Hlavní stránka Volby Archiv Krajské volby 2016 Polčák: Ministři jezdí a rozdávají, my chceme systém a jasná kritéria

Polčák: Ministři jezdí a rozdávají, my chceme systém a jasná kritéria

2. 10. 2016

V nedělní debatě TV Prima Partie se dva zástupci koalice a jeden opozice přeli, jak mají být financovány veřejné potřeby v krajích – mimo jiné stav dopravní infrastruktury. Vláda se chlubí tím, že loni poslala do krajů několik miliard na opravy. Pan Faltýnek dokonce prohlásil, že příští rok určitě vláda nějaké peníze do krajů pošle, ať to bude hejtmanovi z ČSSD, ANO či třeba TOP 09. Jinými slovy vláda blahosklonně rozhodne, že „něco dolů pustí“, ať má klid.
Polčák: Ministři jezdí a rozdávají, my chceme systém a jasná kritéria

Polčák: Ministři jezdí a rozdávají, my chceme systém a jasná kritéria

Takový systém si Starostové a nezávislí nepřejí. Dovolím si tvrdit, že máme v této části zevrubně propracovaný program, inspirovaný i srovnáním se zahraničními modely. Kde jiné strany slibují různé předvolební dárečky anebo milostivá rozhodnutí vlády v příštím roce, tak Starostové a nezávislí usilují, aby se každému občanu dostaly srovnatelné kvalitní veřejné služby (dobrá dostupnost a kvalita dopravy, veřejných sítí, sociálních ústavů, zdravotnictví, školství atd.), přičemž financování takové systému musí být předvídatelné a průhledné.

Jaká je předvídatelnost systému, kde je pouze na jakémsi rozhodnutí vlády, zda něco někam pošle? Starostové tuto praxi znají. Přezdívá se mu „spanilé jízdy“. Ministři jezdí po vlasti, slibují a rozdávají. Takový systém nechceme. Podle našeho programu musí být systém dělení peněz mezi stát a (krajské) samosprávy určen jasnými kritérii (o kolik se stará kraj kilometrů silnic, kolik zřizuje sociálních lůžek či má studentů středních škol …). Tyto peníze mají sloužit na řádný provoz krajů a zajišťování těchto veřejných služeb pro občany včetně investic. Vládní strany stále odmítají tyto peníze zprůhlednit, protože zákon žádná taková kritéria nestanovuje a loňská novela bylo jen tupé nalití dalších peněz, ovšem bez systému! Takový přístup současné vládě ČSSD, ANO a bohužel i kolegů z KDU-ČSL odpovídá.

Provozní peníze krajům ovšem nemohou pokrýt různou míru dluhů z minulosti ve veřejné infrastruktuře mezi jednotlivými kraji, které se potýkají i s různou úrovní znevýhodnění (např. staré ekologické zátěže, nedostatečná sociální kapacita ústavů). I v této části našeho programu jsme čitelní. Na tyto další potřeby by měla Asociace krajů s vládou ČR uzavírat dlouhodobou dohodu o minimálním financování znevýhodnění či dluhů z minulosti. Nikoli současný model vládních stran, že před volbami rozdává a příští rok „možná“ zase něco pustí. Starostové a nezávislí jsou totiž přesvědčeni, že to nejsou peníze této vlády, ale nás všech. A proto musí být nastaveno jejich rozdělování na systému, ne na politických vazbách a milostivých rozhodnutích. I o tom budou tyto krajské volby.

Stanislav Polčák, europoslanec za STAN

Autor: Stanislav Polčák