Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Volba Stanislava Mišáka hejtmanem je neplatná. Byl porušen jednací řád

Volba Stanislava Mišáka hejtmanem je neplatná. Byl porušen jednací řád

18. 12. 2012

Zastupitelé klubu Starostů a TOP 09 upozorňují na skutečnost, že ustavující zastupitelstvo, na němž byl mimo jiné zvolen hejtman kraje Stanislav Mišák, proběhlo v rozporu s jednacím řádem a je tedy neplatné.

 

„Podle jednacího řádu je volba hejtmana tajná, hejtman Stanislav Mišák byl ale zvolen ve veřejné volbě,“ vysvětluje Petr Gazdík, šéf zastupitelského klubu Starostů a TOP 09. „Teprve následná volba náměstků a radních proběhla podle zápisu tajným způsobem,“ podotkl. „Možná neplatnost volby hejtmana je velmi vážnou pochybností, která může mít vliv na platnost podepisování listin a právního jednání celého kraje. Podáme proto žádost na Ministerstvo vnitra, aby tyto pochybnosti prověřilo,“ uzavřel Gazdík. Podle něj při ustavujícím jednání zastupitelstva byl porušen zákon i v dalších bodech. Například zápis není ověřen zvolenými ověřovateli, jen pouze jedním z nich. „Což je další vážné pochybení. Ověření zápisu dvěma zvolenými ověřovateli jsme si nevymysleli my, vyžaduje to Zákon o krajích. Tato povinnost se prostě musí plnit,“ nepochybuje Gazdík.

Žádost o ověření neplatnosti volby hejtmana bude postoupena v nejbližších dnech na Ministerstvo vnitra, které má podle zákona dozorovat dodržování zákona při jednání krajských zastupitelstev.

Zastupitelé za Starosty a TOP 09 zároveň upozorňují na fakt, že od ustavujícího zastupitelstva nedostali žádné zprávy o činnosti krajské rady. Tento fakt podle nich výrazně komplikuje zastupitelům výkon jejich funkcí. „V materiálech zastupitelstva nebyla předložena zpráva o činnosti rady. Jak se tedy máme rozhodovat při jednáních zastupitelstva, když nemáme dostatek informací? Apelujeme na radu, aby nám informace o své činnosti zasílala včas,“ vzkázala Ivana Majíčková, zastupitelka za Starosty a TOP 09 a starostka Kunovic u Uherského Hradiště.  

 

 

Zlín 17. 12. 2012