Hlavní stránka Unhošť Volební program 2022-2026 Oblast odpadového hospodářství

Oblast odpadového hospodářství

 

  • Maximálně zintenzivníme svoz tříděného odpadu.
  • Rozšíříme oblasti umístění nádob na tříděný odpad (Štoka, Nouzov atd.).
  • Poskytneme možnost občanům ukládat tříděný odpad i v rámci svozu běžného komunálního odpadu, tříděný odpad se bude ukládat do speciálních pytlů distribuovaných městem.
  • Zavedeme pravidelný svozu bioodpadu, zejména v podzimním období.
  • Pořídíme lisovací kontejner (velká úspora nákladů na svoz odpadu).
  • Vybudujeme retenční nádrže na zachytávání odpadové vody, kterou využijeme pro zavlažování městských pozemků.