Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Královéhradecký kraj Kracíková Dana

Kracíková Dana

Dana Kracíková (*1961)

Královéhradecký kraj

e-mail: kracikova@zeleznice.net

mobil: +420 725 087 002

/profile.php?id=100012266205611


Narodila jsem se v Lomnici nad Popelkou, kde jsem strávila dětství. Po absolvování gymnázia v Nové Pace jsem vystudovala VŠE v Praze, obor národohospodářské plánování, který jsem si ještě doplnila o doplňkové pedagogické studium.

 

Po jeho dokončení jsem začala učit na střední ekonomické škole a středním odborném učilišti pro zrakově postižené, odborném učilišti pro tělesně postižené v Praze, kde jsem poznala problematiku zdravotně postižených. Včetně toho, že jsem se naučila i Braillovo písmo. Později jsem na jičínském úřadě vedla oddělení sociální péče, poté i odbor zdravotnictví. A zdravotnictví jsem se věnovala intenzivně dalších 16 let. Nejdřív jsem byla pověřena vedením nemocnice v Jičíně a po konkursu v roce 1997 jsem se stala její ředitelkou. Do nemocnice jsem nastupovala v situaci, kdy byla na pokraji insolvence a před nutnou kompletní rekonstrukcí. Za dobu mého působení se podařilo nemocnici ekonomicky i personálně stabilizovat a postavit nové pavilony. Svoji pozornost jsem zaměřila i na zlepšení komunikace mezi zdravotníky a pacienty a vytvoření atmosféry důvěry.

 

Pociťovala jsem ale potřebu změny. Vzhledem k tomu, že jsem i při svém působení v nemocnici byla dvě volební období zastupitelkou města Železnice, rozhodla jsem se věnovat komunální politice. V roce 2014 jsem byla zvolena starostkou. Ale ani při práci pro naše město jsem zdravotnictví úplně neopustila. Jako krajská zastupitelka jsem i předsedkyní zdravotního výboru Zastupitelstva KHK. Neztrácím ani kontakt se sociální sférou díky činnosti ve správní radě neziskové organizace Apropo, která se stará o mladé dospělé a děti s těžkým mentálním a tělesným postižením. Moje celoživotní heslo totiž je: Nikdy se nevzdávej a snaž se změnit svět k lepšímu.

Vzhledem k mým znalostem a pracovním zkušenostem bych se  chtěla věnovat zejména zdravotnictví a sociálním věcem. V Senátu České republiky budu hájit  za každou cenu ty nejdůležitější hodnoty, které pro mě jsou demokracie a z ní plynoucí svoboda.
 


Funkce

Vzdělání

1976-1980 Gymnázium Nová Paka

1980 -1984 Vysoká škola ekonomická Praha

 

Zaměstnání

1984-1985 SEŠ pro zrakově postižené, učitelka ekonomických předmětů

1991-1997 Okresní úřad Jičín, referát sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí referátu zdravotnictví

1997-2014 Oblastní nemocnice Jičín a.s., ředitelka a předsedkyně představenstva

2014-dosud město Železnice, starostka