Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Vánoční a novoroční přání v duchu Bečvy pro ministra ŽP, ředitele ČIŽP a starostu Valašského Meziříčí

Vánoční a novoroční přání v duchu Bečvy pro ministra ŽP, ředitele ČIŽP a starostu Valašského Meziříčí

22. 12. 2020

Vážený pane ministře, vážený pane řediteli, vážený pane starosto,
přes všechny pochyby, které vyšetřování otrávené Bečvy ochotně nabízí, jsem doufal, že na čtvrtou adventní neděli nastane na základě znaleckého posudku posun směrem k původci otravy. Bohužel se ale naplnila očekávání mnohých a pouze se prodlužuje čekací doba na možná nejasný výsledek.
 

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Celá kauza, jak známo, je zahalena hustou mlhou mlčenlivosti či informačním embargem, chcete-li. Možná někdo z Vás spoléhá na to, že Vánoce jsou svátky klidu, lidé zapomenout na celou nevyjasněnou katastrofu a v novém roce kauza vyprchá, podobně jako některé chemikálie. Chci Vás ale ubezpečit, že tomu tak nebude, ba naopak - jak na Nový rok, tak po celý rok - nebo alespoň do doby, kdy budou vyjasněny skutečnosti, které především díky Vám, vnášejí do případu tolik zmatečnosti a pochybností. Některé z vícerých pochybení dokonce mohou od začátku mařit vyšetřování. Bylo by naivní tvrdit, že doufám, že tato selhání nebyla vědomá či úmyslná.

Jsme na prahu Vánoc, jejichž neodmyslitelným symbolem je světlo. Já sám, coby skaut, se také podílím na šíření světla, a to betlémského. Nezmiňuji to ale proto, abyste se také k roznosu zapojili, byť by to bylo bohulibé, ale proto, abyste pomohli nejen veřejnosti vnést na svět světlo do nezvratně ztraceného života řeky Bečvy. Chci Vám tímto popřát pokojné prožití svátků vánočních a vše dobré do nového roku. Aby se Vám lépe dosáhlo naplnění mého přání, přikládám Vám několik zásadních okolností, jejichž projasnění by určitě vneslo kus klidu všem lidem dobré vůle, kterým Bečva není lhostejná. Jelikož do konce roku zbývá 6 pracovních dnů, mých podmětů k vysvětlení či zamyšlení nebude ani o jeden více, ať Vám neubírám svátečního rozjímání.
1) Nejasnosti s časem (zpoždění hodin) a místem příchodu ČIŽP na místo ohlášené rybáři - ohlašovateli úhynu (dle svědků tomu bylo po 16 a v 17:30. Dle nám nepodloženého tvrzení od inspekce ale inspektor dorazil po 14 hod. Kam tedy ale?!)
2) Přebrání vzorků od rybářů a jejich následné znehodnocení? Kde jsou tyto vzorky, když nebyly použity k rozboru? Budou vráceny rybářům? Jaktože se rybáři a veřejnost dozvěděli o kyanidech až 4. den vyšetřování. Rybáři tímto celou dobu počas odklízení mrtvých ryb doslova, nevědomě, ohrožovali své životy. Nemluvě o tom, že z vody cítili zřetelný zápach chlóru a kdoví, o jakých dalších látkách, kromě možného úniku fenolů, se ještě dozvíme.
3) Vyloučení Dezy druhý den po katastrofě z podezřelých - zmaření celého případu:
Po téměř čtvrt roku od otravy zjištění pro ČIŽP, MŽP a MěÚ, prostřednictvím nezávislých médií, že v Deze byla havárie na kaustifikační jednotce a uniklo přes 10m3 chemikálií. Jaktože ČIŽP neprověřila provoz chemičky v prvních dnech vyšetřování a pouze se uspokojila s prohlášením Dezy, že žádnou mimořádnou událost nezaznamenali? Podle ředitele se nyní jedná o prohřešek Dezy, že informaci tehdy zatajila. Je to ale daleko více, než prohřešek, protože na základě této informace by se vyšetřování rozhodně ubíralo zásadně jiným směrem a snad i daleko rychleji. Jedná se o totální neschopnost ČIŽP, že tuto informaci sama neprověřila a tím na sebe uvalila nedůvěru společnosti a podezření v možné manipulaci případu.
4) Informační embargo, na které se neustále ČIŽP, ministr Brabec a pan starosta Stržínek odkazovali a stále odkazují a které sama PČR zpětně několikrát vyloučila, je další fatální selhání ČIŽP i MŽP a starosty Valašského Meziříčí. Je k tomuto možný doložit prokazatelný podklad, pokud například dle slov pana starosty Stržínka osoby jemu úředně nejbližší podepisovaly mlčenlivost pod pokutou 5 mil. Kč a možností trestního stíhání v případě porušení?
5) Pan ministr Brabec sám jmenoval pana ředitele Geusse. Jakou odpovědnost vyvodí oba dva sami za sebe za nešťastně odvedenou práci a také jakou odpovědnost vyvodí pan ministr z hlediska nadřazené hierarchie vůči panu řediteli?
6) Pan ředitel ČIŽP Geuss se v médiích ohání a dokonce vyhrožuje kritikům, za nepravdivé obviňování ČIŽP, mlčení a mlžení. Zřejmě ale nemá faktické argumenty k obhajobě, pouze neustále opakuje, že kauza je zpolitizována - to má pravdu - stačí, když se podívá kolem sebe, respektive i všude nad sebe.
Tento poslední podnět je spíše k zamyšlení. A i kdybych se nedočkal odpovědí na zbylé výše uvedené dotazy, přál bych si alespoň, aby se i ony ujaly Vám, vážený pane ministře, vážený pane řediteli a vážený pane starosto přinejmenším k zamyšlení.

Autor: Aleš Durďák