Hlavní stránka Volby Kandidáti do Senátu 2014 Padevět Vítězslav

Padevět Vítězslav

Vítězslav Padevět

Plzeňský kraj

e-mail: karel.kreml@stanez.cz


Funkce

Zkušenosti

RNDr. Vítězslav Padevět se narodil roku 1958 v Příbrami. Vystudoval střední průmyslovou školu hornickou, obor geologie a důlní měřičství. Po maturitě nastoupil do práce v uranových dolech u Tachova jako dělník – vozkař. Postupem času se vypracoval do pozic geolog úseku, technik vrtných prací a nakonec se stal velitelem báňské záchranné stanice. On sám bere třináct let v prostředí dolů jako dobrý základ pro další život. Při práci vystudoval přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1987 získal titul Doktor přírodních věd. V letech 1990-1992 se stal místopředsedou Okresního národního výboru v Tachově pro oblast školství, zdravotnictví a sociálních věcí. Převzal zde agendu dětských domovů, domovů důchodců a pomohl ke zřízení první letecké záchranné služby. V roce 1990 se stal členem městské rady v Tachově. Roku 1993 založil rodinnou firmu Vega Truck, která úspěšně funguje doposud.
 
Od počátku svého podnikání pomáhá finančně a jinak podporuje řadu sociálních projektů. Jedná se například o podporu dětským domovům na Chebsku a Tachovsku, finanční pomoc dětským sportovním oddílům jako je dětský fotbal, hokej, florbal atd. Dlouhodobá je i jeho pomoc Fondu ohrožených dětí, zvlášť zařízení pro týrané děti Klokánek v Janovicích, se kterými spolupracuje od založení tohoto zařízení. Vítězslav Padevět je součástí projektu Adopce na dálku a v současné době pomáhá organizačně i finančně při stavbách škol v nejchudších částech Nepálu. Jako lokální patriot také podporuje činnost Hornického spolku v Plané u Mariánských Lázní.
 
Členem TOP 09 je od jejího založení, je vlastně jedním ze zakládajících členů v Karlovarském kraji. V roce 2000 byl zvolen do obecního zastupitelstva Velké Hleďsebe a následně byl zvolen také jejím starostou. Aktivně se zapojil do práce ve Svazu měst a obcí ČR.
 
Vítězslav Padevět je v současné době rozvedený a má tři dcery a dvě vnoučata. O jeho zájmech vypovídá skutečnost, že je také členem rybářského sdružení v Tachově a členem modelářského klubu.