to je, to je úřady práce a sociální služby, přejdou, přejdou na, pod úřady práce. Naší snahou samozřejmě je a budeme ty, budeme v tomto směru ty, ty zdroje, zdroje hledat tak, aby plně pokryly výkon státní správy na obcích a městech.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Slyšel jsem tady Pavla Kováčika obdivně oceňovat ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
No, to je to čertovo kopýtko, tím, že se některé agendy přesunou na úřady práce, tak se seberou z těch obcí a pro ty lidi, kteří budou potřebovat ten výkon státní správy, tak se vzdálí ta služba státu, a to pro nás je velmi těžko stravitelné a vláda se ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ale tak pokud je to levnější, tak to je zas ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
No, levnější, nejlevnější by to bylo všecko dát do Prahy, celou státní správu, to by bylo nejlevnější, ale ti lidi by museli jezdit hodně daleko, takhle už budou muset jezdit z těch, já nevím, mých Hrotovic do Třebíče a z celého toho okresu bývalého Třebíč, zatímco ta státní správa na těch 3 nebo 4 místech, kde je vykonávána, tak ti lidé to tam mají, neříkám, že úplně u úst, máme velký počet obcí, ale přece jenom na to dojíždění podstatně blíže než do toho okresního, neřkuli do krajského města. A to si myslím, že je také docela podstatné, abychom pod těmi snahami jakoby za každou cenu ušetřit nepřehlédli toho konkrétního člověka, toho konkrétního klienta. Aby to nebylo jako, že vlk se nažral a koza zůstala celá.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Petr, Petr Gazdík kroutí hlavou, že nepřehlíží konkrétního člověka.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pan kolega Kováčik se v tomto směru hluboce mýlí, protože okresních měst je, nebo bylo 70, 73. Úřady práce mají své pracoviště v 476 místech, takže ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To bude lepší, no.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
... já si dovoluji, já si dovoluji tvrdit, že nic takového, nic takového se nestane. Ba naopak, pro občany, pro občany dojde k tomu, že se výrazně ušetří tím, že ta agenda v tomto směru bude jednotná, že různé sociální dávky nebudou dávat různé instituce, které mezi sebou nekomunikují a pak může docházet k jejich značnému zneužívání, což se, což se třeba, bavili jsme se tady o Šluknovsku, velmi, velmi, velmi často děje. Toto - jeden centrální systém úřadu práce, který ví, jaké sociální dávky všechny jeden člověk dostal, zjednodušení systému sociálních dávek, které nedávno prošlo sněmovnou a povinnost lidí, kteří, kteří jaksi dostávají příspěvky od státu, aby museli povinně opracovat 20 hodin týdně na, na veřejné službě, je jediným řešením, jak se, jak se jaksi omezí zneužívání sociálních dávek.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak je zřejmé, že v téhle věci se neshodnete, protože pokud vím, tak levice vnímá sociální reformu Nečasovy vlády poněkud kritičtěji.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ty, na které je to mířeno, ty to nepostihne a postihne to zase ty, kteří by rádi pracovali a nemají šanci pracovat, ne všechny regiony jsou takové jako třeba Praha nebo jako třeba, já nevím, Zlínsko nebo, abych se někoho nedotkl, kde je přece jenom snadnější tu práci sehnat i pro ty kategorie, které jsou nejohroženější, a to jsou velmi mladí lidé a potom lidé od pětačtyřicátého, padesátého roku věku. Čili zase pro ty se to ztíží, podstatně se to ztíží a chci vidět, jak na tom malém venkovském městě, které jaksi je velmi krásné, uklizené, zametené, jak se tam pro těch 30, 50, 80, 120 nebo i více nezaměstnaných budou vytvářet ta uplatnění těch 20 hodin povinnosti odvodu, myslím si, že tady je třeba doopravdy k tomu přistoupit citlivěji a ještě jednou to přehodnotit, toto je šmahem mířeno na nepřizpůsobivé, ale těch se to vůbec nedotkne.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Mám takový temný pocit, že se trochu vzdalujeme od rozpočtového určení daní, chcete ještě komentář k sociální reformě, než se vrátíme k rozpočtovému určení?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já si myslím, že se pan kolega určitě mýlí, on přece jenom v tom parlamentě sedí už nějakou dobu a já ho srdečně zvu jako místostarosta obce Suchá Loz, aby se k nám přišel podívat, já mu ukáži, jak vypadá práce s nezaměstnanými, jak to ..., jak vypadá zneužívání sociálních dávek a třeba se pak lépe shodneme.