Hlavní stránka Volby Senátní volby 2024 Liška Petr

Liška Petr

Petr Liška (*1970)

Ústecký kraj

Malé samosprávy a problematické regiony jsou dlouhodobě opomíjené státem. To se musí změnit.

e-mail: petr.liska@stan.cz

mobil: +420 724 155 360

/liska.zernoseky/


Můj příběh začíná před 54 lety. Vždy jsem měl zájem o techniku a stavitelství, což mě nakonec přivedlo k vysokoškolskému vzdělání v oboru pozemní stavby. Po ukončení studia na Vojenské akademii v Brně jsem sloužil jako voják z povolání v Armádě ČR. Tato pětiletá služba mě naučila disciplíně a odhodlání, které jsem později přenesl do civilního života.

V roce 1994 jsem se stal zastupitelem v naší obci Malé Žernoseky a od roku 2002 jsem jejím starostou. Práce starosty není jen o správě vlastního „písečku“. Je o budování vztahů a vytváření koalic, které přinášejí prospěch širšímu regionu. Věřím, že starosta musí vidět dál než jen za hranice své obce, a proto jsem vždy podporoval meziobecní spolupráci a inicioval sdružení, která pomáhají rozvoji našeho regionu.

V roce 2007 jsem se přidal ke Starostům a nezávislým, od roku 2021 jsem poslancem v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Díky svým starostenským zkušenostem jsem mohl efektivně řešit problémy,
které náš region trápí – od záplavových území až po splavnost Labe.

Vedle toho jsem spoluzaložil první kompostárnu na bioodpad v okrese Litoměřice. Vedl jsem Krajské Sdružení místních samospráv v Ústeckém kraji. Byl jsem také u zrodu Místní akční skupiny České Středohoří,
která už léta podporuje rozvoj na Litoměřicku.

Nyní kandiduji do Senátu Parlamentu ČR, protože chci i nadále sloužit našemu regionu a být jeho hlasem. Věřím, že senátor by měl být „lobbistou“ svého regionu. To je přesně to, co plánuji dělat – hledat cesty, jak zlepšit život v našem kraji a bojovat za vaše potřeby.

Vaše důvěra a podpora jsou pro mě nesmírně důležité. Společně můžeme pokračovat v práci na tom, aby náš region rostl a prosperoval. Budu rád, když mi dáte svou podporu v nadcházejících volbách do Senátu.


Funkce

Vzdělání

1984-1989 - SOU chemické Lovosice

1989 - 1993 - Vojenská akademie Brno, Pozemní stavitelství

Zaměstnání

1989 - 1998 - Armáda ČR, voják z povolání

1998 - 1999 - OSVČ, projektant pozemních staveb

1999 - 2003 - zaměstnanec projekční kanceláře Polerecký, projektant pozemních staveb

2002 - dosud, obec Malé Žernoseky, starosta

  • předseda sdružení místních samospráv ČR Ústecký kraj

2021 - dosud - Poslanec PSP ČR

Zajímavosti

Poslanecká kancelář v Ústí nad Labem: 
Mírové náměstí 1/1 vchod z ulice Dlouhá v Paláci Zdar. 
Otevřeno pro veřejnost každé pondělí mezi 8. - 12. hodinou nebo po předchozí domluvě s asistentkou Kateřinou Novákovou 607 811 310