Hlavní stránka Volby Archiv Senátní volby 2020 Ošťádal Marek

Ošťádal Marek

Marek Ošťádal (*1973)

Olomoucký kraj

Selské rozom do hrsti!

e-mail: starosta@naklo.cz

mobil: +420 603 777 284

web: https://www.marekostadal.cz/

/MOstadal


Rozmêslêl sem se, že v našim obvodě zabojôjô o křeslo senátora, abêch muhl v Praze zastôpovat našô krásnó Hanó. Selské rozôm z Hané mosi bêt slêšet!

A čemô se bôdô věnovat?
Sô starosta Nákla, a toš mám zkôšenosť s tém, co lêdi potřebôjó. Rád dêckê vêhovim, ale negdê sô malé pán. Možnosť proklačêt potřebê regióna je tak pro mně vyzvó, keró bêch chtěl vêôžêt.

Kdo mě zná vi, že Haná a jeji kultura a tradice só má celožêvotni zálêba. Hlavně zanikajici nářeči pak propagôjô, kde to jenom de a dělám všecko pro to, abê furt bêlo.

Haná je krásná, ale v pródô časô se měni. Dřivé bêlo vicé remizku, menči pola, vícé rêbniku a krajina bêla opečovávaná s láskó. Přiroda tadê neni pro nás, ale mê do ni patřimê a toš je potřeba jô respektovat. Nebôdô se ôvazovat řetazem k elektrárně, je hromadô iných možnosti, jak svět kolem

sebe chránit.

Hanácká dědina je misto, kde žêjemê. Všeci chcemê, abê se nám tô žêlo dobře a abêsmê gvulêvá každé kravině nemosêlê córat do města. Óřadê bê mělê dostat věči pravomocê, abê muhlê lepšê vêhovět potřebám lêdi a co nende vêřidit na mistě, mělo bê bêt lehky vêřidit na dálkô po internetô.

Uřadê bê mělê pomáhat, a né zavazet.

Eště si mêslim, že každé Hanák bê měl vědět, kdo ho Praze zastôpôje. O senátorovi za dědinê a města kolem Olomóca mosi bêt slêšet a každé hanák mosi vědět, že se na něho muže dêckê obrátit.

A toto si vám dovolôjô s pokoró nabidnót.

_____________________

Rozhodl jsem se, že v našem obvodu zabojuji o křeslo senátora, abych mohl v Praze zastupovat naši krásnou Hanou. Selský rozum z Hané musí být slyšet!

A čemu se budu věnovat?

Jsem starosta Nákla, a tak mám zkušenost s tím, co lidé potřebují. Rád vždy vyhovím, ale někdy jsem malý pán. Možnost protlačit potřeby regionu je tak pro mě výzvou, kterou bych chtěl využít.

Kdo mě zná, tak ví, že Haná a její kultura a tradice jsou moji celoživotní zálibou. Hlavně zanikající nářečí pak propaguji, kde to jen jde, a dělám vše pro to, aby tu s námi zůstalo.

Haná je krásná, ale v průběhu času se mění. Dříve tu bylo více remízků, menší pole, více rybníků a krajina byla opečovávaná s láskou. Příroda tady není pro nás, ale my do ni patříme, a tak je potřeba ji respektovat. Nebudu se uvazovat řetězem k elektrárně, je spousta jiných možností, jak svět kolem sebe chránit.

Hanácká vesnice je místo, kde žijeme. Všichni chceme, aby se nám tu žilo době a abychom kvůli každé kr*vině nemuseli jezdit do města. Úřady by měly dostat větší pravomoci, aby mohly lépe vyhovět potřebám lidí a co nejde vyřídit na místě, mělo by být snadné vyřídit na dálku po internetu. Úřady by měly pomáhat a nebýt překážkou.

Ještě si myslím, že každý Hanák by měl vědět, kdo ho v Praze zastupuje. O senátorovi za vesnice a města kolem Olomouce musí být slyšet a každý Hanák musí vědět, že se na něho může vždy obrátit.

A toto si vám dovoluji s pokorou nabídnout.


Funkce

Vzdělání

2000 - 2003 SOU stavební - podnikání v SO

Zaměstnání

  • 1989 - 1994 - Dopravní stavby - elektromechanik
  • 1994 - 1995 - Elektro plus -Elektromechanik
  • 1995 - 1996 - Autodoprava Kamínek - řidič
  • 1996 - 1998 - Autodoprava Ošťádal - OSVČ
  • 1998 - 1999 - Čerpací stanice Unčovice - Obsluha
  • 1999 - 2008 - VV Olomouc - Inspektor strážní služby
  • 2008 - 2010 - Tiskárna Twin - grafik
  • 2010 - současnost starosta Nákla