Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Zastupitelský klub STAN si stojí za svým odvolaným členem dozorčí rady Krajské nemocnice Tomáše Bati. Zároveň žádá adekvátní odůvodnění jeho odvolání

Zastupitelský klub STAN si stojí za svým odvolaným členem dozorčí rady Krajské nemocnice Tomáše Bati. Zároveň žádá adekvátní odůvodnění jeho odvolání

4. 2. 2022

V průběhu ledna oznámila Rada Zlínského kraje změny v dozorčí radě Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB). Valná hromada, kterou tvoří krajští radní, odvolala v pondělí 31. 1. 2022 dva členy dozorčí rady Baťovy nemocnice. Kromě primátora Zlína Jiřího Korce (ANO) se jednalo také o krajského zastupitele Milana Plesara z klubu STAN. Tato místa pak byla následně obsazena jen o týden dříve odvolaným ředitelem nemocnice neurochirurgem Michalem Filipem (ANO), a lékařem a krajským zastupitelem Jaromírem Bernátkem (Trikolora-Soukromníci-Nezávislí).

Ing. Milan Plesar - zastupitel Zlínského kraje za STAN

Ing. Milan Plesar - zastupitel Zlínského kraje za STAN

„Vysvětlení k dispozici nemám, avšak cítím, že jsem odvolaný za svou odbornost, protože upozorňuji na potíže. Dlouhodobě říkám, že Rada Zlínského kraje neřídí zdravotnictví dobře, pokládám nepříjemné otázky, a tím se jim nehodím do krámu,” vyjádřil se ke svému odvolání Milan Plesar z klubu STAN.

Jako důvod jeho odvolání byl veřejně uveden střet zájmů, kdy člen dozorčí rady nemocnice nesmí figurovat v konkurenční společnosti. Milan Plesar je jednatelem společnosti Jesenická poliklinika a Jesenický rentgen se sídlem na severu Olomouckého kraje. Je však paradoxní, že tato skutečnost platila už před rokem, kdy ho vedení kraje do dozorčí rady jmenovalo, a přes všeobecnou známost tato skutečnost doposud nikomu nevadila. 

Zastupitelský klub STAN proto nepovažuje tento argument pro odvolání Milana Plesara jako opodstatněný, a právě z tohoto důvodu pak znovu nominoval Milana Plesara do funkce člena dozorčí rady KNTB. V této nominaci však při novém jmenování dozorčí rady neuspěl. Zastupitelský klub STAN tak zároveň přišel o zástupce ze svého klubu v dozorčí radě KNTB, který byl nově nahrazen zástupcem z jiného politického subjektu.

Na základě této skutečnosti byl hejtmanovi Zlínského kraje Radimu Holišovi v tomto týdnu zaslán dopis, aby došlo k dostatečnému vysvětlení současných kroků Valné hromady KNTB. “Protože byla nová dozorčí rada zvolena ve svém stanoveném maximálním počtu členů, tak nám, jako jednomu ze zástupců politických subjektů v rámci Krajského zastupitelstva Zlínského kraje, byla tímto odebrána možnost podílet se na kontrole v Krajské nemocnici Tomáše Bati, a to v době, kdy byl odvolán předseda představenstva Michal Filip, a to právě na základě informací předchozí dozorčí rady, “ uvedl za zastupitelský klub STAN Tomáš Pifka. “Proto jsme jako zástupci klubu STAN vznesli dva stěžejní dotazy. Ptáme se, proč nebyl zvolen Ing. Milan Plesar jako člen nové dozorčí rady nominovaný zastupitelským klubem STAN? V otázce údajného střetu zájmu pak žádáme o právní stanovisko k tomuto problému, které vedlo Radu Zlínského kraje k tak náhlému rozhodnutí a změně názoru. Následně nás zajímá, jaká je možnost jmenování do funkce člena dozorčí rady KNTB nominanta za zastupitelský klub STAN,” doplnil Tomáš Pifka

K tomuto dopisu očekává zastupitelský klub STAN stanovisko v průběhu příštího týdne.

Autor: Aleš Durďák