Hlavní stránka Volby Senátní volby 2018 Senátní obvod č. 14 - České Budějovice Šesták Jiří

Šesták Jiří

Jiří Šesták (*1956)

Jihočeský kraj

e-mail: info@jirisestak.cz

web: http://www.bytuzitecny.cz/

/JiriSestak2018

/sestak_jiri


Proč kandiduji?

Být užitečný
Senát považuji za ústavního garanta, který dokáže společnost ubránit před náhle se vyskytnuvším chaosem, nezodpovědným jednáním politiků či případnými extrémními náladami. Vedle toho vidím svou užitečnost také v pomoci lidským osudům a ochraně slabších.


Posilovat respekt k Ústavě
Respekt k Ústavě a vnímání vlády práva je jedním ze stěžejních pilířů parlamentní demokracie. Proto se angažuji
jako člen komise pro Ústavu a v Senátu organizuji setkávání senátorů s ústavními právníky. Jsem autor či spoluautor některých ústavních stížností.“


Zastupovat a řešit témata kultury
V horní komoře Parlamentu jsem nyní jediný, kdo profesně zastupuje oblast kultury. Tuto svou odbornost a zkušenosti z vedení divadla se snažím maximálně využít. Připravil jsem například dlouhodobě potřebný zákon o veřejných kulturních institucích.


Funkce

Vzdělání

  • 1976 ukončeno studium na Střední zemědělské škole v Českých Budějovicích
  • 1976 - 80 studium na divadelní fakultě AMU v Praze
  • 1986 – 89 studium dramaturgie na DAMU v Praze

Zaměstnání

1956
3. listopadu narozen v Českých Budějovicích

1972 – 76
Střední zemědělská škola v Českých Budějovicích

1976 – 80
Divadelní fakulta AMU v Praze

1980 –
herec v činohře Jihočeského divadla

1986 – 89
studium dramaturgie na DAMU v Praze

prosinec 1989 – 97
umělecký šéf činohry Jihočeského divadla

1993 – 95
intendant Jihočeského divadla

1998
spoluzakladatel spol. GRADOS CB s.r.o. (pořádání přednášek pro studenty)

1999
zahájení spolupráce s Jihočeskou univerzitou

2002
založení Studentského univerzitního divadla SUD se studenty teologické a pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

2004 – 2014
ředitel Jihočeského divadla

2010 – 2014
člen zastupitelstva a rady města České Budějovice

2012
úspěšná obhajoba disertační práce, ukončení šestiletého doktorandského studia a získání titulu Ph.D.
vítězství v senátních volbách

2012 –
člen oborové rady doktorského studia DAMU v Praze

2012 –
člen správní rady Akademie múzických umění v Praze

2013 –
člen Garanční rady Národního divadla

2014 – 2016
člen zastupitelstva města České Budějovice

2015 –
přednášející na katedře produkce DAMU v Praze

2016 –
místopředseda Senátu Parlamentu České republiky

Zkušenosti

Mým životním tématem se stala v nejširším slova smyslu kultura a její vztahy k občanskému životu. Možnosti vzdělání v sedmdesátých letech byly velmi „ořezané“ komunistickou ideologií, proto jsem čerpal své poznání z literatury, filmů a vůbec otevřeného prostoru doznívajících šedesátých let. Vlastně jsem vyrůstal v pocitu ošizenosti či v pocitu okradení o svobodné poznávání. Tento pocit ve mně zůstal celý život a byl i důležitým motorem v dalším sebevzdělávání, které mě dovedlo až k letošnímu úspěšnému zakončení doktorského studia na DAMU v Praze. Celoživotně mi učarovalo především divadlo. Má cesta k divadlu nebyla nijak přímočará a jednoduchá, přesto vždy nějak souvisela s mým angažováním se v občanské společnosti. I mé pracovní setrvání ve světě umění bylo ovlivněno mým vztahem ke kultuře starého Řecka, posláním sloužit obci, občanskými ideály, ale i snahou činit svět kolem sebe harmoničtějším a lepším.

Divadlo má několik velkých výhod. Není to uzavřený prostor, ale prostředí velmi pravdivě odrážející náš svět, naše touhy, zmarněné sny i lidská hrdinství. Porozumět světu divadla znamená daleko intenzivněji a pravdivěji vnímat skutečný život kolem nás. Vyrostl jsem v lesích na Šumavě, Novohradských hor i kolem rybníků Třeboňska. Tento kraj, jeho tajemství, nepomíjivá krása přírody, ale i jeho historie, byla v řadě případů tím rozhodujícím důvodem, proč jsem se nepřestěhoval za lákavými pracovními i společenskými podmínkami. A tak jsem neměnil prostor, ale spíše sebe.

Divadlo však nebylo mým jediným světem. Začal jsem se setkávat se studenty gymnázií, přednášet na Jihočeské univerzitě, organizovat semináře, do kterých jsem přiváděl výrazné autority českého uměleckého a duchovního života. Našel jsem tak vedle divadla další prostor, jak komunikovat s lidmi, zejména mladými.

Přestože jsem se na svou životní dráhu vydal jako umělec, většinu svého profesního času pracuji na manažerských postech. Sedm let jsem byl umělecký šéf činohry, dva roky intendant Jihočeského divadla a nyní již devátým rokem jsem ředitelem čtyřsouborového Jihočeského divadla. Všechna tato působení byla vedena vizemi jak zlepšit divadlo jako instituci, jak zlepšit jeho uměleckou úroveň a učinit tak z této největší kulturní instituce v jižních Čechách výrazné kulturní centrum. V posledních letech se tato vize úspěšně naplňuje a Jihočeské divadlo je vnímáno jako nepřehlédnutelná umělecká instituce v českém kulturním prostoru, ale také je srovnatelná s metropolitními divadly a obstojí i v mezinárodní konkurenci.

Za tímto projektem stojí spousta organizační práce, nových přístupů, manažerské odvahy a stálého sebevzdělávání. Nejen tyto vlastnosti, zkušenosti z organizování v prostoru kultury, ale i poznání z dlouhodobé spolupráce s mladými lidmi na Jihočeské univerzitě a několikaletá zkušenost z komunální politiky, spolu s pochopením pro podnikání, inovativní myšlení a s chutí pracovat pro společnost, to vše mohu nabídnout občanům obcí a měst Českobudějovicka a Třeboňska jako budoucí senátor.