Hlavní stránka Vyškov Naše priority

Naše priority

Vyškov - město, kde se dobře žije

 • podporujeme bytovou výstavbu
 • podporujeme rozšiřování kapacit mateřských škol a modernizaci škol a školských zařízení zřizovaných městem
 • podporujeme výstavbu a fungování domů pro seniory a pečovatelské služby působící ve Vyškově

Vyškov čistý a zelený

 • podporujeme projekty zabývající se udržením vody v krajině a boji proti suchu
 • aktivně bojujeme proti nepořádku v ulicích města
 • podporujeme výsadbu a údržbu městské zeleně

Vyškov zdravý a aktivní

 • podporujeme dostupné sportování pro členy i nečleny sportovních klubů
 • trvale podporujeme organizace a zařízení orientované na děti a mládež
 • podporujeme budování a údržbu dětských hřišť a sportovišť

Vyškov kulturní

 • podporujeme dokončení rekonstrukce Besedního domu
 • chceme nabídnout Vyškovu širokou škálu kulturních akcí
 • podporujeme činnost místních spolků a veřejně prospěšných aktivit na území města

Vyškov atraktivní pro turisty

 • podporujeme rozvoj turistického ruchu ve městě
 • podporujeme projekt na rekonstrukci vyškovského zámku a zámecké zahrady
 • aktivně podporujeme místní turistické cíle - ZOO Park, Letecké muzeum, Aquapark

Vyškov bezpečný a dostupný

 • podporujeme pokračování výstavby cyklostezek
 • aktivně řešíme nedostatek parkovacích míst zejména na velkých vyškovských sídlištích

Vyškov prosperující

 • bojujeme za vyrovnaný rozpočet města
 • získáváme finanční prostředky z mimorozpočtových zdrojů
 • zasazujeme se o  dobré vztahy s místními firmami a živnostníky
 • podporujeme obchody a prodejny v místních částech