Hlavní stránka Vsetín Kandidáti

Kandidáti

Kandidáti

1. Tomáš Pifka

42 let, dvě děti.
Na Vsetíně se narodil a kromě doby studií zde stále žije. V mládí působil ve skautu a později
se stal pomocníkem Country kapely Gympleři, se kterou každoročně pořádá oblíbený hudební
festival Starý dobrý western na Bystřičce.
Vedl Agenturu pro ekonomický rozvoj Vsetínska sídlící na Maštaliskách, která se zabývá
získáváním dotací, tvorbou a realizací komunitních kampaní a spolupráce s podnikateli. V
uplynulých dvou volebních obdobích zastával funkci místostarosty Vsetína, v končícím
volebním období měl na starosti školství, sport a strategický rozvoj.


Zájmy: Vaření, houbaření, turistika, sjezdové lyžování, vodáctví


„Po osmi letech ve vedení radnice už znám procesy, které zde probíhají, jejich délku, práci
úředníků, vím, kam až zasahují naše kompetence a co naopak není v našich silách zařídit. Co
vím jistě je, že město se dá dobře řídit pouze v dobře fungujícím týmu, kde první je starosta,
který má povinnost zajistit vhodné prostředí pro společnou práci členů vedení města
založenou zejména na komunikaci, sdílení informací, společném hledání řešení a vytyčení si
cílů stejně jako strategie kroků a procesů k jejich dosažení. Komunikační kanál musí dále vést
k členům zastupitelstva a k občanům. Ovšem nejen samochválou ve Vsetínských novinách. Je
potřeba komunikovat i kontroverzní a někdy i nepopulární kroky a opatření. Toto se
v současnosti neděje, starosta spíše rozděluje, než stmeluje, a proto město stagnuje, podle
mnohých možná i přešlapuje na místě a nikam se neposunuje. Toto je třeba změnit, abychom
mohli být na náš Vsetín opět pyšní.“


2. Helena Fukalová

60 let.
Vsetínská rodačka, jejíž rod z matčiny strany je spojený s dějinami Vsetína již více jak 200
let. V posledních čtyřech letech je členkou Zastupitelstva města Vsetín. Pracuje ve
zdravotnictví jako primářka infekčního oddělení vsetínské nemocnice a v době pandemie
měla zodpovědnost za fungování COVIDových jednotek. I když ve zdravotnictví pracuje více
jak 34 let a stále věří, že je možné pro Vsetín udělat něco prospěšného, co Vsetíňané přijmou
a bude to k jejich prospěchu.


Zájmy: Mezi zájmy, u kterých relaxuje, patří pobyt v přírodě, práce na zahradě, četba knih a
cestování.


„Miluji Valašsko a Vsetín a ráda pro své město udělám vše dobré, co bude v mých
možnostech."


3. Jiří Žůrek

52 let, dvě děti.
Rodilý Vsetíňan. V aktuálním volebním období vykonává funkci člena Rady města Vsetín a
Zastupitelstva města Vsetín. Déle než čtvrtstoletí se věnuje profesi novináře, přičemž byl
v minulosti šéfredaktorem tištěných médií vycházejících v našem okrese. Posledních 16 let
pracuje pro Vsetínské noviny. Je také autorem populárního stolního kalendáře, který míří
každoročně do každé vsetínské rodiny.

V mimopracovní oblasti se angažuje v oblasti sportu, kde je trenérem druholigového ženského
volejbalového týmu VK Austin Vsetín.


Zájmy: Rodina, sport, turistika, pobyt v přírodě.


„V uplynulých čtyřech letech jsme se při práci pro město snažili mimo jiné vytvořit kvalitnější
podmínky pro sportování dětí i dospělých. Myslím, že se nám to díky rekonstrukcím řady
školních sportovišť, ale i hřišť v sídlištích, podařilo. Stále jsou však před námi výzvy, které se
zatím naplnit nepodařilo, jako jsou pokračování již zahájené rekonstrukce stadionu na
Ohradě, který by se měl stát centrem fotbalu, atletiky či požárního sportu, nebo realizace
myšlenky stavby nové víceúčelové sportovní haly, kterou naše město nutně potřebuje.
Přínosem je ale každé, i sebemenší venkovní sportoviště, které vytáhne děti od mobilů a
počítačů k aktivnímu pohybu. Sport je zdravý a jen zdravá a aktivní populace nám napomůže
budovat tu nejlepší budoucnost pro nás všechny. A to nemluvím o duševním rozvoji, který
sport přináší, smyslu pro soutěživost, ale i fair play, což jsou jistě dobré vlastnosti pro běžný
život.“


4. Soňa Zelíková

52 let, jedno dítě.

Není rodilou Vsetíňankou, ale žije zde s manželem už od roku 1991, kdy se
sem přistěhovali za prací. Již šestnáct let pracuje ve Vzdělávacím a komunitním centru
Integra Vsetín a od roku 2013 je ředitelkou této organizace. Od roku 2014 je také jednatelkou
sociálního podniku GAZELI servis.


Zájmy: Turistika, četba.


5. Rostislav Pastirčák

48 let, čtyři děti.

Narozen na Vsetíně. V minulosti 18 let OSVČ, nyní odborný pracovník
v pyrovýrobě v Kayaku Safety Systems Europe a.s. Vsetín. Bývalý dlouholetý hráč házené,
čtyři roky také hrál fotbal v dresu FC Vsetín.


Zájmy: Rodina, rybářství, motocykl.


6. Karel Neubauer

48 let, dvě dcery.

Na Vsetíně žije a pracuje od roku 1999, kdy se sem přistěhoval po
absolvování vysoké školy. Je advokátem.


