Hlavní stránka Vsetín Otázky

Otázky

Co říkáte prezentaci největších investičních akcí na Vsetíně?


Je určitě dobře, že dvě největší akce v novodobých dějinách Vsetíně, a to stavba rampy
Mostecká a rekonstrukce vlakového nádraží, byly vůbec zahájeny. Jde o investice státu do
regionu a do staveb, které výrazně zlepší dopravní komfort na Valašsku.
Křižovatka nad čerpací stanicí SHELL je nejrizikovějším dopravním uzlem a její přestavba
přinese do budoucna zcela jistě záchranu řady životů motoristů. Vlakové nádraží bude
moderní a nejvíce si na něm cením peronizace a bezbariérový přístup, stejně tak jako
propojení lokality Na Lapači s centrem města novým podchodem. Co mě ale štve, je
prezentace těchto akcí některými čelnými představiteli města Vsetína. Příprava speciálně
těchto dopravních investic trvá mnohdy několik desítek let, takže vzhledem ke čtyřletému
volebnímu období to vylučuje zásluhy jednoho člověka. Navíc jsou z naprosté většiny
realizovány a financovány státem, u rampy Mostecká se jedná o Ředitelství silnic a dálnic ČR
a u nádraží o Správu železnic. Proto ten, kdo říká, že stavíme nádraží nebo sjezd na Zlín
nemluví pravdu. Město Vsetín na těchto akcích sice spolupracuje, ale většinou pouze v rámci
koordinace, případně směn pozemků a drobných investic.
Velkým tématem uplynulého roku byl městský zvířecí útulek a jeho provoz…
Útulek a jeho vybavení vnímám jako přežité. Určitě zde musí být provedeny opravy a
investice. Je však nutné si uvědomit, že útulek je krizovým zařízením, ale nikoli zvířecím
hotelem. Snahou všech by mělo být, aby zde zvíře strávilo co nejkratší dobu v důstojných
podmínkách a pak se vrátilo domů či k novému majiteli. Útulek by tedy měl projít
následujícími úpravami: Podlaha kotců pro psy by měla být betonová z důvodu hygieny, kdy
se kotec dá vyčistit proudem vody, ale jeho část by měla nýt zároveň vyhřívaná podlahovým
topením, aby zvířata v zimě netrpěla zimou. Další změnou by měl být komplexní program pro
kočky. Na vstupu by měla být každá prohlédnuta, případně vyléčena z kočičích nemocí a
následně kastrována. Musíme si uvědomit, že útulek může sloužit i jiným zvířatům, než jsou
psi a kočka, a k tomu jej přizpůsobit. Mělo by být také nalezeno řešení, aby zde žijící zvířata
mohla být venčena dobrovolníky, kterým jejich osud není lhostejný.


Jak se stavíte k tématu podpory sportovních, kulturních a sociálních organizací?


Chceme samozřejmě i nadále všechny organizace působící v těchto oblastech finančně
podporovat. Jsme si vědomi, že náklady na jejich činnost se neustále zvyšují. Proto průběžně
navyšujeme dotační prostředky, abychom jim umožnili důstojné fungování, a také jim
připravili co nejlepší podmínky pro činnost.
Oblast sportu je mi v této době nejblíže. Pokud se týká našich investic, máme hned několik
priorit. Jednou z nich je rekonstrukce stadionu na Ohradě dle již dle již připravené projektové
dokumentace, kde by našli zázemí nejen fotbalisté, ale i atleti či sportovní hasiči. Dalším
ožehavým tématem je nutnost rekonstrukce školního sportoviště u ZŠ Rokytnice, jehož stav

se opravdu velmi špatný a je nutné se akutně zabývat, a to tak, aby jej po přestavbě mohla
využívat i veřejnost. Chceme také realizovat přístavbu sportovní haly Na Lapači, kde by měla
vzniknout nářaďovna, další šatny a klubovna a také prostory pro moderní posilovnu. Jako
klíčovou vidíme také přípravu stavby druhé sportovní haly, která Vsetínu opravdu chybí.
Stávající hala není schopna pojmout počet sportovců, jež ji potřebují, a ti pak musí hledat azyl
mimo město. A to rozhodně není pro Vsetín dobrá vizitka.


A co oblast kultury?


Již dlouho na Vsetíně cítíme absenci venkovního amfiteátru, pro něhož je podle našeho
názoru ideálním místem Panská zahrada. Ta si zaslouží revitalizaci, v rámci níž by zde mohl
být umístěn. Oblast kultury, je stejně jako oblast sportu pro život důležitá a amfiteátr by jistě
kulturní organizace přivítaly a využívaly.
Zapomenout nelze ani na oblast sociální…
V poslední době se zdá, jako by Vsetín byl pouze městem pro seniory. Aktivit
organizovaných městem pro ně je velké množství a někdy mi nedávají zcela smysl. A to i
vzhledem k tomu, že se zbytečně dublují s aktivitami neziskových organizací a spolků. Přitom
jsou zde skupiny lidí, které by si zasloužily stejnou péči, ať už to jsou matky samoživitelky,
rodiny s dětmi, zdravotně postižení a podobně.
V blízké budoucnosti bude také nutné řešit problematiku nakládání s odpady…
Připravovaná legislativa počítá od roku 2030 s razantním zdražením ukládání komunálního
odpadu na skládky. Je tedy nejvyšší čas zabývat se řešením této problematiky, abychom
udrželi výši poplatků, které občané za svoz a likvidaci odpadu platí ze své kapsy. Jako možné
řešení vidíme spalování odpadu. Nikoli však v malé spalovně v centru města v blízkosti škol,
nákupních center a sídlišť. Proti výstavbě spalovny na Vsetíně jsme se postavili jako první
strana současné koalice a nadále tento postoj zastáváme. Zde přichází role Zlínského kraje,
který by měl vytipovat místo a společně s obcemi vybudovat velkou spalovnu (obdobnou,
jaká je například v Brně, Přerově či Liberci) vlastněnou krajem a obcemi. Provozní model
může být stejný, jako zapojení obcí do Vodovodů a kanalizací Vsetín. Nejvhodnějším místem
by byl některý z velkých průmyslových areálů v kraji, kde by se vytvořené teplo dalo využít.
Rozsah vašich priorit je větší, je mezi nimi i oblast podpory rodin…
Určitě, chceme se věnovat i mnoha dalším tématům. V současné době, kdy se zvyšují životní
náklady, roste cena energií i základních potravin, je například našim cílem udržet poplatky za
svoz a likvidaci odpadu na stávající úrovni či zavést dopravu v MHD zdarma pro děti do 15
let. I těmito kroky chceme ulehčit současnou situaci našich spoluobčanů.