Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Ve Zlíně se rýsuje nemocnice „pouze“ okresního typu

Ve Zlíně se rýsuje nemocnice „pouze“ okresního typu

13. 9. 2022

Podle plánu výstavby nového pavilonu ve stávající Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, který byl předložen na Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 12. září 2022, to vypadá, jakoby se vedení Zlínského kraje rozhodlo ve Zlíně do budoucna provozovat nemocnici okresního typu, namísto krajské nemocnice. Koncept skutečně krajské nemocnice byl předkládán před dvěma lety, kdy místem realizace nové a plně funkční nemocnice měla být všem okresům Zlínského kraje pohodlně dostupná městská část Zlína - Malenovice.

Jednání Zastupitelstva Zlínského kraje, pondělí 12. 9. 2022

Jednání Zastupitelstva Zlínského kraje, pondělí 12. 9. 2022

Na pondělním jednání Zastupitelstva Zlínského kraje se jako obvykle situace ohledně nové krajské nemocnice dlouze diskutovala, a to především u bodu programu týkajícího se prezentace k výstavbě nového centrálního pavilonu, jehož realizace má být rozdělena na dvě fáze. Nejprve se má vybudovat hlavní budova včetně k ní přiléhajících objektů. Aby bylo kde tento projekt realizovat, je nutné provést demolici současných oddělení očního a hematologicko-transfúzního a jiných sousedních provozů a ambulancí. Následující fáze je momentálně spíše záležitostí představivosti, jelikož se má odvíjet na základě budoucích potřeb nemocnice a také s ohledem na budoucí finanční zdroje kraje.

Náklady na výstavbu centrálního pavilonu se aktuálně odhadují na 4 mld. Kč oproti původně stanoveným 3 mld. Nutno poznamenat, že nejen náklady na vybudování nové nemocnice se rok od roku zvyšují. Také každým dnem zbytečně unikají tisíce na provoz stávající nemocnice, která je z hlediska své zastaralé a bídné infrastruktury a celkově složité logistiky v areálu provozně vysoce ekonomicky náročná. Pokud se tedy měl budovat nový pavilon, byl k tomu nejvyšší čas v období po krajských volbách v roce 2020, kdy právě téma nové krajské nemocnice bylo pro voliče na Zlínsku zásadní. Je proto politováníhodné, že se současné vedení kraje od té doby nezmohlo na víc, než k tomu předložili na pondělním jednání zastupitelstva.

Zastupitelský klub STAN kritizoval na jednání zastupitelstva především skutečnost, že vzhledem k rozsahu plánované investice bylo předloženo poměrně málo podrobností. Bylo by příhodné předložit detailní srovnávací studii dříve prosazovaného projektu výstavby nové nemocnice v Malenovicích s aktuálně předloženým projektem rekonstrukce stávající zlínské nemocnice a související výstavbou nového pavilonu. Podle opozičního zastupitele Miroslava Adámka (STAN) to, co bylo prezentováno k výstavbě nového pavilonu, není informačně a kvalitativně dostačující pro to, aby mohli zastupitelé dospět k fundovanému rozhodnutí. „Když jsme schvalovali nemocnici v Malenovicích, měli jsme informace mnohem více detailní, teď vidíme jen hmotovou studii. Taková neodborná příprava mne nepřesvědčila,“ dodává.

Z řad opozičních zastupitelů se snesla kritika i vůči nejasnému financování výstavby nového pavilonu. Z přednesených informací na zastupitelstvu totiž není patrno, kdo a v jakém objemu se bude podílet na financování této investice. Navíc z plánu pro vybudování nového pavilonu vyplývá, že po realizaci projektu bude charakter nemocnice spíše okresního typu, namísto krajského. Největším paradoxem z celého jednání zastupitelstva je to, že politické strany, které dříve kritizovaly předložený plán k výstavbě nové nemocnice v Malenovicích s odkazem na jeho nedostatečnost, předkládají aktuálně daleko méně propracovaný a odůvodněný koncept.

Autor: Marek Smetana