Hlavní stránka Vsetín Program

Program

Čím chceme zaujmout voliče?

Naším volebním heslem je „Vsetín – město pro spokojený život našich dětí“. Myslíme, že jsou zde vyřčeny základní priority našeho programu, tedy atraktivní místo, kde v opravených sídlištích žijí rodiny s dětmi, je zde dostatek kapacit v předškolním a základním vzdělávání. V regionu je široká nabídka středního vzdělávání různého druhu a kategorii. Absolventi po střední nebo vysoké škole se zde vrátí, naleznou zde dostatečné zázemí pro svůj životní start, tedy bydlení, nabídku práce a profesní uplatnění, dopravní dostupnost ve městě, které vyrovnaně hospodaří a dobře se stará o svůj majetek. To vše podtrženo dostatečným společenským a kulturním životem, sportem a potřebnými veřejnými službami.

 

Programové desatero

 1. Slušnost a pořádek – rozvoj mezilidských vztahů a porozumění formou setkávání a společenských akcí, důsledně dbát na dodržování pravidel slušného chování, podporovat mezigenerační dialog
 2. Sídliště pro život nás i dětí – čistá sídliště s dostatečnou občanskou vybaveností, mobiliářem, funkčními komunikacemi, chodníky i parkovacími místy. Atraktivní dětská hřiště i dostatek míst ve školkách a školách.
 3. Čistý Vsetín – péče o městskou zeleň a zvyšování pořádku ve městě a v jeho okrajových částech. Umožnění zapojení občanů do zodpovědnosti za místo, ve kterém žiju, např. adopce květinových truhlíků. Zapojení do péče o zeleň nezaměstnaných osob a vytvořit pro ně systém benefitů .
 4. Promyšlená podpora zaměstnanosti - prostřednictvím tvorby pracovních míst u městem založených a zřízených organizací s podporou úřadu práce. Ve spolupráci s podnikateli mapovat jejich současnou a budoucí potřebu kvalifikací a tu pak promítnout do rozhodování rodičů a žáků o budoucím povolání.
 5. Průhledný rozpočet a veřejné zakázky – Veřejně přístupné dokumentace k veřejným zakázkám a jejich realizaci. Veřejný registr uzavřených smluv. Rozpočet města s možností nahlédnutí do nejmenšího detailu utrácených prostředků prostřednictvím stránek města.
 6. Peníze pro Vsetín - Intenzivní snaha o získávání mimorozpočtových zdrojů, zejména v nadcházejícím programovém období Evropské unie pro léta 2014 – 2020.
 7. Podpora místních podnikatelů - zprostředkování spolupráce a komunikace mezi podnikateli stejného oboru. Podpora místních firem formou uvedení specifických podmínek do výběrových řízení.
 8. Spravedlivé financování neziskového sektoru na základě předem stanovených kritérií a normativů zejména v oblasti sportu, kultury a volného času. Do systému financování neziskového sektoru navýšit finanční prostředky z navýšeného rozpočtového určení daní.
 9. Společenský život na Vsetíně – intenzivní spolupráce s pořadateli společenských, kulturních a sportovních akcí, oživení středu města, vytvoření souhrnného plánu všech akcí na dané čtvrtletí.
 10. Doprava a parkování - řešení problematiky parkování (budování parkovacích míst, parkování v centru, systém parkování, budování odstavných parkovišť), opravy komunikací, revize systému MHD, vyjednávat o nadjezdu pionýrů, rampě do Rokytnice a prodloužení Nádražní ulice.

 

Co vnímáme jako největší problémy města?

 1. Odliv obyvatelstva (odchod mladých, nedostatek pracovních míst, nízká cena práce, dopravní dostupnost, kapacity bydlení).
 2. Vsetín – mrtvé město. Zejména o víkendech. Nutno zavést společenský, kulturní či sportovní program do centra města a přesvědčit lidi, aby zůstali na víkend ve městě a užili si program – podpora místní ekonomiky, sounáležitosti i komunity.
 3. Doprava a parkování (sídliště, centrum, MHD, kvalita silnic, dopravní dostupnost).

 

Jaká změna by Vsetínu nejvíce pomohla?

Společenská – ve vsetínské společnosti panuje negativní nálada spočívající v upřednostňování některých sociálních skupin před slušně žijícími lidmi. My Valaši jsme v celém zbytku republiky vnímáni jako trošku hloupí, ale opak je pravdou, navíc jsme dobrosrdeční, ale vyžadujeme dodržování pravidel hry. Naši předci sem přišli před mnoha stovkami let a vynaložili neuvěřitelné úsilí, aby to tu pro nás zvelebili. Na Valašsku žijí Valaši a mají svá pravidla a rovný přístup stejný ke všem lidem. Kdo tyto pravidla nedodržuje, může odejít, i toto je demokracie v praxi, tam, kde mu to bude tolerováno.