Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Moravskoslezský kraj Janýška Antonín

Janýška Antonín

Antonín Janýška (*1954)

Moravskoslezský kraj

e-mail: anyjany@email.cz

/antonin.janyska/


Proč kandiduji?

Protože chci využít 25 let praxe v sociálních službách při tvorbě zákonů pro sociální služby a důchodové zabezpečení.

Proč byste mi měli dát svůj hlas?

Protože chci systémové řešení pro financování sociálních služeb a přípravu na řešení problému stárnutí populace v ČR.

Mé osobní tři programové priority

  1. Stabilizace invalidního důchodu z mládí ve vazbě na průměrnou mzdu
  2. Plynulá valorizace starobních důchodů v poměru k průměrné mzdě
  3. Posílení kompetencí obcí vůči ostatním orgánům státní správy a samosprávy


Funkce

Vzdělání

1969 - 73, gymnasium Šternberk

1982 - 86 Vysoká škola báňská Ostrava, inženýrská geologie a hydrogeologie

1991 - 93 Právnická fakulta UK Praha, specializační studium sociální politika - personální řízení

1995 - 97 PdF UP Olomouc, pedagogická způsobilost

Zaměstnání

1974 Severomoravské dřevařské závody, odbytový sklad Olomouc, technik

1974 - 76 Základní vojenská služba

1982 - 83 Báňské projekty Ostrava, pracoviště Valašské Meziříčí, geotechnik

1984 - 86 Štěrkovny a pískovny Olomouc, mistr kamenolomu, technik přípravy výroby

1987 - 91 Agroprojekt Olomouc, vedoucí geologické služby

1991 - 97 Okresní úřad Olomouc, vedoucí referátu sociálních věcí

1988 - 99 Domov důchodců Červenka, ředitel

2000 - 02 OSVČ, finanční a organizační poradce

2003 - 04 Domov svaté rodiny Praha, ředitel

2004 - doposud Marianum, p.o. Opava, ředitel