Hlavní stránka Sdružení nezávislých Spálenopoříčska

Sdružení nezávislých Spálenopoříčska

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH SPÁLENOPOŘÍČSKA

kandidátka č. 3

 

Jsme sdružením hnutí Starostové a nezvislí a nezávislých kandidátů. Pavel Čížek je členem hnutí Starostové a nezávislí, ostatní kandidáti sou bepartijní. Naši kandidáti se již řadu let snaží o veřejnou činnot v naší obci. Pracují v řadě spolků a neziskovek, podílejí se na práci komisí a výborů města, podíleli se i na přímém řízení města.

Pro komunální volby v roce 2014 jsme si připravili velké cíle - náročný volební program. Podle našich zkušeností jsme ale přesvědčeni  o tom, že je to program reálný.

Prohlédněte si náš volební program na léta 2014 - 2018

Krátce nejen o úvěrech města

Občas se mimo jiné povídá, že je naše městečko velmi zadlužené a  že je téměř vše děláno z dotací apod. Spálené Poříčí má k 30.9. 2014 zůstatek nesplacených úvěrů ve výši 27,8 mil Kč. Je to jistě částka vysoká, ale dovolili bychom si doplnit několik vysvětlujících faktů. V celkové částce úvěrů je započítána i půjčka od členů Stavebního a nájemního družstva Spálené Poříčí. Jednalo se o počáteční příspěvek nájemníků 36 bytů v lokalitě Pod Obecníkem. Tuto částku "pujčili" nájemníci 36 bytů před zahájením stavby městu. Byl to příspěvek na výstavbu bytů. Dle pravidel dotačního titulu musí být postavené bytové jednotky po dobu 20 let od dokončení stavby (rok 2003) ve vlastnictví města a po uplynutí této doby budou byty převedeny do vlastnictví stávajících nájemníků. Uvedená "půčka" tvoří 35% z celkové výše úvěrů města a  bude v podstatě "splacena" výše uvedeným převedením bytů do vlastnictví stávajících nájemníků. Dalších 27% z celkové částky úvěrů tvoří hypotéka, kterou si město vzalo na dofinancování výstavby 36 bytů v lokalitě Pod Obecníkem. Tato hypotéka bude splácena do roku 2024 a je plně hrazena z nájemného, které obyvatelé 36 bytů hradí městu. Další z úvěrů, který je hrazen z nájemného je úvěr na rekonstrukci areálu hotelu. Tento úvěr bude doplacen v roce 2016. Po odečtení zůstatků uvedených úvěrů zbývá  k doplacení cca 9,2 mil. Kč. Nejvíce z této částky činí splátky úvěrů za rekonstrukci základní školy, rekonstrukci Jiráskovy ulice a výstavbu vodovodu v našich obcích. O prospěšnosti těchto staveb asi není nutné pochybovat.

A na úplný závěr ještě k rekonstrukci špýcharu. U této stavby bývá občas slýcháno, že se realizovat nemusela atd.. Pamětníci si jistě vzpomenou, v jakém technickém stavu byl objekt před zahájením rekonstrukce a jak vypadá dnes. Od roku 2011 přilákal obnovený špýchar do Spáleného Poříčí tisíce návštěvníků, konalo se zde mnoho výstav, trhy, koncerty a další zajímané akce. Na rekonstrukci špýcharu získalo město dotaci 92% Evropské unie a úvěr, který sloužil na dofinancování stavebních prací byl splacen v roce 2013.

Jak vypadalo nejen Spálené Poříčí a jak vypadá dnes si prohlédněte zde.

 

Naši kandidáti do zastupitelstva města Spálené Poříčí

1. Ing. Pavel Čížek, 50 let, Spálené Poříčí - Karlov, starosta, člen Českého svazu včelařů, ČSOP, Měšťanské besedy, kulturní komise Plzeňského kraje

„Každý rok opravme nějakou část Poříčí a některé z vesnic. Splňme si tak sny o krásném a příjemném Spálenopoříčsku.“

2. Ing. Jindřich Jindřich, 39 let, Spálené Poříčí, místostarosta, člen rady a zastupitelstva města, člen kulturní komise, předseda Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku

„Společným úsilím jsme dosáhli toho, že je Spálenopoříčsko hezkým místem pro život. Udělejme vše pro to, aby tomu tak bylo i v dalších letech." 

