Hlavní stránka Volby Senátní volby 2024 Kroc Miroslav

Kroc Miroslav

Miroslav Kroc (*1967)

Plzeňský kraj

e-mail: starosta@obecbrasy.cz

web: https://www.obecbrasy.cz/


Pracuji ve veřejné správě 30 let - nejdříve ve státní správě a nyní v samosprávě. Začínal jsem na okresním úřadě a v roce 2021 jsem byl jmenován Vládou ČR přednostou okresního úřadu. Pokračoval jsem potom jako ředitel územního pracoviště pro správu státního majetku na území dvou krajů a osm let se věnoval práci na ministerstvu vnitra v oblastech školství, vědy a výzkumu, sportu a také sociální a zdravotní oblasti. Na ministerstvu jsem měl možnost zastupovat ČR v mezinárodních organizacích a v době předsednictví v EU jsem zajišťoval potřebná jednání. Svoje zkušenosti ze státní správy využívám již 10 let ve funkci starosty obce Břasy. Podařilo se nám za tu dobu získat několik ocenění v soutěži Vesnice roku včetně zlaté stuhy. V minulém volebním období jsem byl oceněn jako nejlepší starosta Plzeňského kraje.

Vzhledem k dlouholeté činnosti ve veřejné správě spojené s legislativou jsem získal spousty podnětů při správě a nastavování věcí. Je nutné hledat kompromisy, naslouchat a hlavně pracovat. Chci, abychom viděli budoucnost lépe, nehonili se za stále vyšším růstem a nezapomínali na sociální život.

Chci práci dělat nekonfliktně, profesionálně, s úsměvem a pro lidi našeho obvodu menších až středních sídel. Podporuji připojení severního Rokycanska na dálnici i lepší propojení okresu Rokycany a Plzeň-sever
okolo Plzně. Nesmíme zapomenout na zdravotnictví a sociální služby nebo životní prostředí, školství a podporu spolků. Jako celoživotní sportovec budu podporovat další cyklotrasy a zviditelnění oblasti v okolí
Berounky.

Řešme život s úsměvem, pokorou a vizí do budoucna.


Funkce

Zaměstnání

starosta obce Břasy, místostarosta České obce sokolské