Hlavní stránka Volby Archiv Krajské volby 2020 Ušák Filip

Ušák Filip

Filip Ušák (*1990)

Ústecký kraj

Starostové znají starosti Ústeckého kraje

e-mail: filip.usak@stan.cz

mobil: 723 499 990

/Usak.Filip/


Proč kandiduji na hejtmana?

 • Chci zastavit odliv lidí, posílit sounáležitost obyvatel k jejich regionu.
 • Posílit financování krajské samosprávy (v rozpočtovém určení daní je Ústecký kraj znevýhodněn (dostává 6100 Kč na osobu oproti 8700 Kč na osobu např. v Kraji Vysočina) a nastavit efektivní fungování krajské samosprávy (dnes dublování některých agend, zbytečné utrácení)
 • Připravit kraj na transformaci související s ukončením těžby uhlí a dekarbonizací

Jaké jsou mé dosavadní úspěchy?

 • Jako občanský aktivista jsem dokázal dosáhnout omezení noční jízdy transitní kamionové dopravy a zabránit sloučení děčínského Gymnázia s Obchodní akademií.
 • Jako starosta jsem 4 roky úspěšně spravoval město. Snížili jsme například o 20 % ceny tepla v městské teplárně, získali jsme 23 milionů korun na dotacích (např. první schválený projekt v rámci IROP v současném plánovacím období ESIF),  dařilo se nám systematicky opravovat městský majetek, restaurovat památky ve městě, opravit koupaliště, zmodernizovat sběrný dvůr, hasičskou zbrojnici atd. zakázat hrací automaty nebo třeba (z agendy hnutí STAN) aktivně iniciovat pozemkové reformy, v rámci kterých by se obnovily rybníky, dosáhnout směny pozemků se zemědělcem a tím obnovit historickou cestu, na které jsme udělali naučnou stezku, obnovit aleje či posílit komunitní život podporou spolků, kultury a například zřízením centra dětí a mládeže; jsme  mimochodem jediné město v našem kraji, kde bylo DDM po revoluci zrušeno a posléze obnoveno. Byli jsme nejaktivnějším městem v rámci Euroregionu Elbe Labe z hlediska množství úspěšných podaných projektů - o což se zasloužilo nejen město, ale za jeho podpory i příspěvkové organizace či spolky…
 • Třikrát vítězství v komunálních volbách v Benešově nad Ploučnicí
 • Hrdý otec tříleté holčičky, kterou toho času učím poznávat svět

Co trápí náš kraj?

 • Ústecký kraj je nejhorší prakticky ve všech statistikách v rámci ČR, tzn. dostat ho do průměrných hodnot je veliká výzva. Když budu konkrétní, tak například pomoci tomu, aby se 55 tisícům obyvatel Šluknovského výběžku dostalo základní zdravotnické péče v normální nemocnici.
 • Obrovským nebezpečím je ztráta důvěry lidí v periferiích kraje v systém jako takový. Občané kraje musí mít důvod věřit vedení svého kraje, že se za jejich práva budou bít.

Jaké jsou ambice Vaší kandidátky?

Hnutí STAN v Ústeckém kraji doposud nikdy neuspělo ani v krajských, ani v parlamentních volbách. Cílem je tuto kletbu prolomit a stát se součástí krajského zastupitelstva. Propojit dobrou značku hnutí STAN s kvalitní kandidátkou složenou z výrazných osobností krajského formátu, energií lídra a propracovaným, reálným a dobře uchopitelným programem. Cílem je dosáhnout dvojciferného výsledku a po volbách být součástí nějaké rozumné koalice.

Proč kandidujete za hnutí STAN?

Protože i ze své zkušenosti starosty vím, že dobře dělaná komunální politika je základem pro správu veřejných věcí na vyšších úrovních. Starostové a nezávislí jako hnutí mají ve svých řadách stovky inspirativních osobností, které si touto unikátní zkušeností „dělat starostu“ či obecně pracovat v komunální politice prošly a koukají na politiku zkušenějšíma očima. Činnost hnutí STAN doposud výrazně napomohla kvalitnějšímu fungování českých obcí a měst (např. RUD) a jejich hodnoty a volební program jsou v tomto smyslu příslibem další kontinuální práce v tomto smyslu. Sdílím se STANem pohled na svět a věřím lidem, kteří spolu se mnou mohou hodnoty a politiku STANu utvářet.


Funkce

Vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Zaměstnání

 • 2010-2014 - občanský aktivista, člen řady spolků, aktivní v několika projektech (Spolek nad Ploučnicí, OPS České Švýcarsko, Občané proti hazardu, Spolek absolventů gymnázia Děčín)
 • 2010-2014 - zastupitel města (předseda Výboru pro rozvoj města)
 • 2014-2018 - starosta města Benešov nad Ploučnicí
 • 2018 - dosud - OSVČ (poradenství v regionálním rozvoji a veřejné správě)
 • 2018 - dosud - zastupitel města
 • 2019 - dosud - jednatel společnosti
 • Člen uhelné komise Ústeckého kraje, člen dozorčí rady Dopravní společnosti Ústeckého kraje