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Pane kolego, nápodobně, u nás také máme v Hrotovicích veřejně prospěšné práce, lidi, kteří to, tu obec drží nebo to město drží doopravdy ve velmi pěkném stavu, ale základní problém je tam, že té, té práce tam zase tolik není a těch peněz ta obec má rok od roku méně, i když to teď chcete administrovat před úřady práce.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak vidíme, že systém je složitý, ale v Suché Lozi i v Hrotovicích to všechno zářně funguje. Pojďme se ještě vrátit k těm návrhům ODS, mě mezi nimi jeden obzvlášť zaujal, jakým způsobem vyrovnat nepoměr mezi Prahou a těmi nejchudšími obcemi, a to byl nápad, že by Praha 3 miliardy nedostala jakožto Praha město, ale dostala by je jako Praha kraj, což mně přišlo jako celkem kulantní řešení, to by pro vás bylo přijatelné?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
To by samozřejmě pro nás naprosto nebylo přijatelné, protože když začala pracovat komise ministerstva financí, tak přítomna byla i Asociace krajů a tehdy se měla dělat analýza financování nejenom obcí, ale také, také krajů a kraje to tehdy jednoznačně odmítly s tím, že ony jsou, všechny kraje, tudíž i Praha, jsou se svým rozpočtovým určením daní spokojeny a nic v něm nechtějí měnit. Pokud tady Praha chce zachovat různé takovéto pochybné penězotoky typu tunelu Blanka, Key Investmentu, Opencard a další podivné, podivné, podivné financování, tak určitě v tomto případě by to byl, byla cesta. Ale naším cílem je, aby tady ty podivná financování skončila, aby Praha dostala to, co si systémově zaslouží tak, aby celé rozpočtové určení daní mělo systém.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To znamená, pokud to převrátím, tak TOP 09 jakožto strana, jejímž předsedou poslaneckého klubu jste, by nepodpořila změnu rozpočtového určení daní, která by obsahovala tady ten svým způsobem účetní trik?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Nedovedu si představit, že by s tím ostatní kraje souhlasily, protože dnes už se ozývají i ostatní kraje, že i ony by chtěly změnit rozpočtové určení daní krajů a nedovedu si představit, že by kraje souhlasily s tím, že by se rozpočtové určení daní změnilo pouze u jednoho kraje - Prahy - tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Jak jsem již řekl před chvílí, a to je taky jeden z důvodů, proč budeme velmi uvažovat, jestli budeme podporovat, nebo nebudeme ten návrh, až přijde, totiž základní přece je, že jsme jedna republika a je důležité, aby ten návrh, ať je jakýkoliv, nerozděloval malá města proti velkým, obce malé proti svým, řekněme, okresním úrovním a tak podobně, aby spíše všechny ty úrovně, o kterých je tady řeč, pokud možno, to, ten návrh vzaly za svůj, čeká to ještě hodně dlouhá diskuse.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Téměř konsensuálně končí nedělní Partie s Petrem Gazdíkem a Pavlem Kováčikem, děkuji, že jste přišli, na shledanou.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Na shledanou, hezký den.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Hezký den přeji.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
A já se na vás těším opět příští neděli v jedenáct hodin tady na Primě.Petr Gazdík v nedělení Partii TV PRIMA - Rozpočtové určení daní
2.10.2011 Prima 11:00 Partie
Novinky | Petr Gazdík v nedělení Partii TV PRIMA - Rozpočtové určení daní
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
RUD, neboli rozpočtové určení daní, pod tímhle odtažitým souslovím se skrývá, alespoň podle menších měst a obcí, jedna velká nespravedlnost. 4 největší města se naopak domnívají, že nynější systém posílání veřejných peněz do městských rozpočtů je celkem v pořádku. Jde o to, že příspěvek na občana Prahy je dnes čtyřiapůlkrát větší než příspěvek na občana menší obce. Podle zastánců změny by to měl být nanejvýš trojnásobek. Vláda sice ve svém programovém prohlášení podobnou změnu slíbila, ale na kompromisu se zatím dohodnout nedokáže. Proč?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já věřím, že vláda se dokáže dohodnout na kompromisu, v současné době má vláda projednat návrh ministerstva financí, který zcela jasně splňuje koaliční smlouvu, kde se říká, že se ..., rozdíl mezi nejchudší obcí a hlavním městem Prahou dostane na evropskou úroveň. Ta evropská úroveň je zhruba ve dvou až dvouapůlnásobku, pan premiér mně osobně podal ruku na to, že rozdíl mezi nejchudší obcí České republiky a Prahou bude maximálně trojnásobný, a ten návrh ministerstva financí to splňuje. 