Hlavní stránka Unhošť Volební program 2022-2026 Oblast ekonomiky a rozvoje města

Oblast ekonomiky a rozvoje města

 

  • Revidujeme, případně zadáme novou architektonickou studii a provedeme rekonstrukci nám. T. G. Masaryka (v současné době se jedná o „mrtvé náměstí“, nikdo zde nechce trávit volný čas).
  • Použijeme alespoň 50 % finančních prostředků, které má Unhošť na bankovních účtech, na smysluplné investování (v současné době vysoké inflace je detence finančních prostředků na bankovních účtech zcela nevýhodná).
  • Založíme plnohodnotné technické služby (s. r. o.), se svým vlastním rozpočtem a profesionálním technickým zázemím (nákup multikáry na sběr listů a psích exkrementů, automatizovaný zimní posyp pozemních komunikací, vybavení na profesionální péči o zeleň atd.).
  • Zavedeme participativní rozpočet za účelem zapojení občanů do rozhodování (občané města sami rozhodují, na co se použijí vybrané finanční prostředky, zejména z vybraných pokut a komerčních akcí pořádaných městem).
  • Vyhodnotíme stávající vlastnické portfolio města, zbavíme se zbytného majetku, ponecháme si důležitou infrastrukturu, investujeme do nákupu nemovitostí s potenciální užitnou hodnotou pro město (obecní byty, pozemky vhodné pro výstavbu obecních bytů nebo pro výstavbu průmyslového objektu s velkou přidanou hodnotou).
  • Uskutečníme důslednou revizi provedených stavebních prací, kde je město stavebníkem, důsledně uplatníme reklamace, rekonstruovat se musí kvalitně, ne levně a na efekt (např. objekt „Fasto“).
  • Poskytneme dotace pro zřízení a provozování komerční provozovny dle veřejného zájmu obyvatel (např. obchodu se základními potravinami a drogerií na Nouzově), dotace na provoz by byly vypláceny na základě zjištění o ekonomické rentabilitě provozování předmětné provozovny.