Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Nejnovější informace Média musíme chránit před přímým politickým vlivem

Média musíme chránit před přímým politickým vlivem

18. 9. 2017

Chceme poprvé v historii ČR dospět k 1 % ze státního rozpočtu, a to bez plateb církvím. Prostředky budeme rozdělovat transparentně, spravedlivě a systematicky.

Jan Lacina, zástupce starosty Prahy 6, garant kultury

Jan Lacina, zástupce starosty Prahy 6, garant kultury

Po dekádách slibů všech dosavadních vlád dosáhneme poprvé hranice 1 % ze státního rozpočtu na kulturu, a to bez plateb církvím, a tuto výši dlouhodobě udržíme. Základem bude systematické, transparentní a spravedlivé rozdělování prostředků na živé umění i kulturní dědictví po nově definované ose stát – kraje – obce. Nově uzákoněné veřejnoprávní instituce budou schopny využívat financování z více zdrojů.

Média veřejné služby Českou televizi a Český rozhlas vnímáme jako nejvýznamnější kulturní instituce tohoto státu, které je potřeba chránit před přímým politickým vlivem, neboť jsou garantem svobodného přístupu k informacím a liberálně demokratického vývoje v ČR.

Pro prezentaci české kultury jako zdroje společenské identity využijeme velká výročí (100 let založení Československa, 400 let od bitvy na Bílé hoře, 30. výročí svatořečení Anežky České, 600 let od narození Jiřího z Poděbrad ad.). Modernizujeme sokolovny, kulturní a společenské domy. Iniciujeme vznik nové Národní knihovny.

Podívejte se na živý rozhovor s Janem Lacinou o kultuře:

Chcete se dozvědět víc o našich vizích v oblasti kultury? Podívejte se na náš program!

Autor: Jan Lacina, zástupce starosty Prahy 6, garant kultury