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu přímo programové prohlášení žádnou číslovku neobsahuje, je tam právě ta formulace, kterou jste teď ocitoval, na evropskou úroveň, což je věc, se kterou se dá určitě nakládat poměrně pružně.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já myslím, pane redaktore, že mezi politiky podání ruky pořád ještě platí, pan premiér, znovu opakuji, mně na tu věc podal ruku, v minulých dnech se k té věci jasně přihlásil, když starostům, kteří přišli žádat na úřad vlády pana premiéra o to, aby tento slib dodržel, jasně přislíbil, že ten rozdíl bude maximálně trojnásobný.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Nicméně ty hlasy, které znějí z ODS a které se objevují i jako výstupy z jednání jejích orgánů, úplně takhle jednoznačné nejsou, tam říkají: "Ten návrh, se kterým přišlo ministerstvo financí, se nám nelíbí a chtěli bychom to jinak."
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já rozumím tomu, že se jim nelíbí, protože ODS má tradičně zastoupení v těch 4 největších, největších městech a tady bohužel už od roku 2002 je praxe, kdy ty 4 velká města jsou postaveny mimo systém. Není v pořádku, že ta 4 velká města ještě donedávna, které mají pouze 2 miliony obyvatel této země, získávaly víc jak polovinu veškerého rozpočtového určení daní a zbývajících 8 milionů lidí získávalo menší polovinu, to skutečně není v pořádku, ty města ..., ten, to rozpočtové určení, které platí dodnes, je nesystémové v tomto směru, nikdo nedokáže odůvodnit, proč Plzeň na jednoho Plzeňana získává 1,7 násobek toho, co České Budějovice na jednoho Českobudějovičana, když obě dvě města plní naprosto stejné samosprávné funkce z center svých regionů. ODS se také ohrazovala proti tomu, že tyto 4 města jsou základním motorem ekonomiky České republiky, já si myslím, že Hradec Králové, Liberec, Olomouc či České Budějovice jsou úplně stejným motorem ekonomiky České republiky a není důvod k tomu, historicky ten relikt vznikl tím, že existovaly ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Počkejte, ať nezaběhneme úplně do detailů, on už je ten monolog trošku delší, pojďme to rozdělit na jednotlivé části a přesunout se na druhou stranu stolu, pane Kováčiku, já, když jsem procházel stránky KSČM, tak jsem tam našel některá ad hoc vyjádření ke konkrétním bodům toho návrhu, ale nepůsobilo to tak, že by pro KSČM bylo tohle téma důležité a že byste se na něm chtěli nějak ekonomicky profilovat?
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
To se mýlíte, pane redaktore, nerad to říkám, ale pro KSČM toto téma je dlouhodobě velmi důležité, jedna z předchozích úprav rozpočtového určení daní, která byla z pera našeho kolegy, bývalého kolegy Svatomíra Recmana, upravovala zákon o rozpočtovém určení daní ve prospěch menších měst a obcí, ale to už je, pravda, nějaký ten pátek, a to téma jde znovu teď, zejména proto, že, že vedle toho, že nastoupila krize, tato vláda tu krizi řeší na úkor většiny obyvatel, tím se snižuje i daňová výtěžnost, anebo kupní síla a daňová výtěžnost a ty obce, ty menší města a ty malé obce daleko více cítí to, že tato vláda jim zrovna není přátelská, a proto se to téma zvedá, ale ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ale tak zrovna, pardon, zrovna, zrovna obce by se mohly cítit poměrně dobře, protože pokud se vláda ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... pane redaktore, ten postoj ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
... přesouvá k danění, nebo ke zvyšování DPH, která se rozděluje, tak to je vlastně pro obce výhodné, ne, protože se bude rozdělovat větší balík, když se vybere víc na dani z přidané hodnoty.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Já tomu nevěřím, že se vybere podstatně víc, anebo že to ty obce dostanou, já tomu prostě nevěřím, to bude, to bude zase, to bude zase ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak obce podle nějakého koeficientu, který je daný, dostávají výnos z daně ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... při zvýšení ceny bude zase menší odbyt a ono se to ..., ono to bude zhruba stejně. Ale to jsme hluboko v ekonomice a tam asi nechceme dojít, ale ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Chcete zůstat na povrchu raději.