Hlavní stránka Volby Archiv Senátní volby 2016 Naši kandidáti do Senátu Holeček Petr

Holeček Petr

Petr Holeček (*1957)

Středočeský kraj

Jsem povahy optimistické, u lidí hledám hlavně to dobré.

e-mail: holecekp@senat.cz

mobil: 777798184

web: http://petr-holecek.cz

/SenatorPetrHolecek


Původním povoláním jsem učitel. Studoval jsem na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem obor český jazyk – dějepis a pak jsem téměř 20 let učit na škole v Kralupech nad Vltavou. Po roce 1989 jsem byl zvolen do kralupského městského zastupitelstva, kde působím doposud.  Zároveň jsem vedl skautský oddíl a snažil se o modernizaci výuky a přístupu k žákům i rodičům. Byl jsem místostarostou a 12 let i starostou Kralup nad Vltavou, kde jsem se ve své funkci snažil podporovat občanské iniciativy, společenský, kulturní i sportovní život ve městě, stejně tak i pozvednout celkovou kvalitu života v Kralupech.

Před šesti lety jsem byl zvolen do Senátu PČR v senátním obvodu Mělník, který zahrnuje také Kralupsko, Brandýsko a Neratovicko. Pracuji zde ve Výboru pro regionální rozvoj a životní prostředí, v Podvýboru pro dopravu a energetiku a v Komisi pro venkov. Moje práce vychází i z dobré znalosti mého regionu, z kontaktu s lidmi, kteří v něm žijí a pracují. Velmi často navštěvuji jednání obecních i městských zastupitelstev, zdravotnická i sociální zařízení i školy. Snažím se pomoci obcím i navazováním kontaktů se státními úřady a organizacemi.

Ve své dosavadní parlamentní práci bych chtěl v příštím volebním období pokračovat. Věřím, že zkušenosti i znalosti, které jsem ve své komunální i parlamentní praxi získal, mohu použít při posuzování mnoha zákonů, že mám nadále praktický pohled na jejich aplikaci a že svému volebnímu regionu mohu být nadále užitečný.

 


Funkce

Zaměstnání

Senátor