Zájmy: Cyklistika, cestování po Česku a blízkém okolí.


7. Miroslava Obrová

48 let, jedno dítě.

Vsetínská rodačka. Po úrazu je invalidní důchodkyní, ale pracuje ve firmě
Austin Detonator jako administrativní pracovnice skladu. Dříve hrávala aktivně i hokej. Nyní
se věnuje atletice vozíčkářů a dotáhla to až do české reprezentace. Je držitelkou českých
rekordů v hodu diskem i kladivem a vrhu koulí. Za rok 2021 byla oceněna jako nejlepší
hendikepovaná sportovkyně Zlínského a Moravskoslezského kraje (reprezentuje Paraatletics
team SSK Vítkovice) i měst Ostravy a Vsetína.


Zájmy: Sport, cestování, fanynka vsetínského hokeje.


8. Jiří Smolík

40 let, jedno dítě.

Obchodník. Vsetínský rodák se silnými kořeny a zodpovědností vůči
našemu městu a lidem, kteří zde žijí. Významně podporuje řadu organizací, sportovců a
dobročinných akcí ve Vsetíně.


Zájmy: Rodina a přátelé, sport, zahrada.


9. Martin Hon

40 let.

Spokojený manžel, zatím bez dětí. Vsetínský rodák a patriot. Pracuje jako OSVČ.
Sportovec a sportovní trenér.


Zájmy: Sport, zahrada, aktivní odpočinek.


10. Josef Kovařík

53 let, dva dospělí synové.

Narozen na Vsetíně, vystudován v Ostravě, učitelství na I. stupni
ZŠ. První dva roky pedagogické praxe v Horní Lidči, následných dvacet sedm let na ZŠ
Integra Vsetín.


Zájmy a záliby: Cykloturistika, četba, zahrádka, fotbal, šachy.


11. Aleš Mrnuštík

47 let, čtyři dcery.

Rodilý Vsetíňan, který neopustil Valašsko za celý svůj život. Majitel
taxislužby. Muzikant, člen hned několika hudebních uskupení hrajících různé žánry.


Zájmy a záliby: Houbaření, rybaření, turistika, příroda.


12. Jiří Trezner

62 let, ženatý, dvě děti.

Na Vsetíně žije od roku 1986. Je projektovým manažerem a
investičním technikem v Muzeu regionu Valašsko.


Zájmy: Sportovní rybolov, fotografie, rozumná ochrana přírody a prostředí, amatérská
entomologie a v neposlední řadě rodina.


13. Libor Bureš

73 let, 2 děti.

Narodil se na Vsetíně a stále zde žije. Dnes provozovatel Galerie V Poschodí,
dříve majitel cestovní kanceláře Vsacantour. Je patriotem rodného města a Valašska.

Zájmy: Cestování, hudba, sběratelství.


14. Kristína Fusková

43 let, dvě děti.

Vsetínská rodačka. Učitelka na Základní umělecké škole Vsetín (literárně-
dramatický obor), režisérka, herečka, moderátorka.


Zájmy: Rodina, divadlo, kultura.


15. Jan Gottfried

52 let, 3 děti.

Pracuje jako jednatel v soukromé nadnárodní společnosti. Pochází z druhé
strany České republiky, ale na Vsetíně žije už téměř třicet let.


Zájmy: Rád se účastní všeho, co se kolem nás děje, ať už jako divák, nebo například jako
průvodce akcemi, které se u nás konají.


16. Jarmila Křížová

66 let, dvě děti.

Vsetínská rodačka. Před odchodem do starobního důchodu pracovala 43 let ve
školství jako učitelka, a z nich 27 let jako ředitelka mateřské školy v Rokytnici. Členka
komise Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadě ve Vsetíně.
 
Zájmy: Zahrádkaření, cykloturistika, četba, kultura.


17. Libor Forch

51 let, tři děti.

Rodák z Kopřivnice, který jako hokejista procestoval celou republiku, aby v
roce 1993 zakotvil natrvalo na Vsetíně. Byl u postupu vsetínských hokejistů do extraligy a u
dvou mistrovských titulů. Věnuje se výchově hokejové mládeže ve Valašském hokejovém
klubu.


Zájmy: Rybaření a příroda.


18. Ivo Šnevajs

65 let, dva synové.

Vsetínský rodák, který měl po celý život trvalé bydliště na Vsetíně. Je
vystudovaný strojař a ekonom, 25 let pracoval ve finančnictví, 7 let pak jako vedoucí Odboru
správy majetku, investic a strategického rozvoje MěÚ Vsetín.


Zájmy: Příroda, dům, zahrádkaření, hudba.


19. Petr Filgas

55 let, tři děti.

Rodák ze Vsetína. Majitel firmy na ostření nástrojů a zároveň ostřič.
Dlouhodobě se věnuje ochotnickému divadlu. Nevyhýbá se ani moderování, režírování a
rozhlasovému i televiznímu herectví.


Zájmy: Divadlo, film, zahrada, víno, příroda.


20. Přemysl Kříž

47 let, jedno dítě.

Je vsetínským rodákem. Živnostník. Jinak ale hudebník tělem i duší. Životní
optimista.


Zájmy: Hudba, gastronomie, myslivost.


21. René Kajaba ml.

30 let, jedno dítě.

Rodilý Vsetíňák, bývalý vsetínský hokejista, který se podílel na postupu
svého týmu do první ligy. Od roku 2021 je jednatelem dřevařské a truhlářské firmy. Po dobu
šesti let se také aktivně věnuje realitní činnosti.


Zájmy: Truhlařina, zahradničení, bonsaistika, rodina, sport.