Hlavní stránka Volby Komunální volby 2022 Hanáčková Andrea

Hanáčková Andrea

Andrea Hanáčková

Olomoucký kraj

e-mail: andrea.hanackova@stan.cz

mobil: 603 840 976

web: https://www.andreahanackova.cz/

/andrea.hanackova.10


Vystudovala divadelní vědu na Masarykově univerzitě a dlouhá léta pracovala jako rozhlasová dokumentaristka na volné noze. Od roku 2005 působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, aktuálně jako docentka a vedoucí Katedry divadelních a filmových studií. V roce 2018 se stala městskou zastupitelkou a politická práce jí za ty čtyři roky velmi výrazně zaplnila život. Působí v městských i krajských kulturních komisích, redakčních radách, v komisi městské části Hejčín a různých pracovních skupinách. Dobré zkušenosti získává i ve vesnickém spolku Crhovská chasa, se kterým pečují o místní krajinu a společenský život.
Zásadně ji formoval listopad 1989, jako studentka zažila léta, kdy ve veřejném prostoru promlouvali Václav Havel, Jiřina Šiklová, Petr Pithart a mnozí další lidé, kterých si váží. Preferuje pojetí správy věcí veřejných jako nadčasovou aktivitu ve prospěch společenství. Je pro ni důležitý pocit bezpečí a svobody projevu, péče o komunitu, vytváření prostoru pro druhé. 
V dalším volebním období chce v politice uplatnit získané zkušenosti a výrazněji prosadit změny v chronicky neřešených problémech Olomouce. Přeje si zásadně větší propojení historické moravské metropole s progresivní univerzitou, ale i lepší ochranu městské krajiny a naplňování prvků modrozelené infrastruktury. Jako členka komise městské části zažila nízkou efektivitu systému rozdělování peněz a špatnou komunikaci z centrální radnice na periferie. Městské části by dle ní měly dostat větší pravomoci a možnost pečovat si o své bezprostřední okolí co nejvíce sami. Kulturní a společenské akce by se tak neděly jen na historických náměstích, ale měli by z nich prospěch i lidé na sídlištích a v okrajových částech města.
Je přesvědčena, že Olomouc je fantastické město a po mnoha letech si zaslouží vládu, která nebude postavena na klientelismu. Dle ní je třeba jasně definovat vizi a identitu města, probudit ho z poklidného spánku a postavit ho na nohy jako suverénní centrum Moravy a Olomouckého kraje.

 


Funkce

Zaměstnání

  • docentka, Univerzita Palackého Olomouc, Katedra divadelních a filmových studií. Učím o divadle, médiích, věnuji se dokumentaristice.