Hlavní stránka Volby Archiv Parlamentní volby 2017 Hlavní město Praha Arnotová Kateřina

Arnotová Kateřina

Kateřina Arnotová (*1973)

Hlavní město Praha

e-mail: katerina.arnotova@praha.eu

/katerina.arnotova


Chci podpořit hnutí STAN, které v politice zastává a prosazuje pro mě důležité hodnoty: svobodu a osobní odpovědnost jednotlivce.  

Mám zkušenosti z působení v zastupitelstvu městské části, jsem dlouhodobě aktivní ve veřejném prostoru, jsem vytrvalá a zodpovědná.

Mé osobní tři programové priority:

zkvalitnění systému vzdělávání, efektivní veřejná správa, respekt ke krajině, životnímu prostředí a kulturnímu dědictví


Funkce

Vzdělání

1988 - 1992 Gymnázium Jana Nerudy, Praha

1992 - 1997 Právnická fakulta Univerzity Karlovy

 

Zaměstnání

Právnička

předsedsedkyně zast. klubu STAN na MHMP

členka celostátního výboru STAN

zastupitelka MČ Praha-Čakovice

předsedkyně oblastní organizace STAN Praha 18

Zkušenosti

1997 - 1998 Advokátní kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., advokátní koncipientka

1998 – 2001 Úřad vlády ČR, odbor kompatibility s právem ES, revize překladů právních předpisů EU

2001 – 2011 Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky

2012 – 2013 Ministerstvo vnitra ČR, odbor tisku a PR, příprava podkladů pro novináře, kontakt s veřejností

2014 – 2016 Ministerstvo vnitra ČR, odbor personální, personalistka

2016 – dosud Ministerstvo vnitra ČR, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality