Hlavní stránka Vsetín Program

Program

Klíčové programové priority pro další období

 1. Pokračování rekonstrukce stadionu na Ohradě
 2. Rekonstrukce školního sportoviště u ZŠ Rokytnice
 3. Regenerace sídliště Rybníky
 4. Přístavba sportovní haly Na Lapači
 5. Příprava stavby druhé víceúčelové sportovní haly
 6. Smysluplné využití prostoru po současném autobusovém nádraží
 7. Tlak na stát ohledně lepšího silničního napojení Vsetína (toto má zásadní vlilv na kvalitu života na Vsetíně v téměř všech oblastech, např. i dětský lékař nechce na Vsetín proto, že tudy nevede dálnice a nedostane se tak rychle domů, když se sem nehodlá přestěhovat)
 8. Řešění problematiky zachování dětského oddělení ve Vsetínské nemocnici
 9. Stavba amfiteátru pro konání kulturních akcí
 10. Maximální využití a podpora obnovitelných zdrojů - využití městských budov pro instalaci solárních elektráren + úložiště energií a jejich využití, využití dešťových vod
 11. Oprava terasy a schodiště Domu kultury
 12. Smysluplné využití budovy bývalého okresního úřadu
 13. Řešění parkování dodávkových vozidel v sídlištích
 14. Doprava v MHD zdarma pro děti do 15 let
 15. Zastropování výše poplatků za odpad na současné hodnotě
 16. Podpora spolků a spolkové činnosti jako základních hybatelů života na Vsetíně ve všech oblastech (sociální, kulturní, sportovní)
 17. Opravy silnic a chodníků řešení systému parkování v sídlištích, vybudování záchytných parkovišť pro přijíždějící