3. Ing. Jiří Stach, 39 let, Spálené Poříčí, referent Lesů ČR, vedoucí oddílu stolního tenisu TJ Sokol

„Chci se snažit více podpořit menší přidružené obce, např. putujícími zastupitelstvy, kde by se zastupitelé měli seznamovat se stavem obecního majetku, problémy místních obyvatel a lépe pak reagovat na jejich podněty.“

4. Mgr. Ivana Paseková, 50 let, Spálené Poříčí, vedoucí infocentra, členka rady a zastupitelstva města, předsedkyně kulturní komise a členka grantové komise města

„I v příštích letech bych se ráda podílela na pořádání různých kulturních akcí, rozvoji a podpoře turistického ruchu v našem městě.“

5. Jaroslav Slavík, 33 let, Lipnice, pracovník správy a rozvoje města, člen komise vesnic, člen Českého svazu včelařů

„Je nutné nezapomínat, že i v menších obcích žijí mladí lidé. Vytvořme příjemnější podmínky pro život rodin s dětmi“.

6. Josef Šroubek, 63 let, Hořehledy, pracovník správy a rozvoje města, vedoucí komise vesnic, velitel Sboru dobrovolných hasičů Hořehledy

„Udržovaná veřejná prostranství, obecní budovy a místní komunikace jsou vizitkou každé obce. Chci usilovat o další zlepšení vzhledu našich obcí a o investice do obecních budov.“

7. Ondřej Pelikán, 30 let, Spálené Poříčí, správce počítačové sítě, člen ČSOP

„Jen fungující občanská společnost je opravdovou zárukou demokracie. Rád ji budu podporovat na všech jejích úrovních.“

8. Ing. Miroslav Tupý, 76 let, Spálené Poříčí, kronikář města, člen Měšťanské besedy

„Budu upřesňovat historii poříčských vojáků za Velké války, třeba pro příští výstavu ke 100. výročí jejího konce - 2018"

9. Milena Věšínová, 59 let, Spálené Poříčí, knihovnice, organizátorka akcí Měšťanské besedy

„Budu podporovat všechny rozumné aktivity k rozvoji Spálenopoříčska.“   

10. Miroslav Krejdl, 38 let, Spálené Poříčí - Dražkovice, mistr ve výrobě, sekretář oddílu fotbalu TJ Sokol

„Nesmíme zapomínat na mimoškolní činnost dětí a mládeže. Sport je jednou z nejvhodnějších alternativ pro trávení volného času. Je nutné podporovat sportovní aktivity a pro sport vytvářet vhodné podmínky.“

11. Václav Karlík, 46 let, Spálené Poříčí, školník, člen představenstva Bytového družstva Přeštice, člen kontrolního výboru města

„Zaměřím se mimo jiné na úpravu okolí všech bytovek ve Spáleném Poříčí a na další rozvoj sportovišť."

12. PaedDr. Eva Lanková, 52 let, Spálené Poříčí, středoškolská učitelka

„Chtěla bych profesně i osobně přispět k tomu, aby mladí lidé, kteří studují střední školu v obci, vnímali Spálené Poříčí jako sympatické místo ke studentskému životu a rádi se sem, a to nejen ve vzpomínkách, vraceli."

13. Václav Bouše, 61 let, Číčov, řidič, člen Sboru dobrovolných hasičů Číčov

 

„Chci přispět k tomu, aby život na malých obcích byl příjemnější. Kromě zajištění pitné vody a kanalizace je nutná i podpora místních spolků, například hasičů.“

14. Marcela Sedláčková, 64 let, Spálené Poříčí, dlouholetá matrikářka města

„Při své práci jsem u nás poznala mnoho milých lidí i to, že dobré slovo má kouzelnou moc. Chci přispět k tomu, aby u nás bylo těch dobrých slov co nejvíce."

15. Ing. Monika Rojová, 48 let, Spálené Poříčí, tajemnice, členka výboru TJ Sokol

„Všímejme si prostředí, ve kterém žijeme a udělejme jej krásnější a bezpečnější.“