Hlavní stránka Volby Senátní volby 2018 Senátní obvod č. 41 - Benešov Hraba Zdeněk

Hraba Zdeněk

Zdeněk Hraba (*1975)

Středočeský kraj

Viribus Unitis („Společnými silami“)

e-mail: hraba.jr@hraba.cz

mobil: +420 777 631 555

/zdenekhrabaSTAN


Proč kandiduji?


Méně je více
Český právní řád je pro adresáty právních norem méně a méně srozumitelný a více a více komplikovaný. Ústavní rolí Senátu je jeho revizní funkce v legislativním procesu. Právní normy přijaté Poslaneckou sněmovnou je vždy nutné pečlivě zvážit a ty nemoudré jí vrátit zpět.


Musí být slyšena i druhá strana
Tato římskoprávní zásada je přes dva tisíce let užívána tu více tu méně ve sporech před soudy. Přeneseně, při pohledu na aktuální složení Poslanecké sněmovny, je nezbytné, aby nové složení Senátu bylo tou druhou stranou, která by měla být slyšena. Při stejnobarevném složení Senátu i Poslanecké
sněmovny to půjde stěží.


Právní norma musí respektovat selský rozum
Právní normy musí jak svým účelem, tak i svou podobou respektovat fakt, že jsou určeny lidem s různým vzděláním nebo zkušenostmi a zájmy a lze je dodržovat, jen když jim jejich adresáti rozumí. Právní normy, které nerespektují logiku, rozumné uspořádání poměrů a základní lidská práva a svobody, do právního řádu nepatří.


Funkce

Vzdělání

1989-1993, Gymnázium Říčany

1993-1998, Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta, obor podniková ekonomika a management

1996-2001, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, obor právo a právní vědy

Zaměstnání

2001- 2004, HRABA&CONSORTES v.o.s., advokátní koncipient

2004 - dodnes, HRABA&CONSORTES v.o.s., advokát

2004 - dodnes, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra národního hospodářství, odborný asistent

2009 - dodnes, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra národního hospodářství, tajemník 

2014 - dodnes, Město Říčany, neuvolněný místostarosta

2016 - dodnes, Komise pro majetek, Středočeský kraj, neuvolněný předseda

od 2018 senátor