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ne na povrchu, chci zůstat u rozpočtového určení daní a postoje KSČM, abyste mě neobvinil, že neodpovídám na otázku. Každý je odněkud a ta diskuse velká města - menší města - malé obce, ta u nás běží také, myslím teď v KSČM, hodně dlouho, já jsem přesvědčen o tom, že sice velká města a teď mám na mysli ta 4 největší města, plní i funkce pro ostatní obyvatelstvo celé republiky, metrem jezdí i Nepražáci, dokonce bych řekl docela dost, takže je třeba, aby Praha měla na to, aby metro postavila, rozšiřovala, udržovala, modernizovala, ale z druhé strany ten venkov přece plní také funkce pro Pražáky, pro Plzeňáky, pro Ostraváky. Když vezmu jenom tu funkci rekreační, funkci vytváření životního prostředí. A mluví-li se o investicích, že jakoby tím, že se ubere velkým městům, že budou muset více posuzovat investice, jestli tedy si mohou tu či onu investici dovolit teď, anebo až za rok, tak u těch malých měst, tam si leckdy o investicích mohou nechat jenom zdát a také potřebují investovat. Do kanalizace, do veřejného osvětlení, do infrastruktury obecně, do školství, které je na tom doopravdy nepříliš dobře.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Čili, čili když to shrnu, tak ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Takže já jsem ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
... souhlasíte s tou výchozí tezí, že ten způsob, jakým se v současné době rozdělují daňové výnosy mezi obce, je nespravedlivý a měl by být lepší ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Je nespravedlivý, dlouhodobě jsme o tom tak přesvědčeni, alespoň většina z nás, snad jen ti kolegové, kteří jsou z oněch 4 největších měst o tom mají jisté pochybnosti a možná ani ne, ale nemohou si dovolit říct naplno pravdu.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Pane Gazdíku, není ten problém, který teď vyšel najevo třeba i právě z prohlášení ODS, daný tím, jakým způsobem dosáhnout toho, aby to bylo 1 ku 3 místo 1 ku 4,5, že to můžete udělat v zásadě dvěma ..., dvěma cestami, buď seberete těm bohatším, anebo přidáte těm, těm chudším velmi jednoduše, abyste ten poměr dorovnal a že vy byste chtěli brát těm bohatším tak, aby se to srovnalo.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pane redaktore, naším cílem je nastavit systém, já jsem se tady bavil o tom rozdílu mezi Plzní a například Českými Budějovicemi a ten rozdíl nedokáže nikdo odůvodnit a naším cílem je, aby jsme nastavili systém v tom, že obec dostává na občana tolik peněz podle toho, jaké samosprávné funkce vykonává. Ten systém vznikl historicky, nebo ten nesystém vznikl historicky tím, že existovaly okresy Brno-město, Plzeň-město, Ostrava-město a při jaksi rušení rozpočtů okresních shromáždění, tak jako jediné tyto, tyto tři města, plus hlavní město Praha dostaly veškeré rozpočty těch okresních shromáždění do rozpočtů magistrátů. Všechna ostatní magistrátní města ani jiné okresy ty peníze nedostaly. Ony neoprávněně ty prostředky získávají už, už několik, několik let a naším cílem je ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Sebrat jim to, co jim nepatří tedy.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
... aby přestaly dostávat to, co, co jim objektivně nepatří, protože ty ostatní města na to mají nárok, nárok naprosto, naprosto stejný.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže vidíte skutečně řešení v tom rozdělovat stejný koláč a tudíž dát méně těm 4 největším a více poslat těm menším.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Ne, v tom rozhodně řešení nevidíme. Ta hlavní součást rozpočtového určení daní nebo to největší množství prostředků, které, které do toho má být nalito díky návrhu ministerstva financí, je zrušení většiny národních dotačních titulů, které jsou rozdělovány ne příliš transparentně, z mé osobní zkušenosti starosty velmi byrokraticky a dovoluju si tvrdit taky velmi, velmi prokorupčně a 7 miliard ze zrušených národních dotačních titulů se má přesunout do rozpočtového určení daní, to je mimo jiné velmi významný protikorupční krok, krok této vlády, to je jeden ze zdrojů, dalším zdrojem je snížení příjmů oněch 4 největších měst, které je roky získávají neoprávněně.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu je potom celkem logické, že zástupci těchto měst se budou takové změně bránit, protože přichází o peníze, na které mají postaveny jednoduše, když vztáhnu to slovo na město, tak svoje byznys plány, investiční záměry do budoucna.