Hlavní stránka Unhošť Volební program 2022-2026 Oblast kultury

Oblast kultury

 

Veřejné akce – budeme pořádat:

  • 1x ročně reprezentační ples města,
  • 2x ročně větší koncert na náměstí (léto a zima),
  • podle možností menší tematické akce dle ročního období.

 

Pobídky – budeme dávat pobídky:

  • k pořádání plesů zájmových spolků (dobrovolní hasiči, myslivci atd.),
  • ke sjednocení akcí různých spolků za účelem zabránění roztříštěnosti akcí.

 

Kino – vybudujeme:

  • novou infrastrukturu pro promítání filmů odpovídající 21. století,
  • technické a sociální zázemí,
  • prostor pro občerstvení s možností pronájmu k soukromým akcím.