Hlavní stránka Volby Archiv Komunální volby 2018

Komunální volby 2018

Kandidujeme ve stovkách obcí a měst. Všechny naše kandidátky najdete zde.

Pokud máte zájem stát se členy volebních komisí, přihlašte se prosím do 4. září u našich krajských tajemníků.

Jak se volí v komunálních volbách

Každý volič obdrží 1 volební lístek a má k dispozici tolik hlasů, kolik má členů zastupitelstvo dané obce, kde volič volí.

Ve volbách se využívá způsob tzv. panašování. To znamená, že hlasy může volič rozdělit mezi více kandidátek a na volebním lístku uděluje křížky před jmény celých kandidátek či jednotlivých kandidátů.

PŘÍKLAD: Představte si, že volíte v obci, kterou vede 9 zastupitelů. Můžete tedy udělit maximálně 9 hlasů.

Zákon umožňuje 3 způsoby vyplnění volebního lístku:

Metoda 1, tzv. velký křížek: vybrat celou jednu kandidátku a dát jí jeden křížek u jejího názvu, tím kandidátce připadne všech 9 hlasů*

Metoda 2: vybrat maximálně jednu kandidátku (metoda 1) a rozdělit až 8 zbylých hlasů mezi členy ostatních kandidátek**

Metoda 3: rozdělit 9 hlasů mezi kandidáty různých kandidátek

*Devět hlasů kandidátka dostane pouze tehdy, kdy je na ní 9 kandidátů. Pokud by na kandidátce bylo např. 5 kandidátů, kandidátka dostane pouze 5 hlasů.

**Pokud zvolíte metodu 2, tedy udělíte velký křížek jedné kandidátce a několik hlasů rozdáte ještě kandidátům z jiných kandidátek, mějte na paměti následující: kandidátce s velkým křížkem se od zdola odečítá tolik hlasů, kolik udělíte jiným kandidátům z jiných kandidátek.

PŘÍKLAD: Představte si, že volíte v obci, kterou vede 9 zastupitelů. Můžete tedy udělit maximálně 9 hlasů. Chcete využít Metodu 2 – máte sympatie k hnutí Dobra, nicméně chcete zvolit i nějaké osoby ze Strany Zla.

Udělíte tedy křížek Hnutí Dobra a dvěma kandidátům ze Strany Zla. Hnutí Dobra se tedy připsalo 7 hlasů a Straně Zla 2 hlasy.

Preferenční hlasy od Vás získali ti dva konkrétní kandidáti ze Strany Zla a prvních 7 kandidátů v pořadí na kandidátce Hnutí Dobra.

Preferenční hlasy fungují jinak než ve volbách do Sněmovny. Hlasy se sčítají primárně podle stran a mandáty se přidělují podle pořadí na kandidátce. Aby kandidát přeskočil z nižších pozic na kandidátce na první místo, musí získat o 10 % více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na kandidáta.

PŘÍKLAD: Představte si, že volíte v obci, kterou vede 9 zastupitelů. Kandidátní listina Strany Dobra dostane celkem 900 hlasů. Průměrný počet hlasů na kandidáta je tedy 900/9 = 100. Tato strana získala 3 mandáty z 9.

Josef Anděl je na kandidátce Strany Dobra jako 6. kandidát, aby se se stal zastupitelem musí získat 110 % z 900 preferenčních hlasů, tzn. 110 a více hlasů.

Avšak může nastat situace, že získá více než 110 preferenčních hlasů větší množství kandidátů. V tom případě se tito kandidáti seřadí podle počtu preferenčních hlasů a až za nimi následují kandidáti dle pořadí na kandidátce, kteří tohoto počtu nedosáhli, a proto nemají právo na kandidátce nikoho předskočit.

Pokud vyberete jednu stranu a zároveň křížkujete členy její kandidátky, preferenční hlasy se vůbec neberou v potaz - platí, že mandáty se rozdělují dle pořadí na kandidátce (Jako byste pouze označili křížkem stranu při metodě 1).