Hlavní stránka Volby Senátní volby 2024 Naiclerová Hana

Naiclerová Hana

Hana Naiclerová

Olomoucký kraj


Do Senátu jsem se rozhodla kandidovat, protože chci prosazovat transparentní a spravedlivou politiku. Jsem matka tří dětí a záleží mi na tom, v jakém světě budou žít Moje dosavadní profesní i politická kariéra mě připravila na to, abych efektivně hájila zájmy občanů a bojovala proti korupci.

Mám více než 30 let zkušeností v oblasti financí, daní a účetnictví. Díky tomu mám hluboké porozumění daňové a účetní problematice a vím, jak složitý a nepřehledný může daňový systém být V roce 2021 jsem byla zvolena poslankyní Parlamentu České republiky. V rozpočtovém výboru se zaměřuji na hledání úspor ve státním rozpočtu, věnuji se též protikorupčním zákonům a zákonům proti praní špinavých peněz. Jako místopředsedkyně kontrolního výboru se věnuji správnému nakládání s veřejným majetkem a v petičním výboru se snažím, aby občané mohli efektivně uplatňovat svá práva a aby jejich hlas byl na půdě Poslanecké sněmovny slyšet.

V Senátu chci pokračovat ve své práci na transparentním hospodaření s veřejnými prostředky a boji proti korupci. Budu se zasazovat o zjednodušení daňového systému a efektivní využívání státních financí. Chci také podporovat zákony, které umožní občanům lépe se domoci svých práv a zajistit, aby veřejný majetek byl spravován s péčí řádného hospodáře. Srdcovým tématem je pak pro mě ochrana zvířat - ve Sněmovně se zabývám regulací pyrotechniky, boji proti pozitivním seznamům, a i v těchto tématech bych chtěla pokračovat v Senátu.

Mým cílem je přinést do politiky více transparentnosti, spravedlnosti a efektivity Jsem připravena bojovat za lepší budoucnost pro všechny občany. Děkuji za vaši podporu a důvěru Společně můžeme dosáhnout pozitivních změn pro naši společnost.


Funkce

Zajímavosti

Adresa regionální kanceláře:

Svatoplukova č. 2482/53, 796 01 Prostějov

Na schůzce Vás ráda přivítám kdykoliv po předchozí e-mailové domluvě.
Napište mi prosím na e-mail naiclerovah@psp.cz nebo cechjak@psp.cz.