Hlavní stránka Volby Kandidáti do Senátu 2014 Cabada Ladislav

Cabada Ladislav

Ladislav Cabada (*1973)

Plzeňský kraj

e-mail: info@top09.cz


Funkce

Zkušenosti

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (*1973) vystudoval politologii na Univerzitě Karlově, rok doktorského studia sociologie strávil na Univerzitě v Lublani ve Slovinsku. Na obou zmíněných institucích následně několik let působil jako přednášející.
 
Během studia působil jako externí novinář v české sekci rádia BBC a následně v České nezávislé televizní společnosti.
 
Od roku 1999 byl činný v různých akademických pozicích (vedoucí katedry, proděkan, děkan, prorektor), působil rovněž v oblasti organizace a správy výzkumu a vývoje jako člen komisí Grantové agentury ČR či oborové komise pro humanitní a společenské vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).
 
V roce 2005 spoluzaložil mezinárodní odborný časopis Politics in Central Europe, jehož je šéfredaktorem. V letech 2006 – 2012 byl předsedou České společnosti pro politické vědy, od roku 2012 působí jako předseda Středoevropské asociace pro politické vědy.
 
Je emeritním děkanem (2005 – 2009) Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.
 
V současnosti pracuje na katedře politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha, kde je rovněž prorektorem pro akademický rozvoj a vedoucím univerzitního střediska v Plzni. Zabývá se srovnávací politologií středovýchodní Evropy, zejména politickými systémy, aktéry a politickou kulturou. K těmto tématům sám či spoluautorsky publikoval více než 20 knih a přibližně 100 dalších odborných publikací, z nich polovinu v zahraničí. Vedle češtiny hovoří, čte a publikuje anglicky, německy a slovinsky.
 
Ladislav Cabada je ženatý, s manželkou mají sedmiletou dceru.