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pane redaktore, ano, já chápu, že se, že se tomu budou bránit, na druhou stranu tam je počítáno s jistým překlenovacím obdobím, které má být 4 až 6 let, po které se tady ty příspěvky postupně snižují, aby právě jejich investiční strategie a rozvojové výhledy nebyly zásadním způsobem narušeny, nikdo jim nechce vzít ty peníze z roku, z roku na rok, to samozřejmě tomu rozumíme, že mají nějaké rozpočtové výhledy a že musí s něčím, s něčím dopředu počítat, na druhou stranu třeba v Praze se tady, se tady kvůli tomu dělá obrovský humbuk a kvůli tomu, že Praha evidentně prošustrovala minimálně 8 miliard v tunelu Blanka, kvůli tomu nikdo žádný, žádný humbuk nedělá, to, že některé městské části si mohou dovolit ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Asi, asi nekoukáte moc na zprávy tedy, pane Gazdíku, protože ten humbuk kolem Blanky je celkem velký a mediálně všudypřítomný téměř.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Neviděl jsem, že by magistrát dělal nějaký humbuk, že by někdo byl za tunel Blanka potrestán, že by se hledali ti, kdo jsou podepsáni pod onou smlouvou a od nich se vyžadovalo vysvětlení, nic takového se tady neděje. Ty samé kauzy, můžu jmenovat další věci, nedovedu si představit obec či menší město, která má na to, aby ukládala stovky milionů do Key Investmentu a podobných, podobných, podobných společností a přitom na druhou stranu se tady odůvodňuje něco, že tady bude závažným způsobem narušen rozvoj Prahy. Já si myslím, že běžný Pražan vůbec nic nepozná.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To je tedy ten vzkaz, který jste poslal, pardon, který jste poslal primátoru Svobodovi, že pokud by Praha zadávala průhledně veřejné zakázky, tak ušetří víc, než o kolik přijde změnou rozpočtového určení daní.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
To, to samozřejmě bez debat, já si myslím, že i kdyby zefektivnila chod pražského magistrátu, který je momentálně velmi neefektivní, tak nejenom, že běžný Pražan nic nepozná, ještě, ještě se mu, se mu zlepší služby.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže nové rozpočtové určení daní by mělo takový výchovný efekt tedy ve vašem ...
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Rozhodně ano.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Jenom jestli v tom nebude nějaké čertovo kopýtko, jakože na jednu stranu se přidá v rozpočtovém určení daní a na druhou stranu se třeba seberou nějaké peníze jinde jiné ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
No, tak je to z těch národních dotačních titulů, to bylo, to bylo řečeno.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
... a ta obec, to město, to město nebo ta obec na tom budou ještě hůř. Ale co se musí rozhodně vyřešit, je otázka zvýšení příspěvků na výkon státní správy u těchto menších měst a obcí, tam je poměrně, to je veliká zátěž a myslím si, že říkat jako: "Buďte rádi, že to tam máte," čili jinými slovy: "Držte ústa a krok," tak není úplně to správné.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já s tímto naprosto souhlasím a jako člen komise ministerstva financí pro nový zákon o rozpočtovém určení daní z té analýzy, kterou jak Vysoká škola ekonomická, tak ministerstvo financí dělalo, tak jasně vyplynulo, že chybí zhruba 4 miliardy korun na, na dokrytí výkonu státní správy. Současné reformní kroky některé věci z obcí třetího stupně přenáší na úřady práce, čímž, čímž se ta částka, částka částečně, částečně sníží, již ministr financí Eduard Janota dvě miliardy z této částky přesunul, protože ta analýza ukázala, že jsou obce, které dostávají na výkon státní správy 30 až 40 procent a jsou obce a města, které dostávají až 120 procent. My si myslíme, že stát by měl plně hradit to, co si u obcí a měst objedná, pakliže, pakliže schvalujeme v Poslanecké sněmovně nějaký návrh zákona, který se dotýká rozpočtů obcí a měst, tak by stát měl plně, plně jaksi ty, ty náklady hradit.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To je asi obecná teze, kterou vám podepíše úplně každý, ale jakožto poslanec vlády, která o sobě prohlašuje, že je vládou rozpočtové odpovědnosti, asi tušíte, že ten balík peněz, který vláda bude rozdělovat v rámci rozpočtu, je pořád stejný, jinými slovy tady k tomu á: "Přesuňme 4 nebo kolik miliard na výkon státní správy svěřený obcím," je asi někde potřeba sebrat, ne, jako krok bé. 
