Hlavní stránka Zapojte se Kalendář Debata bez cenzury s Ukrajinci

Debata bez cenzury s Ukrajinci

Výběr dle krajů

Datum Akce Čas Kraj  
Pátek 23.2.2024 Debata bez cenzury s Ukrajinci 17:00

Praha, Klášterní sýpka, Markétská 1/28, 169 00 Praha 6-Břevnov / Прага, Клаштерні сипка, Маркетска 1/28, 169 00 Прага 6-Бжевнов

Debata bez cenzury s Ukrajinci

Praha, Klášterní sýpka, Markétská 1/28, 169 00 Praha 6-Břevnov / Прага, Клаштерні сипка, Маркетска 1/28, 169 00 Прага 6-Бжевнов

Ukrajinci, Ukrajinci, Ukrajinci. Téma všech Debat bez cenzury. Bohužel pro ně. Já už mám ale dost toho, že se na nich mluví o nich bez nich. Nechci, aby dál zaznívaly jen jednostranné pohledy a dezinformace. Chci, aby stejně jako všichni ostatní měli možnost říct, co je trápí, tíží nebo štve. A proto je v pátek 23. února od 17:00 zvu na speciální ukrajinskou Debatu bez cenzury. Symbolicky v předvečer výročí útoku Ruska na Ukrajinu. Debata je tu pro ně a jsem si jistý, že přínosná bude úplně pro všechny. Žijeme tu společně.
Budu se těšit!
Vít Rakušan

Українці, українці, українці. Ця тема звучить на всіх Дебатах без цензури. Але я вважаю
неправильним те, що на Дебатах говориться про них без них. Не хочу, аби і надалі звучали тільки односторонні погляди і дезінформація. Я хочу, щоб вони, так само, як і всі інші, мали можливість сказати, від чого саме вони страждають, що їх пригнічує або дратує. А заради цього в п’ятницю 23 лютого в 17:00 запрошую на спеціальні українські Дебати без цензури. Символічно напередодні другої річниці нападу Росії на Україну. Дебати будуть спеціально про українців і я
впевнений, що вони будуть корисними для всіх. Ми всі живемо тут разом.
Чекаю на вас!
Віт Ракушан.

Každý návštěvník svou účastí na akci Debaty bez cenzury v Klášterní sýpce a vstupem do vnitřních prostor vyjadřuje svolení se zaznamenáním a neomezeným užitím jeho obrazových snímků a zvukových, obrazových a/nebo zvukově-obrazových záznamů jeho projevů osobní povahy všemi způsoby pro účely obvyklé dokumentace a propagace hnutí Starostové a nezávislí. Děkujeme za pochopení.

Кожен відвідувач, хто прийме участь в Дебатах без цензури в Монастирському зерносховищі (Klášterní sýpka) своєю присутністю у внутрішніх просторах підтверджує згоду зі зйомкою і необмеженим використанням своїх фотографій, звукових та відеоматеріалів з метою звичайної документації та просування руху Старости та незалежні. Дякуємо за розуміння.