Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Nejnovější informace Patříme na Západ

Patříme na Západ

27. 9. 2017

Patříme na Západ, musíme být aktivními členy EU, NATO i OSN a špičkovou diplomacií daleko lépe prosazovat naše zájmy.

Radim Sršeň, lídr za Olomoucký kraj, garant zahraniční politiky

Radim Sršeň, lídr za Olomoucký kraj, garant zahraniční politiky

Musíme mít jednoznačně formulovanou zahraničněpolitickou orientaci, ukotvenou politicky a hospodářsky v EU, vojensky v NATO, hodnotově na Západě a z hlediska globální odpovědnosti v OSN. Musíme být aktivnějšími členy mezinárodního společenství a v mezinárodních organizacích daleko výrazněji prosazovat naše zájmy a důsledně plnit naše závazky.

Brusel jsme my, jsme středněvelkou zemí EU, která musí daleko více spoluvytvářet její budoucnost a být ve středu, nikoliv na periferii Evropy. 

Smyslem naší politiky nemůže být vícerychlostní Evropa, která EU spíše rozděluje, ale další prohlubování vnitřního trhu EU v souladu s principem subsidiarity a s ohledem na ekonomiku ČR, proces vytváření prostoru bezpečnosti, spravdelnosti a práva pro občany EU, včetně ochrany vnějších hranic.

Terorismus a migraci chápeme nikoliv jako příčinu, ale důsledek mezinárodní nestability a jedinou možnou cestou řešení současných problémů i nových hrozeb je užší spolupráce spojenců v euroatlantickém prostoru.

Autor: Radim Sršeň, lídr za Olomoucký kraj, garant zahraniční politiky