Hlavní stránka Volby Senátní volby 2024 Bárta Miroslav

Bárta Miroslav

Miroslav Bárta

Hlavní město Praha


Svůj život jsem zasvětil archeologii a zkoumání dávných civilizací. Vím, na co bychom si jako společnost měli dávat pozor, co bychom měli řešit, co nesmíme podcenit. Díky tomu jsem dospěl k rozhodnutí, že se chci na budoucnosti naší společnosti aktivně podílet. Že pro ni chci pracovat v Senátu Parlamentu České republiky.

Vystudoval jsem pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově, pokračoval ve studiu egyptologie na univerzitách v Praze a Hamburku nebo také v USA. Později jsem se stal doktorem egyptologie a v roce 2009 profesorem. V roce 2023 jsem se stal členem Americké akademie umění a věd, do které patřili například Robert Oppenheimer nebo Charles Darwin. A mezi jejíž členy se dosud počítali pouze dva Češi – Jaroslav Heyrovský a Václav Havel.

Aniž bych si to tehdy uvědomoval, vydáním své knihy Sedm zákonů, v těch popisuji zrody a pády civilizací, jsem představil i svůj program, se kterým dnes kandiduji do Senátu. Je v nich popsáno vše, co bych rád z pozice senátora řešil a ovlivňoval.

Výzvy, kterým v současnosti čelíme, se příliš neliší od těch, kterým čelily civilizace před námi. Selhávání elit. Nedůvěra občanů ve stát. Nedostatek zdrojů energie. Ekonomické krize. Snaha přizpůsobit se změnám přírodních podmínek. To vše už tu mnohokrát bylo. Oproti předešlým civilizacím máme ale obrovskou výhodu - vědu, poznání a technologie.

Věřím, že disponujeme vším potřebným k tomu, abychom dnešní i budoucí výzvy zvládli. A po desítkách let práce v oblasti výzkumu bych nyní chtěl sám k jejich aktivnímu zvládnutí přispět. Protože jedna z největších pravd, kterou jsem při studiu civilizací poznal, je, že pro budoucnost každé společnosti je klíčové, jak a zda se jednotlivci dokážou aktivně přihlásit k vlastní odpovědnosti za osud celku.


Funkce

Zaměstnání

Egyptolog, emeritní prorektor Univerzity Karlovy