Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Zastupitelský klub STAN požádal o zařazení mimořádného bodu “Výbuch muničních skladů ve ve Vlachovicích - Vrběticích 2014”

Zastupitelský klub STAN požádal o zařazení mimořádného bodu “Výbuch muničních skladů ve ve Vlachovicích - Vrběticích 2014”

20. 4. 2021

Zlín - Zastupitelský klub STAN reagoval na aktuální dění v kauze ve Vrběticích.  Na včerejším 4. jednání Zastupitelstva Zlínského kraje podala Eliška Olšáková, krajská zastupitelka za STAN, žádost o zařazení mimořádného  bodu “Výbuch muničních skladů ve ve Vlachovicích - Vrběticích 2014." Tento mimořádný bod byl ze strany ZZK přijat.

Zastupitelský klub hnutí STAN.

Zastupitelský klub hnutí STAN.

Návrh na přijetí usnesení byl zastupitelským klubem STAN představen v následujícím znění:

Zastupitelstvo Zlínského kraje

a) je zásadně znepokojeno informacemi o zapojení ruských tajných služeb do výbuchů v areálu Vlachovicích - Vrběticích, 

b) žádá brzké zveřejnění informací, které lze zveřejnit o zapojení Ruské federace do výbuchu, a po 6,5 letech od výbuchu žádá o zveřejnění závěrů z vyšetřování ze strany policie a dozorujícího státního zastupitelství,

c) žádá Vládu ČR, aby vysvětlila, jak je možné, že ve skladech v těsné blízkosti několika obcí byla skladována nebezpečná munice, když tam měla být uskladněna pouze tzv. delaborovaná munice,  

d) konstatuje, že poskytnuté odškodnění pozůstalým, vlastníkům, dotčeným obcím a jejich občanům za výbuchy ze strany vlády ČR je zcela nedostačující a žádá Vládu ČR o urychlené poskytnutí adekvátního odškodnění s následným uplatněním vůči odpovědným osobám,  případně i vůči odpovědnému státu, 

d) vyzývá Vládu ČR, aby vzhledem k úmrtí dvou občanů ČR postupovala Česká republika podle čl. 33 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, tj. po vyšetření věci oznámila Evropskému soudu pro lidská práva skutečnosti o případném porušení Úmluvy Vysokou smluvní stranou - Ruskou federací.   

Tento mimořádný bod byl Zastupitelstvem Zlínského kraje přijat.

 

Konečné znění  usnesení, které bylo přijato dne 19.04.2021 ve věci materiálu Výbuch muničních skladů ve Vlachovicích – Vrběticích 2014:

Zastupitelstvo Zlínského kraje

žádá vládu ČR o urychlení a dokončení odškodnění občanů a firem, kteří utrpěli újmu v souvislosti s mimořádnou událostí ve Vrběticích ve dnech 16.10. a 3.12. 2014,
ukládá Radě Zlínského kraje vyhotovení souhrnného materiálu v souvislosti s mimořádnou událostí ve dnech 16.10. 2014 a 3.12. 2014 ohledně odškodnění občanů ze strany státu a jeho předložení na Zastupitelstvo Zlínského kraje,ukládá Radě Zlínského kraje koordinovat komunikaci s postiženými obcemi s cílem dořešit další následky těchto událostí a průběžně o těchto jednáních informovat zastupitele Zlínského kraje.

Autor: Aleš Durďák