Hlavní stránka Volby Kandidáti do Senátu 2014 Klepš Adolf

Klepš Adolf

Adolf Klepš (*1964)

Královéhradecký kraj


Funkce

Zkušenosti

Adolf Klepš se narodil roku 1964. Od roku 1978 do roku 1982 studoval gymnázium ve Vrchlabí, které zakončil maturitní zkouškou. V 80. letech působil jako administrativní pracovník v Okresní správě spojů a v lednu roku 1991 započal svou kariéru v Horské službě České republiky, o.p.s. Zde působí již více než dvacet let. Začínal jako terénní pracovník záchranář, roku 2001 povýšil na náčelníka. Zde měl zodpovědnost za provoz a řízení oblasti Horské služby, za 200 záchranářů a mezi své úspěchy řadí projekty k prohloubení spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému formou společného výcviku, které vedly mimo jiné i ke zvyšování profesní kvalifikace záchranářů HS. Dále připravoval projekty příhraniční spolupráce s polskými záchrannými službami a projekty norem pro značení lyžařských tratí a turistické značení. Roku 2007 se stal předsedou Rady Horské služby, kde měl odpovědnost za celou dobrovolnou členskou základnu. Zde zavedl jednotný způsob řízení a vzdělávání a také dosáhl sjednocení předpisů a nařízení pro obě složky HS. V roce 2010 se stal zástupcem ředitele a roku 2014 byl dosazen jako člen správní rady.

Práce jako lavinový specialista znamenala také velikou míru zodpovědnosti spolu s širokou škálou vzdělávání v domácím i mezinárodním prostředí. Adolf Klepš má také více než desetileté zkušenosti jako vedoucí pracovník v oblasti provozních a organizačních funkcí. Sám o sobě říká, že mezi jeho silné stránky patří pečlivý přístup, spolehlivost, schopnost rychlého a nezávislého rozhodování a schopnost nést odpovědnost za svá rozhodnutí. „Z dob své sportovní kariéry, využívám hlavně potřebu sebemotivace a silné orientace na výsledek.“

Adolf Klepš slouží své páté volební období a aktivně působí v komunální politice jako zastupitel a radní města Špindlerův Mlýn. Je rozvedený a má tři děti. Mluví anglicky a pasivně ovládá ruský jazyk. Mezi jeho osobní zájmy patří sport, jako lyžování, horská cyklistika, in-line brusle a fitness TRX.

Fotografie v tiskové kvalitě