Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Středočeský kraj Hraba Zdeněk

Hraba Zdeněk

Zdeněk Hraba (*1975)

Středočeský kraj

Viribus Unitis („Společnými silami“)

e-mail: hraba.jr@hraba.cz

mobil: +420 777 631 555

/hrabaz/


Zásady mého rozhodování v Senátu:

Méně je více

Český právní řád je pro adresáty právních norem méně a méně srozumitelný a více a více komplikovaný. Ústavní rolí Senátu je jeho revizní funkce v legislativním procesu. Právní normy přijaté Poslaneckou sněmovnou je vždy nutné pečlivě zvážit a ty nemoudré jí vrátit zpět.

Právní norma musí respektovat selský rozum

Právní normy musí jak svým účelem, tak i svou podobou respektovat fakt, že jsou určeny lidem s různým vzděláním nebo zkušenostmi a zájmy a je možné je dodržovat, jen když jim jejich adresáti rozumí. Právní normy, které nerespektují logiku, rozumné uspořádání poměrů a základní lidská práva a svobody, do právního řádu nepatří.


Funkce

Vzdělání

1989-1993, Gymnázium Říčany

1993-1998, Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta, obor podniková ekonomika a management

1996-2001, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, obor právo a právní vědy

Zaměstnání

2001- 2004, HRABA&CONSORTES v.o.s., advokátní koncipient

2016 - 2017, Komise pro majetek, Středočeský kraj, neuvolněný předseda

2004 - 2018, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra národního hospodářství, odborný asistent

2009 - 2018, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra národního hospodářství, tajemník

2014 - 2018, Město Říčany, neuvolněný místostarosta

2016 - 2018, Středočeský kraj, zastupitel

2016 - dodnes, Komise pro majetek, Středočeský kraj, člen

2010 - dodnes, Město Říčany, zastupitel

2004 - dodnes, HRABA&CONSORTES v.o.s., advokát

2018 - dodnes, Senátor, Senát PČR