Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Vsetínskou koalici tvoří lidovci, ANO a STAN

Vsetínskou koalici tvoří lidovci, ANO a STAN

29. 10. 2018

Ve Vsetíně byla v pátek (26.10.) podepsána koaliční smlouva. Podepsali ji vítězní lidovci s hnutím ANO a STAN. V 21členném zastupitelstvu mají 11 křesel. Starostou bude opět lidovec Jiří Růžička. Lidovci s hnutím ANO a STAN vedli město i v posledních čtyřech letech, jejich koalice však byla menšinová. Místostarostou bude i pro další volební období Tomáš Pifka (STAN). Ustavující zastupitelstvo se bude konat 5. listopadu.

 

Podpis koaliční smlouvy ve Vsetíně (26.10.)

Podpis koaliční smlouvy ve Vsetíně (26.10.)

Konkrétní body programu, na které se chce koalice zaměřit:

Doprava

• Výstavba nového vlakového nádraží s autobusovým terminálem včetně vybudování podchodu do Rokytnice a parkovacího domu u nádraží.

• Navýšení počtu parkovacích míst v centru města i v sídlištích, zavedení systému parkování.

• Vybudování sjezdu v Rokytnici (ve směru z Valašského Meziříčí na Zlín) – “Rampa Mostecká - I/57”, okružní křižovatky u Kotova a dopravního napojení lokality Na Lapači.

• Podporujeme výstavbu rychlostní komunikace I/57 do Valašského Meziříčí.

• Zlepšení dostupnosti a komfortu MHD v návaznosti na regionální a železniční dopravu, snížení ceny pro dlouhodobé předplacené časové jízdenky MHD.

• Budování a oprava sítě cyklostezek a cyklotras na území města.

• Zřizování nabíjecích stanic pro elektrokola a elektromobily.

Finance a veřejné prostředky

• Efektivní vynakládání finančních prostředků v rámci provozu městského úřadu i všech městských společností, zvyšování kvality služeb pro občany.

• Získávání mimorozpočtových zdrojů, zejména z Evropských fondů a státního rozpočtu ČR.

Rozvoj města

• Rekonstrukce sportovního areálu na Ohradě, dokončení oprav zimního stadionu a městských lázní včetně propojení s wellness.

• Budování konceptu SMART city (informační systém o volných parkovacích místech, aplikace pro mobilní telefony - městský informační systém pro občany, řízení pouličního osvětlení).

• Podpora oprav a rekonstrukcí staveb v centru města.

• Pokračování revitalizace sídlišť.

• Realizace opravy komunikací, chodníků, schodišť a údržba veřejného prostranství nejen v sídlištích.

• Příprava rekonstrukce Domu kultury.

• Pokračování oprav dětských hřišť.

• Zajištění rozvoje okrajových částí Vsetína – výstavba vodovodu, výstavba chodníků a komunikací.

• Zřízení veřejných WC.

Sociální a zdravotní problematika, bydlení, bezpečnost

• Revitalizace bytového fondu.

• Podpora navýšení kapacit bydlení pro mladé rodiny.

• Navýšení financí a srozumitelné rozdělení grantů do sociální oblasti.

• Podpora dostupnosti zdravotních služeb zvýhodněnými pobídkami pro lékaře.

• Zkvalitnění života seniorů ve městě a zabezpečení jejich ochrany (např. seniorpoint).

• Posílení a rozvoj sociálních služeb určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

• Rozvoj a podpora bezpečí ve městě (SMART systém ohlašování nebezpečí, kamerový systém, asistenti prevence kriminality).

Životní prostředí

• Instalace podzemních velkoobjemových kontejnerů na odpad a podpora vybudování nových technologií pro využití odpadu jako energie.

• Realizace protipovodňových opatření na řece Bečvě včetně zpřístupnění jejích břehů a vybudování cyklostezky na obou stranách řeky.

• Úprava a údržba veřejných prostor, prostranství a zázemí v Panské zahradě v návaznosti na úpravy břehů řeky Bečvy.

• Údržba a péče o městskou zeleň, realizace květinové výsadby.

• Pokračování zapojování osob bez zaměstnání do péče o čistotu města a tím zvyšování úrovně čistoty.

• Podpora realizace opatření pro zadržování vody v krajině a opatření reagující na změny klimatu.

• Zavádění opatření vedoucích ke zvýšení kvality ovzduší.

Školství, kultura, sport

• Podpora zvyšování kvality vzdělávání, modernizace vybavení škol a opravy areálů školních hřišť, včetně pravidelné údržby. Snaha o zpřístupnění školních sportovních areálů veřejnosti.

• Navýšení finančních prostředků pro sport a kulturu.

• Zabezpečení nabídky kulturního vyžití pro všechny generace.

• Realizace postupné opravy sportovišť dle koncepce sportovišť.

• Zajištění adekvátního počtu míst v MŠ, ZŠ, ve školních družinách.

• Transparentní financování sportu a kultury.

• Podpora neziskových organizací ve sportu a kultuře, výraznější podpora spolků, které jsou nositeli lidových tradic a kultury regionu Valašsko.

 

 

 

Autor: Ales Durdak 2