Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Moravskoslezský kraj Štípal Roman

Štípal Roman

Roman Štípal (*1954)

Moravskoslezský kraj

e-mail: roman.stipal@seznam.cz


Funkce

Vzdělání

Celý svůj život bydlím v Ostravě. V r. 1972 jsem maturoval na Šmeralově (dnes Matičním) gymnáziu v Ostravě. V r. 1978 jsem promoval na Lékařské fakultě UP Olomouc a získal titul MUDr.

Následně jsem pracoval do r. 2008 v Krajské, později Fakultní nemocnici v Ostravě jako internista, kardiolog, později jako zástupce přednosty Interní kliniky a vedoucí Oddělení invazivní kardiologie.

V letech 2008 – 2010 jsem pracoval jako primář Interního odd. nemocnice v Novém Jičíně. Několik let jsem externě přednášel interní lékařství na Slezské Univerzitě v Opavě.

Od roku 2010 do současné doby pracuji ve funkci vedoucí lékař Oddělení intervenční kardiologie 1. interní kliniky – kardiologické FN v Olomouci. Současně mám menší školský úvazek na Lékařské fakultně UP Olomouc. Od r. 1993 do současné doby dále pracuji na menší úvazek v privátní kardiologické ambulanci v Ostravě.

Zaměstnání

Od roku 2010 do současné doby pracuji ve funkci vedoucí lékař Oddělení intervenční kardiologie 1. interní kliniky – kardiologické FN v Olomouci. Současně mám menší školský úvazek na Lékařské fakultně UP Olomouc. Od r. 1993 do současné doby dále pracuji na menší úvazek v privátní kardiologické ambulanci v Ostravě.

Zkušenosti

Mám 2 atestace z interního lékařství a atestaci z kardiologie. V r. 1993 jsem obhájil titul CSc. v oblasti kardiologie na LF UP Olomouc. Jsem členem České a Evropské kardiologické společnosti.

Zajímavosti

Jsem členem výboru Pracovní skupiny intervenční kardiologie České kardiologické společnosti. Výsledky své práce jsem prezentoval ve více než 100 publikacích v časopisech a abstraktech na české i mezinárodní úrovni. Pravidelně přednáším na českých a mezinárodních akcí (celkem cca 250 přednášek).