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Určitě ano, nicméně ten problém, jak jsem řekl, se postupně řeší. Již v tomto roce došlo k částečnému přikrytí těch snížených příspěvků na výkon státní správy, v příštím roce ty náklady na výkon státní správy by měly být menší, protože část těch věcí, nebo jedna věc, to je, to je úřady práce a sociální služby, přejdou, přejdou na, pod úřady práce. Naší snahou samozřejmě je a budeme ty, budeme v tomto směru ty, ty zdroje, zdroje hledat tak, aby plně pokryly výkon státní správy na obcích a městech.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Slyšel jsem tady Pavla Kováčika obdivně oceňovat ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
No, to je to čertovo kopýtko, tím, že se některé agendy přesunou na úřady práce, tak se seberou z těch obcí a pro ty lidi, kteří budou potřebovat ten výkon státní správy, tak se vzdálí ta služba státu, a to pro nás je velmi těžko stravitelné a vláda se ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ale tak pokud je to levnější, tak to je zas ...
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
No, levnější, nejlevnější by to bylo všecko dát do Prahy, celou státní správu, to by bylo nejlevnější, ale ti lidi by museli jezdit hodně daleko, takhle už budou muset jezdit z těch, já nevím, mých Hrotovic do Třebíče a z celého toho okresu bývalého Třebíč, zatímco ta státní správa na těch 3 nebo 4 místech, kde je vykonávána, tak ti lidé to tam mají, neříkám, že úplně u úst, máme velký počet obcí, ale přece jenom na to dojíždění podstatně blíže než do toho okresního, neřkuli do krajského města. A to si myslím, že je také docela podstatné, abychom pod těmi snahami jakoby za každou cenu ušetřit nepřehlédli toho konkrétního člověka, toho konkrétního klienta. Aby to nebylo jako, že vlk se nažral a koza zůstala celá.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Petr, Petr Gazdík kroutí hlavou, že nepřehlíží konkrétního člověka.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Pan kolega Kováčik se v tomto směru hluboce mýlí, protože okresních měst je, nebo bylo 70, 73. Úřady práce mají své pracoviště v 476 místech, takže ...
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To bude lepší, no.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
... já si dovoluji, já si dovoluji tvrdit, že nic takového, nic takového se nestane. Ba naopak, pro občany, pro občany dojde k tomu, že se výrazně ušetří tím, že ta agenda v tomto směru bude jednotná, že různé sociální dávky nebudou dávat různé instituce, které mezi sebou nekomunikují a pak může docházet k jejich značnému zneužívání, což se, což se třeba, bavili jsme se tady o Šluknovsku, velmi, velmi, velmi často děje. Toto - jeden centrální systém úřadu práce, který ví, jaké sociální dávky všechny jeden člověk dostal, zjednodušení systému sociálních dávek, které nedávno prošlo sněmovnou a povinnost lidí, kteří, kteří jaksi dostávají příspěvky od státu, aby museli povinně opracovat 20 hodin týdně na, na veřejné službě, je jediným řešením, jak se, jak se jaksi omezí zneužívání sociálních dávek.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak je zřejmé, že v téhle věci se neshodnete, protože pokud vím, tak levice vnímá sociální reformu Nečasovy vlády poněkud kritičtěji.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ty, na které je to mířeno, ty to nepostihne a postihne to zase ty, kteří by rádi pracovali a nemají šanci pracovat, ne všechny regiony jsou takové jako třeba Praha nebo jako třeba, já nevím, Zlínsko nebo, abych se někoho nedotkl, kde je přece jenom snadnější tu práci sehnat i pro ty kategorie, které jsou nejohroženější, a to jsou velmi mladí lidé a potom lidé od pětačtyřicátého, padesátého roku věku. Čili zase pro ty se to ztíží, podstatně se to ztíží a chci vidět, jak na tom malém venkovském městě, které jaksi je velmi krásné, uklizené, zametené, jak se tam pro těch 30, 50, 80, 120 nebo i více nezaměstnaných budou vytvářet ta uplatnění těch 20 hodin povinnosti odvodu, myslím si, že tady je třeba doopravdy k tomu přistoupit citlivěji a ještě jednou to přehodnotit, toto je šmahem mířeno na nepřizpůsobivé, ale těch se to vůbec nedotkne.