Hlavní stránka Volby Kandidáti do Senátu 2014 Oliva Jiří

Oliva Jiří

Jiří Oliva (*1952)

Královéhradecký kraj

e-mail: info@top09.cz


Funkce

Zkušenosti

Doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D. se narodil v roce 1952 v Litomyšli. Absolvoval Střední všeobecně vzdělávací školu v místě narození a vystudoval Fakultu lesního inženýrství v Brně, kde získal titul inženýra. Poté patnáct let pracoval v lesnickém provozu ve funkcích taxátora, technika polesí a vedoucího polesí. V roce 1990 byl jmenován ředitelem Východočeských státních lesů a posléze pověřen založením celostátního podniku Lesy České republiky v Hradci Králové. Tento podnik poté úspěšně řídil až do roku 2003. Současně Jiří Oliva externě vyučoval na Lesnické a dřevařské fakultě České zemědělské univerzitě v Praze, kde složil doktorát v oboru Ekonomika a řízení podniku. Roku 2004 sem nastoupil do stálého pracovního poměru, v tomto oboru habilitoval a působí dosud jako docent na katedře lesní těžby. V čele státního podniku Lesy ČR se mu podařilo vytvořit z něj stabilní a spolehlivou instituci a dovedl jej k prosperitě. Od roku 1998 působil jako člen a později jako místopředseda představenstva ve statutárním orgánu POLICOM a.s a roku 2003 se stal OSVČ, kdy soukromě podnikal v činnosti technických poradců v oblasti zemědělství, zprostředkování služeb, reklamní činnosti a marketingu a v realitní činnosti. Od roku 2011 je také členem předsednictva v Městské lesy Hradec Králové, a.s.

Roku 2009 byl zvolen členem předsednictva TOP 09, kterým byl do druhého celostátního sněmu roku 2011. Poté znovu nekandidoval. V roce 2010 byl zvolen do Poslanecké sněmovny České republiky. První dva roky působil jako předseda podvýboru pro lesní a vodní hospodářství a potravinářství a byl také členem zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí. Po zvolení místopředsedou Poslanecké sněmovny roku 2012, kdy nahradil Vlastu Parkanovou, mu členství v těchto výborech zaniklo. Od téhož roku byl členem organizačního výboru.

Jiří Oliva je ženatý a má čtyři děti.

Fotografie v tiskové kvalitě