Hlavní stránka Volby Archiv Krajské volby 2020 Lipner Jan

Lipner Jan

Jan Lipner (*1964)

Moravskoslezský kraj

„Dobře je dost, ne více!“

e-mail: jan.lipner@stan.cz

mobil: + 420 603 257 739

/janlipnerSTAN

/JanLipner


Proč kandiduji na hejtmana?

Jako kandidát na hejtmana mám následující cíle:

 • Rovnoměrný rozvoj celého kraje, to jest zaměření se na ty jeho části, kde jsou největší problémy (Karvinsko, Bruntálsko…);
 • Dostupná zdravotní péče v celém kraji;
 • Střední školství, které bude vychovávat studenty, kteří se uplatní v tomto regionu – zaměření na technické obory, podpora duálního vzdělávání.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?

 • Vybudování úspěšné průmyslové zóny z uzavřeného černouhelného dolu;
 • Vyřešení kanalizace a čištění odpadních vod v obci;
 • Péče o seniory – zajištění bydlení v domech s pečovatelskou službou a domu seniorů, vybudování objektu pro společenské a kulturní vyžití hornických důchodců, financování Senior taxi;
 • Nejen investicemi živ je člověk – úspěchem je i bezkonfliktní spolužití občanů v národnostně pestré obci, kde v minulosti toto nebylo samozřejmostí.

Co trápí náš kraj?

 • Odcházení mladých lidí z regionu do velkých center;
 • Nedokončená restrukturalizace těžkého průmyslu na odvětví s větší přidanou hodnotou;
 • Životní prostředí, a to nejen znečištění ovzduší, ale i např. chybějící koncepce při nakládání s komunálním odpadem.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?

Chceme být kandidátkou lidí, kteří rozumějí veřejné správě a jsou, nebo chtějí být v ní aktivní.

Proč kandidujete za hnutí STAN?

STAN byl vždy pragmatickým hnutím, které chtělo budovat veřejnou správu zespoda. Očekávám, že se bude vždy řídit zdravým rozumem, odborností a zkušenostmi, a nikoliv rozhodnutími stranických sekretariátů.


Funkce

Vzdělání

Vysoká škola zemědělská v Brně, zahradnická fakulta Lednice na Moravě (Ing.)

Zaměstnání

 • 1988 – 1992 – Vedoucí zahradnictví v podniku Opos Karviná
 • 1991 – 2000 - OSVČ, zahradník v rodinné firmě
 • 1994 – dosud – člen Rady obce Horní Suchá
 • 1999- dosud - Starosta obce Horní Suchá