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Mám takový temný pocit, že se trochu vzdalujeme od rozpočtového určení daní, chcete ještě komentář k sociální reformě, než se vrátíme k rozpočtovému určení?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Já si myslím, že se pan kolega určitě mýlí, on přece jenom v tom parlamentě sedí už nějakou dobu a já ho srdečně zvu jako místostarosta obce Suchá Loz, aby se k nám přišel podívat, já mu ukáži, jak vypadá práce s nezaměstnanými, jak to ..., jak vypadá zneužívání sociálních dávek a třeba se pak lépe shodneme.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Pane kolego, nápodobně, u nás také máme v Hrotovicích veřejně prospěšné práce, lidi, kteří to, tu obec drží nebo to město drží doopravdy ve velmi pěkném stavu, ale základní problém je tam, že té, té práce tam zase tolik není a těch peněz ta obec má rok od roku méně, i když to teď chcete administrovat před úřady práce.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak vidíme, že systém je složitý, ale v Suché Lozi i v Hrotovicích to všechno zářně funguje. Pojďme se ještě vrátit k těm návrhům ODS, mě mezi nimi jeden obzvlášť zaujal, jakým způsobem vyrovnat nepoměr mezi Prahou a těmi nejchudšími obcemi, a to byl nápad, že by Praha 3 miliardy nedostala jakožto Praha město, ale dostala by je jako Praha kraj, což mně přišlo jako celkem kulantní řešení, to by pro vás bylo přijatelné?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
To by samozřejmě pro nás naprosto nebylo přijatelné, protože když začala pracovat komise ministerstva financí, tak přítomna byla i Asociace krajů a tehdy se měla dělat analýza financování nejenom obcí, ale také, také krajů a kraje to tehdy jednoznačně odmítly s tím, že ony jsou, všechny kraje, tudíž i Praha, jsou se svým rozpočtovým určením daní spokojeny a nic v něm nechtějí měnit. Pokud tady Praha chce zachovat různé takovéto pochybné penězotoky typu tunelu Blanka, Key Investmentu, Opencard a další podivné, podivné, podivné financování, tak určitě v tomto případě by to byl, byla cesta. Ale naším cílem je, aby tady ty podivná financování skončila, aby Praha dostala to, co si systémově zaslouží tak, aby celé rozpočtové určení daní mělo systém.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To znamená, pokud to převrátím, tak TOP 09 jakožto strana, jejímž předsedou poslaneckého klubu jste, by nepodpořila změnu rozpočtového určení daní, která by obsahovala tady ten svým způsobem účetní trik?
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Nedovedu si představit, že by s tím ostatní kraje souhlasily, protože dnes už se ozývají i ostatní kraje, že i ony by chtěly změnit rozpočtové určení daní krajů a nedovedu si představit, že by kraje souhlasily s tím, že by se rozpočtové určení daní změnilo pouze u jednoho kraje - Prahy - tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Jak jsem již řekl před chvílí, a to je taky jeden z důvodů, proč budeme velmi uvažovat, jestli budeme podporovat, nebo nebudeme ten návrh, až přijde, totiž základní přece je, že jsme jedna republika a je důležité, aby ten návrh, ať je jakýkoliv, nerozděloval malá města proti velkým, obce malé proti svým, řekněme, okresním úrovním a tak podobně, aby spíše všechny ty úrovně, o kterých je tady řeč, pokud možno, to, ten návrh vzaly za svůj, čeká to ještě hodně dlouhá diskuse.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Téměř konsensuálně končí nedělní Partie s Petrem Gazdíkem a Pavlem Kováčikem, děkuji, že jste přišli, na shledanou.
 
Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09 /STAN/
--------------------
Na shledanou, hezký den.
 
Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Hezký den přeji.
 
Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
A já se na vás těším opět příští neděli v jedenáct hodin tady na Primě.

Autor: Prima Partie