Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Nejnovější informace Kandidáti Matoušková Michaela

Matoušková Michaela

Michaela Matoušková (*1979)

Pardubický kraj

Vnímám, co lid trápí a co je činí šťastnými a co z toho sami nemohou ovlivnit. Na ně především myslím, když vnáším náměty k rozvoji a změnám. Motto: "Uč se, pracuj a žij tak, aby ses mohla ohlédnout”

e-mail: michaela.matouskova@stan.cz

mobil: +420 777 632 642

web: http://michaelamatouskova.eu/

/michmatouskova/

/michmatouskova1


Proč kandiduji na hejtmanku?

 • Usiluji o vytvoření dostatečné sítě a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb v kraji a posílení hodnoty rodiny vhodnými opatřeními
 • Chci se zasadit o zlepšení stavu silnic a mostů v kraji, vytvoření cyklistické infrastruktury a dopravní obslužnosti mezi jednotlivými kraji
 • Chci zlepšit péči o krajinu a její ochranu - Pardubický kraj je krajem zemědělským s rozmanitou krajinou a přírodním bohatstvím a vlivem nevhodného hospodaření dochází k jeho znehodnocení, čemuž je potřeba zamezit.

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?

 • Zasloužila jsem se o přestavbu staré budovy na Komunitní dům pro seniory, ve kterém našli senioři svůj nový domov. V budově jsem založila Univerzitu třetího věku, kterou dosud vedu, a život seniorů jsem propojila s životem dětí ze základní a mateřské školy. Za tento projekt jsem získala cenu v celostátní soutěži Komunální projekt roku 2018 - první místo v kategorii Sociální projekt roku.
 • Připravila jsem pro naši obec návrh na realizaci zadržení vody v krajině a napojení soustavy pěti rybníků, které jsou vlivem sucha vyschlé a krajina zde trpí. Studně v obci jsou bez vody a hospodaření na zemědělské půdě je neefektivní. Na základě mého návrhu byly okamžitě zahájeny komplexní pozemkové úpravy z veřejného zájmu.
 • Během deseti let, kdy jsem ve funkci uvolněné starostky obce, jsem iniciovala a připravila opravy většiny obecního majetku, připravila a zrealizovala výstavbu místních komunikací, dětských hřišť a pravidelně každoročně připravuji jako hlavní organizátor společenské a sportovní akce, které navštěvují lidé ze širokého okolí a kde se mohou prezentovat naše místní spolky.
 • V roce 2019 jsem získala 1. místo v celorepublikové soutěži „Nadějná politička roku 2019“.

Co trápí náš kraj?

 • Neutěšený stav mostů a silnic III. třídy v majetku kraje, ničení páteřních komunikací v obcích, kde projíždí těžká nákladní vozidla s materiálem na stavbu D 35.
 • Špatná pověst nemocnic Pardubického kraje způsobuje obavy mezi občany. S tím souvisí i zrušení dříve fungující sítě lékařské služby první pomoci, zdravotnictví v kraji se stává lidem méně dostupné a nebudí důvěru.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?

Chceme být vhodnou alternativou pro voliče do vedení kraje. Lidé znají naši práci na obcích a městech, na své kandidátní listině máme dlouholeté kvalitní komunální politiky, kteří umí vést svá města a obce a nebojí se vést náš kraj. Starostům a nezávislým je blízká péče o lidi, proto máme co nabídnout v oblasti sociální a zdravotní i v oblasti školství. Výjimku netvoří ani zemědělství a doprava, neboť i s tímto máme své zkušenosti. Pozice hejtmanky a krajských radních by nám umožnila měnit kraj stejně tak dobře, jako jsme dokázali k lepšímu změnit svá města a obce.

Proč kandidujete za hnutí STAN?

Je mi sympatické, že politika u STAN jde odspodu. Hnutí STAN se nebojí dávat na první pozice ženy, což u většiny jiných stran není tak časté. I v Pardubickém kraji budu dle dostupných informací jedinou ženou jako kandidátka na hejtmanku. Myslím si, že máme občanům kraje co nabídnout a jsou za námi nejen zkušenosti, ale také projekty, na kterých si lze naše úspěchy ověřit. Nebaví mě jen nadávat, co by se mělo, baví mě věci měnit, a to je i důvod, proč kandiduji na pozici lídryně za hnutí STAN. Byla jsem první ženou – starostkou v obci, ráda bych byla první ženou – hejtmankou kraje. Osobnosti ve vedení kraje jsou zde již dlouhou dobu, a tak by čerstvý vítr mohl mít ozdravný charakter.


Funkce

Vzdělání

 • Provozně ekonomické fakulta ČZU v Praze, obory Hospodářská politika a správa, Veřejná správa a regionální rozvoj (magisterské studium)
 • Profesní studium na Ústavu práva a právních věd v Praze, obor Veřejná správa a samospráva krajů, měst a obcí (Master of Public Administration)
 • Dvousemestrální kvalifikační studium pedagogiky A

Zaměstnání

 • 1997 – dosud - Podnikání v oboru účetnictví, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. V roce 2012 jsem si na tuto činnost založila společnost A.M.M. Accounting, s.r.o.
 • 2010 – dosud - Starostka obce Řečany nad Labem
 • 2012 – dosud – Lektorská činnost pro samosprávy

Zkušenosti

Dlouhodobě působím v oboru účetnictví, ale také v poradenství pro samosprávy prostřednictvím své společnosti A.M.M. Accouting, s.r.o.  Již deset let jsem starostkou obce Řečany nad Labem. Tato pozice mne mnoho naučila, získala jsem zkušenosti ze sociální oblasti, oboru dopravy, školství, životního prostředí a neméně důležitého krizového řízení.

Zajímavosti

Žiji v rodinném domku v Řečanech nad Labem se svou dcerou a partnerem. Mezi mé největší zájmy, mimo čas strávený rodinou, patří cestování, četba a ve volných chvílích se zajímám o filozofii, psychologii a esoteriku.