Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Středočeský kraj Štěpánek Petr

Štěpánek Petr

Petr Štěpánek (*1964)

Středočeský kraj

Po 14 letech úspěšného vedení prosperující obce dokázal, že umí citlivě a efektivně spravovat věci veřejné.

e-mail: starosta@petrovice-obec.cz

mobil: +420 724 184 851

/pstepanekSTAN


Petr Štěpánek se narodil 2. 5. 1964 v Praze, vystudoval Střední zemědělskou technickou školu v Březnici. Od roku 1984 žije v obci Petrovice na okrese Příbram, kde od roku 2006 vykonává funkci starosty obce Petrovice. Primárně se zasazuje o ochranu životního prostředí a koncepční rozvoj venkova. Je aktivním členem Komise rady Středočeského kraje pro bezpečnost a integrovaný záchranný systém. Dále je členem pracovní skupiny Venkov při Regionální stálé konferenci. Je hlavním koordinátorem skupiny deseti obcí jižně od Milevska postižených kritickým nedostatkem pitné vody. Společně připravují velký projekt vybudování přivaděče pitné vody pro tento region. Ve Sdružení obcí Sedlčanska zastává pozici prvního místopředsedy.

Petr Štěpánek v minulosti pracoval jako agronom, od roku 1990 do roku 2006 podnikal v dopravě, obchodu a informačně-technologických službách. Ve sboru dobrovolných hasičů Petrovice dělá starostu sboru a velitele družstva výjezdové jednotky. Je ženatý, má tři děti a tři vnoučata. Ve volném čase cestuje, chodí do přírody, jezdí na kole, vyřezává ze dřeva a hraje v ochotnickém divadle.

V Senátu bude především dbát na smysluplnou ochranu životního prostředí – hospodaření s vodou v krajině, aktuální problémy s řešením likvidace komunálních odpadů, hrozba agresivní těžby zlata, haldy na Příbramsku. Dále je připraven zastavit vylidňování venkova – život na vsi musí být atraktivní, služby kvalitní a dostupné. Především dostupné a kvalitní školství, zdravotní péče, dobré zásobování základními potřebami. Vybavení obcí musí odpovídat potřebám obyvatel ve 21. století (sportoviště, zábava, dopravní obslužnost, péče o seniory, zdravotní služby, školství, kvalita silnic…).


Funkce

Vzdělání

Střední zemědělská technická škola Březnice, obor agronom

Zaměstnání

1984 – 1990    agronom v ZD Petrovice

1990 – 2006    živnostník v autodopravě, obchodě a službách

 

1994 – 1998        zastupitel ZO Petrovice

1997 – 1998        místostarosta obce Petrovice

2002 – 2006        člen Rady obce Petrovice

2016 – doposud    člen zastupitelstva Středočeského kraje

2006 – doposud    starosta obce Petrovice

Zajímavosti

Ochrana životního prostředí -  (v letech 1984 – 1987 jsem vedl oddíl ochránců přírody při místní ZŠ), aktivní turistika (cyklo i pěší)

Ochotnické divadlo -  (od roku 1999 do 2007 jsem vedl dětský divadelní soubor), dobrovolní hasiči.