Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Moravskoslezský kraj Jančík Petr

Jančík Petr

Petr Jančík (*1960)

Moravskoslezský kraj

e-mail: petr.jancik@vsb.cz


1. Zlepšení kvality ovzduší a restrukturalizace průmyslu.
2. Otevření se zahraniční spolupráci na všechny strany, tedy i na východ.
3. Přilákání mladých, aktivních lidí do Moravskoslezského kraje.


Funkce

Zaměstnání

1991 - 1994: odborný asistent, Katedra ekologie,
Hornicko-geologická fakulta, VŠB - TUO
1994: spoluzakladatel oboru Geoinformatika,
Hornicko-geologická fakulta, VŠB - TUO
1994 - 1995: odborný asistent, Institut
environmentálního inženýrství, Hornicko-geologická
fakulta, VŠB - TUO.
1996 - 2004: odborný asistent, Katedra ochrany
životního prostředí v průmyslu, Fakulta metalurgie
a materiálového inženýrství, VŠB – TUO
1997 - 2004: zakladatel a vedoucí Laboratoře
geografických informačních systémů, Fakulta
metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB –
TUO.
2004 - dosud: docent, vedoucí Katedry ochrany
životního prostředí v průmyslu, Fakulta metalurgie
a materiálového inženýrství, VŠB – TUO
2011 - dosud: senior researcher, Institut
environmentálních technologií, VŠB - TUO

Zajímavosti

1. Přičinil jsem se o rozpoutání diskuse a zvýšení zájmu o zlepšení ovzduší
na Ostravsku.
2. Pomohl jsem zamezit zbytečnému vykácení krásných alejí v Ostravě
v Komenského sadech a v Porubě.
3. Úspěch a vysoké preference v komunálních volbách do Statutárního
města Ostrava za hnutí OSTRAVAK.